Επικοινωνία

Μπορείτε να στείλετε το κείμενο σας στο info@vetonews.gr & veto910@otenet.gr. Τηλ. 6947323650 ΓΕΜΗ 165070036000 On Line Media 14499

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
vetonews

vetonews

Με 15.000 και 5.000 γόνους κυπρίνου αντίστοιχα πραγματοποιήθηκε ο εμπλουτισμός των λιμνών Πολυφύτου και Περδίκκα την Πέμπτη 22 Ιουλίου 2010.

Ο εμπλουτισμός έγινε με τη συνδρομή της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Κοζάνης, η οποία κάλυψε τα έξοδα της προμήθειας και μεταφοράς των γόνων από το ιχθυοτροφείο Άρτας.

Η Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση με σεβασμό στο φυσικό περιβάλλον έχει στόχο τη στήριξη της ισόρροπης διατήρησης και ανάπτυξης της ορθολογικής ιχθυοπαραγωγής των λιμνών του Νομού καθώς και την τόνωση της τοπικής οικονομίας με τη βελτίωση και ενίσχυση των εισοδημάτων των αλιέων της περιοχής.

 

 

 

Παρασκευή, 23 Ιουλίου 2010 13:07

ΛΑΣΣΑΝΕΙΑ 2010:«Ο ΕΜΠΟΡΟΣ ΤΗΣ ΒΕΝΕΤΙΑΣ»

 altΣε δύσκολες εποχές, εποχές οικονομικής κρίσης και ξενοφοβίας το ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ Ρούμελης επέλεξε ένα έργο δραματικά επίκαιρο, που μιλάει για τη διαφορετικότητα, τον κοινωνικό αποκλεισμό, αλλά και τη δύναμη και τις παράλογες πτυχές του παγερού κόσμου της οικονομίας. Η Βενετία, όπου καθόλου τυχαία τοποθετεί ο Σαίξπηρ την ιστορία του, υπήρξε μια από τις σπουδαιότερες οικονομικές μητροπόλεις της ιστορίας με τις τράπεζες να έχουν τεράστια δύναμη και το εμπόριο να ανθίζει και να απλώνει τα πλοκάμια του σε ολόκληρο τον κόσμο.

Στην συνεδρίαση του Νομαρχιακού Συμβουλίου Κοζάνης της 15ης Ιουλίου 2010, στο μοναδικό θέμα της ημερήσιας διάταξης : «Γνωμοδότηση για τη Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων και Σχεδίου Διαχείρισης Αποβλήτων (ΣΔΑ) της «ΔΕΗ Α.Ε.» για τη λειτουργία των λιγνιτωρυχείων «ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑΣ», που βρίσκονται στην περιοχή Πτολεμαΐδας του Νομού Κοζάνης» το Νομαρχιακό Συμβούλιο Κοζάνης ομόφωνα αποφάσισε τα εξής:

Γνωμοδοτούμε αρνητικά για το σύνολο της υποβληθείσας ΜΠΕ λόγω:

 1. Έλλειψης διαβούλευσης όπως προβλέπει η σύμβαση του Άαρχους και οι σχετικές Κοινοτικές Οδηγίες. Αυτό εν δυνάμει προκαλεί ακυρότητα της διαδικασίας αλλά και σημαντικό πολιτικό ζήτημα σε τοπικό επίπεδο.

 2. Μη ικανοποίησης της τελευταίας παραγράφου της νέας ΚΥΑ 162170/1617 (22.06.2010), σύμφωνα με την οποία: …”Η μελέτη θα καλύπτει με ολοκληρωμένο τρόπο την αξιολόγηση και την αντιμετώπιση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων στην ευρύτερη περιοχή των έργων, καθώς επίσης χρονοδιαγράμματα εκμετάλλευσης των κοιτασμάτων λιγνίτη, την συν τω χρόνω αποκατάσταση των εξαντλούμενων επί μέρους εξορύξεων και τρόπους και χρονοδιαγράμματα για την ανάπλαση της περιοχής”.

 3. Διαφωνίας όσον αφορά τον χαρακτηρισμό της τέφρας ως παραπροϊόν, διότι δεν πληρούνται όλοι οι όροι του άρθρου 5 παρ 1. της λειτουργίας της Οδηγίας 2008/98/ΕΚ.

 4. Μη πληρότητας της μελέτης στα θέματα που αφορούν:

  • Στις επιπτώσεις υγειονομικές, οικονομικές, κοινωνικές, νοσηρότητας στους κατοίκους αλλά και τους εργαζόμενους της περιοχής μελέτης αλλά και της ευρύτερης περιοχής,

  • Στον τρόπο εξεύρεσης / διαχείρισης φυτικής γης (Συντήρηση και αποκατάσταση).

  • Στον τρόπο δημιουργίας λιμναίου στοιχείου (συγκεκριμένα μικρές και περισσότερες λίμνες χαμηλότερου βάθους).

  • Στις επιπτώσεις της λειτουργίας των ορυχείων στην ατμοσφαιρική ρύπανση. Παρουσιάζεται πλασματική κατάσταση αυτής, ενώ δεν γίνεται καμία προσπάθεια εκτίμησης της συμβολής των ορυχείων στην μικροσωματιδιακή ατμοσφαιρική ρύπανση (χρήση γαλακτωμάτων, αδειοδότηση γεωτρήσεων-όχι στην κατασπατάληση νερού, σκέπαστρα στους ταινιόδρομους μεταφοράς της τέφρας).

  • Στην υποβάθμιση του υδροφόρου ορίζοντα στην περιοχή δραστηριότητας των ορυχείων και του τρόπου αποκατάστασης – εξομάλυνσης της επίπτωσης αυτής.

  • Στους τρόπους άρδευσης των γεωργικών εκτάσεων που θα δημιουργηθούν.

  • Στις επιπτώσεις της λειτουργίας των ορυχείων στις επιφάνειες της περιοχής, και στους τρόπους αντιμετώπισης αυτών, όπως οι κατολισθήσεις,.. με χαρακτηριστικό παράδειγμα το πρόσφατο ρήγμα στην περιοχή της Μαυροπηγής.

  • Στις επιπτώσεις της λειτουργίας των ορυχείων σήμερα σε χλωρίδα και πανίδα της περιοχής, (παρά αναφέρεται ότι η γεωργία συμβάλει περισσότερο στην καταστροφή αυτών) και στην δημιουργία αντισταθμιστικών περιβαλλοντικών μέτρων στην λειτουργία.

Προτείνεται η υποβολή νέας μελέτης διορθωμένης στην οποία θα πρέπει να περιλαμβάνονται με σαφήνεια τα ακόλουθα:

 1. Πρόβλεψη της μετεγκατάστασης του οικισμού Ακρινής σύμφωνα με την επίσημη εξαγγελία – δέσμευση του Πρωθυπουργού μας κ. Γιώργου Παπανδρέου και επιπλέον σύμφωνα με τα πορίσματα της Ειδικής Μόνιμης Επιτροπής Προστασίας Περιβάλλοντος της Βουλής των Ελλήνων (Ιούνιος 2008), καθώς και του Συνηγόρου του Πολίτη (Μάρτιος 2009), τις προβλέψεις της ΚΥΑ έκδοσης Περιβαλλοντικών Όρων για την εκμετάλλευση του ορυχείου Πτολεμαΐδας (Οκτώβριος 2003) καθώς και του άρθρου 17 του Συντάγματος της Ελλάδας

 2. Υπολογισμός κόστους υδάτινων πόρων ακόμη και αν δεν καταβάλλεται πραγματικό τίμημα-δημιουργία λιμνών για αρδευτική χρήση για αρδευτική και τουριστική αξιοποίηση σε επίπεδο Δημοτικών διαμερισμάτων.

 3. Υποχρέωση χρήσης των ΒΔΤ, όπως προβλέπεται από την Κοινοτική Οδηγία.

 4. Πρόβλεψη του περιβαλλοντικού Ισοδυνάμου στην λειτουργία και στην αποκατάσταση των ορυχείων (ύδατα, βιοποικιλότητα, οπτική ρύπανση, χώροι αποθέσεων, αναδασώσεις και εμπλουτισμός οικοσυστημάτων στον Νομό, κ.λπ.).

 5. Πρόβλεψη υποχρέωσης χρηματοδότησης ίδρυσης και λειτουργίας Κέντρου Επαγγελματικών παθήσεων και Βιομηχανικών ατυχημάτων στην περιοχή μας. Χρηματοδότηση δράσεων εταιρικής κοινωνικής ευθύνης. Χρηματοδότηση μελετών νοσηρότητας και θνητότητας εις το διηνεκές (για κατοίκους και εργαζομένους ειδικότερα).

 6. Η συσωρευτική δράση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων της λειτουργίας των ορυχείων σε σχέση και με το σύνολο των δραστηριοτήτων της ΔΕΗ Α.Ε. στην λεκάνη Πτολεμαΐδας-Αμυνταίου και συγκεκριμένα με τους Ατμοηλεκτρικούς Σταθμούς, το δίκτυο υπερψηλής τάσης κ.λ.π. της περιοχής.

 7. Νέα οριοθέτηση των ορυχείων διότι τμήματα αυτών πλησιάζουν υφιστάμενους οικισμούς (τον οικισμό Προαστίου σε απόσταση ~170m και τον οικισμό Σπηλιάς σε απόσταση ~180m), κατά παράβαση του άρθρου 81 του Κανονισμού Λατομικών και Μεταλλευτικών Εργασιών.

 8. Επαναπρογραμματισμός των έργων αποκατάστασης, και η κατά το δυνατό μεσοπρόθεσμη υλοποίησή τους λόγω πρόβλεψης των αποκαταστάσεων μετά το 2020, χρόνος στον οποίο θα μειωθεί σημαντικά η δραστηριότητα της επιχείρησης και ο κύκλος εργασιών της, με κίνδυνο οικονομικής αδυναμίας της επιχείρησης να προβεί στις σχεδιαζόμενες αποκαταστάσεις σ’ αυτό το βάθος χρόνου.

 9. Να γίνει αναφορά στην κατάργηση και τον αποχαρακτηρισμό της Επαρχιακής Οδού Κλείτους-Ακρινής, η οποία διασχίζει το Ορυχείο, και η πρόβλεψη κατασκευής εναλλακτικής οδού εξυπηρέτησης των κατοίκων της Ακρινής.

 10. Αναδιαμόρφωση των χρήσεων γης στην περιοχή των ~147.000 στρεμμάτων που περιλαμβάνονται στο στρατηγικό σχέδιο αποκατάστασης των ορυχείων, λαμβάνοντας υπόψη τις παρατηρήσεις τόσο του Νομαρχιακού Συμβουλίου όσο και της ΑΝΚΟ που κατατέθηκαν τον Μάρτιο του 2010 εν’ όψη της γνωμοδότησης του νομαρχιακού Συμβουλίου για την ΜΠΕ του ορυχείου. Μέχρι την κατάθεση του νέου σχεδίου αποκατάστασης όπου θα καθορίζονται οι χρήσεις γης, να αποστείλουν οι τοπικοί φορείς τις απόψεις τους για την τελική διαμόρφωση του χώρου, ενώ το σχέδιο αποκατάστασης στην τελική του μορφή να περιλαμβάνει και τα έργα υποδομής των περιοχών.

 11. Στις μελλοντικές χρήσεις γης που προβλέπεται να δημιουργηθούν, να παρουσιαστούν επίσης:

  • Το σύνολο των εκτάσεων που προβλέπεται να παραχωρηθεί από τη ΔΕΗ στην τοπική κοινωνία, (περίπου 5.000 στρέμματα), για τα οποία έχει λάβει απόφαση το Δ.Σ. της ΔΕΗ για την παραχώρησή τους στην τοπική κοινωνία και 150 στρέμματα για την πίστα μηχανοκίνητου αθλητισμού (διαφοροποίηση του όρου σε σχέση με τον όρο που προτείνεται στο κεφάλαιο 9.3.12.) και η διαμόρφωση όπως έχει γίνει σύμφωνα με μελέτη που έχει αναθέσει η Ν.Α. Κοζάνης.

  • Οι εγκαταστάσεις ΑΠΕ που έχει ήδη δρομολογήσει η ΔΕΗ ότι θα χωροθετήσει στην περιοχή του έργου.

 

 1. Να περιληφθεί στη μελέτη το συνολικό κόστος αποκατάστασης μέχρι το τέλος του έργου.

 2. Να παρουσιαστούν τα κόστη με τιμές ΑΤΟΕ, σε περίπτωση που δεν εκτελέσει η ΔΕΗ τα έργα αποκατάστασης, αλλά ανατεθούν σε τρίτους προκειμένου να μη θεωρηθεί ότι περιορίζεται το κόστος αποκατάστασης.

 3. Να τεθεί σαφές χρονοδιάγραμμα για την υποβολή των επιμέρους τεχνικών μελετών που θα καταθέσει η επιχείρηση (Ειδικές Τεχνικές Μελέτες, Μελέτες συνοδευτικών έργων κ.λ.π.).

Επιπλέον προτείνεται:

   1. Να σταματήσει η λειτουργία της εφεδρικής αυλής απόθεσης τέφρας του ΑΗΣ Αγίου Δημητρίου, που δημιουργεί σοβαρά προβλήματα εκπομπής τέφρας επί σειρά ετών, εντός χρονικού διαστήματος ενός έτους από την ημερομηνία υπογραφής της νέας ΑΕΠΟ και να προβλεφθεί η οικονομική αξιοποίησή της.

   2. Στα πλαίσια της Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης θα πρέπει να ληφθεί μέριμνα για την τροποποίηση του Άρθρου 9 του Ν.2941/2001 που προβλέπει τη δέσμευση, από τη ΔΕΗ, των αγροτικών εκτάσεων που απαλλοτριώνονται και να επανέλθει ο όρος όπως ίσχυε με το Άρθρο 1 του Ν.1280/1982 ο οποίος προβλέπει την επαναπόδοση των εκτάσεων στο Δημόσιο χωρίς αντάλλαγμα.

   3. Η σύσταση και λειτουργία «μηχανισμού υλοποίησης και παρακολούθησης της αποκατάστασης του περιβάλλοντος για την επίτευξη ενός ισορροπημένου οικοσυστήματος» και γενικότερα υποστήριξης των αρμόδιων Υπηρεσιών στον έλεγχο τήρησης των προβλεπόμενων περιβαλλοντικών όρων (ισχύοντες και αυτοί που θα εκδοθούν).

 

Στόχος δεν είναι η ΔΕΗ Α.Ε. να αποτελέσει μελλοντικά το μεγαλύτερο γαιοκτήμονα της περιοχής, αποδυναμώνοντας ακόμη περισσότερο τις τοπικές κοινωνίες σε μια εποχή που μετά το τέλος των δραστηριοτήτων της θα πληγούν σημαντικά. Η ΔΕΗ Α.Ε., στα πλαίσια της Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης, έχει χρέος να μεριμνήσει για την επαναπόδοση των εδαφών στις τοπικές κοινωνίες ώστε να είναι εφικτή και η οικονομική βιωσιμότητα των κατοίκων της ευρύτερης περιοχής.

Η απόφαση αυτή πήρε α/α 88/10

altΑπό τη Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Κοζάνης ανακοινώνεται ότι με απόφαση του Νομάρχη Κοζάνης Γιώργου Δακή, απαγορεύεται η χρήση προς πόση νερού από τους καταναλωτές που συνδέονται με το δίκτυο ύδρευσης του Δημοτικού Διαμερίσματος Φρουρίου, του Δήμου Καμβουνίων, λόγω της αυξημένης συγκέντρωσης νιτρικών ΝΟ3.
 
altΗ δήλωση έχει ως εξής:

Σήμερα, στο Υπουργείο Παιδείας, συγκεντρώθηκαν σημαντικοί ερευνητές, δημόσιοι λειτουργοί και επιχειρήσεις που έχουν τα σκήπτρα στην επένδυση για την Έρευνα. Στόχος η ανάπτυξη με ποιότητα και προοπτική. Εδώ είναι η Ελλάδα που υποφέρει, εδώ είναι και η Ελλάδα που δημιουργεί, για αυτή την Ελλάδα οφείλουμε να φέρουμε σε πέρας την αποστολή μαςΑν στη γνωστή σε όλους διοικητική ανεπάρκεια προστεθούν σημάδια μείωσης της πολιτικής βούλησης και έλλειψης οράματος θα είμαστε κατώτεροι των περιστάσεων και θα κοπούμε στο δικό μας «stress test».

Παρασκευή, 23 Ιουλίου 2010 12:05

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ ΚΑΤ’ΟΙΚΟΝ»

altΤου Κωνσταντίνου Κυριακίδη

Τελικά όλες εκείνες οι Κασσάνδρες που προέβλεπαν ότι η σύσταση του Ειδικού Ταμείου Χρηματοδότησης «Εξοικονομώ κατ’ οίκον», παραπέμπεται στις ελληνικές καλένδες, διαψεύστηκαν οικτρά. Δημοσιεύθηκε ήδη στα έντυπα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης, η υπογραφή της Κ.Υ.Α. στις 20-7-2010, από την Υπουργό Οικονομίας, Λούκα Κατσέλη, τον Υπουργό Οικονομικών, Γιώργο Παπακωνσταντίνου και την Υπουργό Περιβάλλοντος, Τίνα Μπιρμπίλη, η σύσταση του Ειδικού Ταμείου Χρηματοδότησης «Εξοικονομώ κατ΄οίκον», καθώς και οι λεπτομέρειες λειτουργίας του.

Το δελτίο τύπου έχει ως εξής:

Αγαπητές συνδημότισσες, αγαπητοί συνδημότες

Με την ψήφιση του σχεδίου Καλλικράτης διαμορφώνονται νέα δεδομένα στον χώρο της Τοπικής Αυτοδιοίκησης. Αλλάζει ο διοικητικός χάρτης. Οι νέοι Δήμοι με αυξημένες αρμοδιότητες πρέπει στην πράξη να αποδείξουν ότι είναι σε θέση να ανταποκριθούν στις προκλήσεις των καιρών και στις σημερινές απαιτήσεις των πολιτών που διεκδικούν καλύτερες συνθήκες ζωής.  
Δεν έχουμε  σαν περιοχή την πολυτέλεια καθυστερήσεων. Έχουμε χάσει πολύτιμο χρόνο και πρέπει να κάνουμε αγώνα για να καλύψουμε το χαμένο έδαφος.  

Πρέπει να κάνουμε αγώνα δρόμου για να καλύψουμε το χαμένο έδαφος και τις λαθεμένες επιλογές του παρελθόντος.

Πρέπει να διεκδικήσουμε για την περιοχή μας αυτά που δικαιωματικά της ανήκουν.

Πρέπει να δώσουμε στον τόπο μας τη θέση που του ταιριάζει στο νέο αυτοδιοικητικό χάρτη.

Πρέπει να κάνουμε τους συμπολίτες μας να αισθάνονται υπερήφανοι που είναι δημότες του δήμου Σερβίων – Βελβεντού, δημιουργώντας και κατακτώντας αίσθημα κοινής δημοτικής συνείδησης.
Όλοι μαζί πρέπει να δώσουμε με την ευρύτερη  δυνατή συσπείρωση και σύμπνοια την μάχη των εκλογών που θα είναι νικηφόρα.
Οι διαφορετικές πολιτικές εκτιμήσεις και θέσεις δεν πρέπει να διασπάσουν την κοινωνία μας αλλά να συμβάλουν θετικά σε μια προωθητική σύνθεση που να εκφράζει την μεγάλη πλειοψηφία των δημοτών.
Έχουμε δύσκολο μα  ταυτόχρονα όμορφο αγώνα  μπροστά μας.  
 
Βασικοί άξονες - στόχοι του προγράμματος μας είναι :
 
Θεσμικές  – διοικητικές λειτουργίες  

Αναβάθμιση της λειτουργίας όλων των θεσμοθετημένων οργάνων του Δήμου με σεβασμό στον άνθρωπο. Ο δήμαρχος, οι αντιδήμαρχοι και όλοι οι αιρετοί  σε θέση ευθύνης διαχειρίζονται εξουσία που τους παραχώρησε ο λαός και στο λαό είναι υποχρεωμένοι να λογοδοτούν συνέχεια. Πρέπει να δώσουμε αγώνα για να κατακτήσουμε  σχέση εμπιστοσύνης ανάμεσα στους εκλεγμένους και στους πολίτες.

Οργανωτική ανασυγκρότηση όλων των υπηρεσιών του Δήμου, οργάνωση νέων υπηρεσιών προσαρμοσμένων στα δεδομένα του νέου δήμου Σερβίων - Βελβεντού  και αξιοποίηση χωρίς διακρίσεις όλου του ανθρώπινου δυναμικού, έτσι ώστε ο Δήμος να αποκτήσει αξιόπιστες υπηρεσίες και μηχανισμούς λειτουργίας στην υπηρεσία του πολίτη.
Αναβάθμιση της λειτουργίας των συμβουλίων των διαμερισμάτων με ουσιαστικές αρμοδιότητες. Η αποκέντρωση μέσα στα πλαίσια του δήμου είναι δεσμευτική και συνειδητή επιλογή μας.

Ποιότητα ζωής – κοινωνική πολιτική.

Όλοι οι δημότες και κάτοικοι του δήμου πρέπει να ζουν σε ένα περιβάλλον με στοιχειώδεις ανέσεις και υπηρεσίες (νερό, καθαριότητα, οδικό δίκτυο) η διασφάλιση των οποίων είναι υποχρέωση και όχι παραχώρηση προς τους πολίτες. Σταδιακά και με ιεράρχηση θα γίνουν αναπλάσεις σε όλη την έκταση του δήμου.

Ο δήμος επιβάλλεται να έχει ουσιαστικό ρόλο στη διαμόρφωση και προστασία του περιβάλλοντος, αναλαμβάνοντας συγκεκριμένες πρωτοβουλίες για την αντιμετώπιση περιβαλλοντικών προβλημάτων αλλά και για την προστασία, την αναβάθμιση και την ταυτόχρονη ανάδειξή του. Το περιβάλλον τα επόμενα χρόνια πρέπει ν’ αποτελέσει για την περιοχή μας το συγκριτικό πλεονέκτημα ανάπτυξης και προόδου.
Δεσμευόμαστε να αγωνιστούμε για να διασφαλίσουμε το δικαίωμα των κατοίκων ώστε να έχουν  καλύτερες υπηρεσίες υγείας, παιδείας και πρόνοιας ειδικά οι ευαίσθητες ομάδες συνδημοτών μας στις πλέον απομακρυσμένες περιοχές.

Το πολιτιστικό απόθεμα της περιοχής μας είναι επίσης ένα ισχυρό αναπτυξιακό πλεονέκτημα και πρέπει να αποτελέσει τον ιστό που θα βοηθήσει στην ενίσχυση της συλλογικής  δημοτικής συνείδησης και της επικοινωνίας των δημοτών.  

Η νεολαία θα είναι στο επίκεντρο του ενδιαφέροντός μας. Καλούμε τους νέους, στο ξεκίνημα αυτής της προσπάθειας, να συμμετέχουν ενεργά και να διαμορφώσουν οι ίδιοι τις συνθήκες του μέλλοντός τους. Μεθοδικά και  με συνέπεια θα δίνουμε αγώνα ενάντια στις εξαρτήσεις.
 
Ανάπτυξη της περιοχής  

Όλοι γνωρίζουμε ότι ο δρόμος για την ανάπτυξη είναι μια συνεχής διαδικασία και προσπάθεια. Ο δήμος πρέπει να είναι πρωταγωνιστής στην αναπτυξιακή πορεία. Τα παραγωγικά διαθέσιμα - πλεονεκτήματα της περιοχής μας που είναι :

 ορεινή ζώνη – κτηνοτροφική παραγωγή - μάρμαρα

 αρδευόμενες εκτάσεις – γεωργική παραγωγή - μεταποίηση

 παραλίμνια ζώνη – πολιτιστικά- τουριστικά διαθέσιμα

 Αρχαιολογικοί χώροι- βυζαντινά μνημεία – μνημεία της φύσης

μπορούν με σωστό προγραμματισμό και κάτω από προϋποθέσεις, να στηρίξουν την αναπτυξιακή προσπάθεια.     

Με την πρωτοβουλία μας αυτή στηρίζουμε,  συνεργαζόμαστε και συμμετέχουμε σε ένα ενωτικό ψηφοδέλτιο νίκης ευρύτερων πολιτικών και κοινωνικών δυνάμεων με υποψήφιο δήμαρχο, που θα διεκδικήσει την ψήφο των πολιτών του δήμου  ΣΕΡΒΙΩΝ –ΒΕΛΒΕΝΤΟΥ στις εκλογές του Νοεμβρίου, τον καταξιωμένο επιστημονικά, επαγγελματικά και κοινωνικά ΒΑΣΙΛΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟ.

ΣΥΝΤΟΜΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ
 
Ο Βασίλης Κωνσταντόπουλος γεννήθηκε το 1956στο Τριγωνικό. 

Είναι διπλωματούχος Μηχανολόγος – Ηλεκτρολόγος Μηχανικός του ΑΠΘ. Κάτοχος ΜΒΑ του Πανεπιστημίου του Sheffield. Μιλά και γράφει πολύ καλά την αγγλική γλώσσα.

Εργάσθηκε σαν μηχανικός στα Μεταλλεία Αμιάντου (ΜΑΒΕ) για 5 χρόνια.

Ωρομίσθιος καθηγητής στα ΤΕΙ Κοζάνης για δύο χρόνια.

Από το 1985 εργάζεται στην ΔΕΗ σε διάφορες θέσεις ευθύνης.

Σήμερα είναι διευθυντικό στέλεχος της ΔΕΗ και αναπληρωτής Διευθυντής του Ορυχείου Καρδιάς.

Συμμετέχει όλα τα χρόνια ενεργά σε επιστημονικούς, επαγγελματικούς φορείς και σε πολιτιστικούς συλλόγους.

Το 2002 εκλέγεται δημοτικός σύμβουλος στο Δήμο Σερβίων και αντιπρόσωπος στην ΤΕΔΚ.

Το 2006 εκλέγεται νομαρχιακός σύμβουλος

Είναι παντρεμένος  με Ευθυμία Κουτσιάδου και έχουν δύο παιδιά.                                                                         

 
 

altΤο επιστημονικό επίκεντρο και όχι μόνο της Δ. Μακεδονίας είναι ο δήμος Αιανής καθώς στις 23 και 24 Ιουλίου θα πραγματοποιηθεί  στο αρχαιολογικό μουσείο της Αιανής επιστημονική συνάντηση με θέμα «το αρχαιολογικό έργο στην Άνω Μακεδονία». Επίσης διοργανώνεται και η αθλητική εκδήλωση του 9ου Απολλοδώρου δρόμου με τον δήμαρχο Αιανής να καλεί τους πολίτες να την παρακολουθήσουν. Ο δήμαρχος της Αιανής Γιώργος Τζέλλος μίλησε στο ραδιόφωνο του VETO91fm για την επιστημονική συνάντηση αλλά και για τις υπόλοιπες δραστηριότητες που θα λάβουν χώρα στην Αιανή.

Η ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΤΟΥ ΓΙΩΡΓΟΥ ΤΖΕΛΛΟΥ ΣΤΟ VETO91fm
{mp3}100723_tzelos{/mp3}

Για άλλη μία φορά βρισκόμαστε μπροστά σε έναν αναπάντεχο αιφνιδιασμό: Η Ένωση Ελεγκτών Εναέριας Κυκλοφορίας Ελλάδας εξήγγειλε την κάθοδο του κλάδου σε απεργία διαρκείας, με τη μορφή 24ωρων κυλιόμενων απεργιακών κινητοποιήσεων, με έναρξη την Κυριακή 25η Ιουλίου 2010 και από ώρα 00.01 έως και 24.00 τοπική.

Ανεξάρτητα από το δίκαιο ή μη των αιτημάτων των Ελεγκτών Εναέριας Κυκλοφορίας (αλλά και άλλων εργαζομένων κατά καιρούς, όπως αυτά εκφράζονται από τα συνδικαλιστικά τους όργανα: ΠΝΟ για τους ναυτεργάτες, ΠΕΥΦΑ για τους φύλακες μουσείων και αρχαιοτήτων κλπ., ή από το ΠΑΜΕ συνολικότερα), ο χρόνος της απεργίας αυτής (εν μέσω μιας θερινής τουριστικής περιόδου με τόσα προβλήματα), αλλά και η εξαγγελθείσα διάρκειά της, θα βάλουν την οριστική ταφόπλακα σε ό,τι απέμεινε από τον ελληνικό τουρισμό σ’ αυτή την τόσο άσχημη τουριστική χρονιά, που θα μείνει στην ιστορία του τουρισμού μας ως μια μελανή σελίδα. Θα ακυρώσουν δε τελειωτικά και όλες τις προσπάθειες που -με κόπους και θυσίες- έχουν καταβάλει και συνεχίζουν να καταβάλλουν οι επιχειρήσεις του τουρισμού και οι ασχολούμενοι με αυτόν, για να περισώσουν ό,τι είναι ακόμη δυνατό να περισωθεί!!!

Κανείς δεν αμφισβητεί τη δύσκολη θέση στην οποία βρισκόμαστε όλοι σήμερα και κανείς δεν αμφισβητεί το δικαίωμα στην απεργία για τη διεκδίκηση δίκαιων αιτημάτων.
Πότε όμως, σ’ αυτή τη χώρα, θα δει επιτέλους ο καθένας από εμάς και λίγο πιο πέρα από τον εαυτό του;
Πότε θα συνειδητοποιήσουμε όλοι, ο καθένας από τη θέση στην οποία βρίσκεται, ότι αν δεν στηρίξουμε τους πλουτοπαραγωγικούς πόρους της χώρας μας, αυτούς που θα μάς επιτρέψουν να βγούμε λίγο γρηγορότερα από την κρίση και τα προβλήματα που αυτή έχει συσσωρεύσει, μπορεί σε λίγο να μην υπάρχει πλέον τίποτα διαθέσιμο για να διεκδικήσουμε;

Ο ελληνικός τουρισμός και όσοι τον υπηρετούν δεν είναι δυνατόν να συνεχίσουν να ζουν μ’ αυτό τον καθημερινό τρόμο!!! Κανένας στον τομέα αυτόν δεν αντέχει άλλο την κατάσταση που βιώνουμε όλοι τόσον καιρό τώρα… Και πάνω απ’ όλα, δεν την αντέχει η οικονομία, δεν την αντέχει η χώρα μας!!!
Γι’ αυτήν, τουλάχιστον, ενδιαφέρεται ακόμη κανείς; Το γεγονός ότι αν καταρρεύσει τελικά η χώρα θα καταρρεύσουμε όλοι μας το συνειδητοποιεί κανείς, ή πρέπει πραγματικά να συμβεί τελικά για να το καταλάβουμε;

Χρειάζεται στ’ αλήθεια να τονίσουμε ξανά για τί είδους καταστροφή θα μιλάμε, αν μείνουν κλειστά τα ελληνικά αεροδρόμια -άγνωστο για πόσες μέρες- μέσα στον Ιούλιο;

Για μία ακόμη φορά -ίσως την τελευταία, αν αυτή η απεργία πραγματοποιηθεί τελικά- κάνουμε έκκληση στα αποθέματα ωριμότητας και ψυχραιμίας που μπορούν να διαθέσουν οι ενδιαφερόμενοι και στη βούληση των αρμοδίων.
Ο ελληνικός τουρισμός είναι πολύ ευάλωτος πλέον, για να αντέξει και αυτό το χτύπημα!!!

Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε μαζί μας στο ΗΑΤΤΑ
Γραφεία Συνδέσμου: Τηλ. 210 9223522, Fax: 210 9233307
Email: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε., Web site: www.hatta.gr
Διεύθυνση ΗΑΤΤΑ: 6973 043504

altΗ Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Κοζάνης σε συνεργασία με το Υπουργείο Πολιτισμού και τη Λ’ Εφορεία Προϊστορικών & Κλασικών Αρχαιοτήτων διοργανώνουν για πρώτη χρονιά στις 23 & 24 Ιουλίου 2010, στην Αίθουσα Εκδηλώσεων του Αρχαιολογικού Μουσείου Αιανής, επιστημονική συνάντηση, με θέμα: Το Αρχαιολογικό έργο στην Άνω Μακεδονία. Η εν λόγω συνάντηση αφορά στις ανασκαφές της Άνω Μακεδονίας (Νομοί Γρεβενών, Καστοριάς, Κοζάνης & Φλώρινας) και ειδικότερα με 19 ανακοινώσεις θα παρουσιαστεί η αρχαιολογική έρευνα στην περιοχή κατά το 2009.