Επικοινωνία

Μπορείτε να στείλετε το κείμενο σας στο info@vetonews.gr & veto910@otenet.gr. Τηλ. 6947323650

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
Πέμπτη, 11 Νοεμβρίου 2010 19:46

Η ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΥΤΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ

altΤου Γιώργου Δακή
 
Η απόδοση του προγραμματισμού της αναπτυξιακής πολιτικής εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από την απόδοση της Διοίκησης της Περιφέρειας, της Ενδιάμεσης Διαχειριστικής Αρχής και βέβαια των φορέων υλοποίησης του Προγράμματος. Η επάρκεια και η ποιότητα τόσο των διαχειριστικών όσο και των μηχανισμών υλοποίησης μπορούν να επηρεάσουν ουσιαστικά την εφαρμογή του τρέχοντος
4ου ΠΕΠ για τη Δυτική Μακεδονία.

Στο μέγιστο βαθμό, μπορούν να επηρεάσουν φυσικά το Πρόγραμμα, εθνικές πολιτικές που του στερούν πόρους ή ακόμη τους πόρους αυτούς να τους κατευθύνουν σε δράσεις, χωρίς την συμμετοχή και σύμφωνη γνώμη του αρμόδιου από το 2011, αιρετού Περιφερειακού Συμβουλίου.

Η υλοποίηση σημαντικότατου τμήματος του 3ου ΠΕΠ της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας, ως Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Κοζάνης, η συμμετοχή τόσο στα Περιφερειακά Συμβούλια όπως και σε πολλές συσκέψεις στα αρμόδια Υπουργεία σε κεντρικό επίπεδο, μας έχει εφοδιάσει με σημαντική εμπειρία, ως προς τα προβλήματα και τις αδυναμίες οι οποίες πρέπει να περιορισθούν αποτελεσματικά για την ουσιαστικότερη υλοποίηση των έργων του ΕΣΠΑ για την Δυτική Μακεδονία, τα οποία θα συντονίζει η αιρετή πλέον Περιφέρεια.

Θεωρώ πως οι ενεργοί πολίτες που παρακολουθούν τα τεκταινόμενα στην Περιφερειακή Διοίκηση μπορούν να ενημερωθούν από τα αναγραφόμενα στην παρούσα, σχετικά με τις σκέψεις μας για την Διαχείριση των έργων της 4ης περιόδου, που σήμερα παρουσιάζουν δυστυχώς σημαντική καθυστέρηση υλοποίησης.

Βασικά σημεία:

Οι τεχνικές Υπηρεσίες της Περιφέρειας, διαθέτουν ικανοποιητική στελέχωση αλλά και τεχνική υποδομή. Ο ρόλος τους στην υλοποίηση, κυρίως μεγάλων έργων περιφερειακού επιπέδου, αναβαθμίζεται κάθετα λόγω της κατάργησης των Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων και η αύξηση του αριθμού των απαραίτητων στελεχών δείχνει απαραίτητη. 

Με το ισχύον θεσμικό πλαίσιο εκπόνησης μελετών αλλά και παροχής υπηρεσιών, παρ’ όλες τις βελτιώσεις που δέχτηκε, δυστυχώς παραμένει η εντύπωση πως υφίσταται αδυναμία στο σύστημα παραγωγής μελετών και κυρίως μέσα σε λογικά πλαίσια χρόνου για την ολοκλήρωση διαδικασιών ανάθεσης και μελετών.  

Σχετικά με την υλοποίηση προμηθειών το ισχύον ενιαίο Π.Δ. 118 αντικατέστησε ικανοποιητικά την ύπαρξη πολλών θεσμικών διατάξεων, οι οποίες είχαν παράλληλη ισχύ.

Ως προς τους δικαιούχους του Προγράμματος, με δεδομένη την αναμενόμενη ενδυνάμωση  των νέων ΟΤΑ που προκύπτουν από τον Καλλικράτη, προσδοκούμε σημαντική βελτίωση ως προς την αποτελεσματικότητα διαχείρισης και υλοποίησης των δράσεων.

Δυστυχώς όμως παρόλο που η μείωση του αριθμού των δικαιούχων και υποχρέωση λήψης της διαχειριστικής επάρκειας έδειχνε να βελτιώνει τους ρυθμούς υλοποίησης έργων, παρόλο που η Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή κατέβαλε συνεχείς και επίπονες προσπάθειες, η πολιτική ηγεσία της Περιφέρειας ασχολήθηκε ελάχιστα την τρέχουσα χρονιά με την διαδικασία παραγωγής έργων, καθυστερώντας ανεπίτρεπτα τους ρυθμούς απορρόφησης. Πρόσφατα μάλιστα και λίγες μέρες πριν τις εκλογές για την ανάδειξη της αιρετής διοίκησης, έγιναν τοποθετήσεις στελεχών στην διοίκηση και στις μονάδες της Διαχειριστικής Αρχής.

Είμαστε της άποψης πως όλες οι Διαχειριστικές Αρχές και φυσικά αυτή της Δυτικής Μακεδονίας, αποτελούν σημαντικό εργαλείο για την αξιοποίηση Κοινοτικών πόρων και την αειφορική επένδυσή τους στην αναπτυξιακή διαδικασία.

Επίσης θεωρούμε αυτονόητο πως οι Διαχειριστικές Αρχές θα εξακολουθήσουν να υπάγονται στις αιρετές πλέον Περιφέρειες, όπως άλλωστε προβλέπουν και οι μεταβατικές διατάξεις του νόμου του Καλλικράτη.

Η υλοποίηση των Περιφερειακών Προγραμμάτων και η κατανομή, των διαθέσιμων πόρων του σε υποδομές και επενδύσεις εκ των πραγμάτων αποτελεί κορυφαία επιλογή αναπτυξιακής προοπτικής και μέσο για αναθέρμανση σημαντικών τομέων της οικονομίας μας.

Προσδοκούμε πως, με την δύναμη των πολιτών, θα εκλεγούμε στην διοίκηση της Περιφέρειας της Δυτικής Μακεδονίας, οπότε αναλαμβάνοντας από την 1η Ιανουαρίου 2011 την πολιτική ευθύνη της, καλούμαστε μεταξύ όλων των νέων, λόγω Καλλικράτη, αλλά και των υφιστάμενων αρμοδιοτήτων, να βάλουμε σε τάξη και πάλι την ομαλότητα του συστήματος διαχείρισης του Επιχειρησιακού Προγράμματος, παρόλα τα θεσμικά ελλείμματα, τα λειτουργικά προβλήματα του συστήματος διαχείρισης, τις αναμενόμενες χρονοβόρες διαδικασίες επικαιροποίησης μελετών, νέων δικαιούχων λόγω Καλλικράτη κ.α.

Στόχος μας είναι, η νέα Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας, που επιθυμούμε πλέον να είναι και επί της ουσίας Περιφέρεια της Ευρώπης.

Τελευταία τροποποίηση στις Πέμπτη, 11 Νοεμβρίου 2010 12:55