Επικοινωνία

Μπορείτε να στείλετε το κείμενο σας στο info@vetonews.gr & veto910@otenet.gr. Τηλ. 6947323650

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
Πέμπτη, 04 Νοεμβρίου 2010 11:09

Δημόσια Διοίκηση και Περιφέρεια

altτου Γιώργου Δακή
Οι σύγχρονες τάσεις για την περιφερειακή και την τοπική ανάπτυξη διαμορφώνονται με βάση τον προσδιορισμό του περιεχομένου της ανάπτυξης και του χωρικού επιπέδου αναφοράς της. Η έννοια της ανάπτυξης έχει ενσωματώσει πλέον και τη βελτίωση της ποιότητας ζωής, ως παράγοντα ίδιας βαρύτητας με την υψηλή αποτελεσματικότητα της παραγωγικής διαδικασίας.
Ως προς το Διοικητικό τμήμα από την εφαρμογή του Καλλικράτη και στο επίπεδο της Περιφέρειας, στόχο μας αποτελεί, φυσικά, να αντιμετωπιστούν ..

οι γνωστές και διαρθρωτικές παθογένειες της δημόσιας διοίκησης με βαθιές τομές, στο βαθμό που αυτό είναι εφικτό και βέβαια αποτελεί αρμοδιότητα αλλά και θεσμική δυνατότητα, της ίδιας της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας ως οργανισμού.
Σήμερα ο συνδυασμός μας, η «Συμμαχία των πολιτών για την Δυτική Μακεδονία» παρακολουθεί ήδη όλα τα στοιχεία της απογραφής από το αρμόδιο υπουργείο, στοιχεία που αποτυπώνουν, όπως ήταν αναμενόμενο, μια προβληματική κατάσταση στις περισσότερες δημόσιες υπηρεσίες. Τα στοιχεία αυτά έχουν τεθεί στο μικροσκόπιο μελετών και αξιολογήσεων, ώστε να πραγματοποιηθούν μεγάλες δραστικές διαρθρωτικές παρεμβάσεις τόσο στην οργάνωση όσο και στη λειτουργία των Υπηρεσιών, μεταξύ αυτών και των νέων Περιφερειών.
Η κατάρτιση εκ νέου του Οργανισμού της Περιφέρειας με βάση τις οδηγίες που σχεδιάζει το υπουργείο Εσωτερικών, για την υλοποίηση της νέας αρχιτεκτονικής στο κράτος και στην Περιφέρεια, προγραμματίζεται ήδη από τον συνδυασμό μας και περιλαμβάνει συνοπτικά τα εξής:
Καθορίζονται εξαρχής οι αρμοδιότητες και αποσαφηνίζεται ο ρόλος των υπηρεσιών της Περιφέρειας, που θα οργανωθούν πλέον κυρίως σε οριζόντια αλλά και σε κάθετη δομή όπου απαιτείται.
Σαφώς και προβλέπεται να γίνει εξορθολογισμός στο προσωπικό των υπηρεσιών, κυρίως με αναδιανομή υπαλλήλων.
Προβλέπεται κατάρτιση προσοντολογίου και καθηκοντολογίου των υπαλλήλων της νέας Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας. Όλες οι θέσεις εργασίας θα περιγραφούν επακριβώς σε επίπεδο αναζητούμενων προσόντων και, ταυτόχρονα με την κάλυψή τους, θα περιγράφονται και τα νέα καθήκοντα των υπαλλήλων με αξιολόγηση και καταμερισμό εργασίας.
Σημαντικός θα είναι και ο ρόλος της διά βίου μάθησης των υπαλλήλων της Περιφέρειας στην επιτυχία των μεταρρυθμίσεων στην Αυτοδιοίκηση, δεδομένου πως η κατάρτιση διαδραματίζει σημαντικό ρόλο στην αλλαγή νοοτροπίας στον ευρύτερο δημόσιο τομέα και στην εμπέδωση των σημαντικών μεταρρυθμίσεων που επιτελούνται στην αυτοδιοίκηση.

Όλα τα στελέχη τόσο της Περιφέρειας της Δυτικής Μακεδονίας όσο και των τεσσάρων Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων, πρέπει από τώρα να γνωρίζουν πως παρακολουθούμε από πολύ κοντά τις εξελίξεις στην μεγάλη αυτή αυτοδιοικητική προσαρμογή και προετοιμαζόμαστε κατάλληλα, με στόχο να δημιουργήσουμε εξαρχής το κατάλληλο εργασιακό διοικητικό τοπίο για τους ίδιους αλλά και τους πολίτες, που όλοι καλούμαστε να εξυπηρετήσουμε με αναβαθμισμένες υπηρεσίες, από τη νέα Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας, που επιθυμούμε πλέον να είναι και επί της ουσίας Περιφέρεια της Ευρώπης.

Τελευταία τροποποίηση στις Σάββατο, 29 Ιανουαρίου 2011 18:54