Επικοινωνία

Μπορείτε να στείλετε το κείμενο σας στο info@vetonews.gr & veto910@otenet.gr. Τηλ. 6947323650 ΓΕΜΗ 165070036000 On Line Media 14499

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
Δευτέρα, 09 Μαϊος 2022 20:52

Το Φανάρι αναγνωρίζει την Αρχιεπισκοπή Αχρίδος στην Βόρεια Μακεδονία

Στην αναγνώριση της Αρχιεπισκοπής Αχρίδος προχώρησε το Οικουμενικό Πατριαρχείο σήμερα, κατά τη συνεδρίαση της Αγίας και Ιεράς Συνόδου, και μετά από διεξοδική συζήτηση. 

Το Οικουμενικό Πατριαρχείο ανακοίνωσε ότι δέχεται σε ευχαριστιακή κοινωνία “την ιεραρχία, τον κλήρο και τον λαό της Εκκλησίας αυτής υπό τον Αρχιεπίσκοπο Στέφανο”.

Με τον τρόπο αυτό, όπως υποστηρίζεται στο ανακοινωθέν, θεραπεύει την πληγή του σχίσματος και ρίχνει στην πληγή των εκεί αδελφών Ορθοδόξων, “λάδι και οίνο”.

Διευκρινίζει δε ότι επαφίεται στην Εκκλησία της Σερβίας να ρυθμίσει τα μεταξύ της διοικητικά ζητήματα με την Εκκλησία στη Βόρεια Μακεδονία.

Καθιστά δε σαφές ότι αποκλείει τον όρο “μακεδονική” και οποιοδήποτε άλλο παράγωγο της λέξης “Μακεδονία”, και αναγνωρίζει το όνομα της Εκκλησίας ως “Αχρίδος”.

Υπόσχεται δε ότι θα συνεχίσει να ενδιαφέρεται για την πρόοδο και σταθερότητα της εκκλησιαστικής οντότητας της Αχρίδος.

Διαβάστε την ανακοίνωση της Αγίας και Ιεράς Συνόδου του Οικουμενικού Πατριαρχείου

Η Αγία και Ιερά Σύνοδος, συνελθούσα σήμερον, Δευτέραν, 9ην Μαίου 2022, υπό την προεδρείαν της Α. Θ. Παναγιότητος του Οικουμενικού Πατριάρχου κ. κ. Βαρθολομαίου, συνεζήτησε διεξοδικώς το εκκλησιαστικόν θέμα των Σκοπίων, και, αξιολογήσασα εις τελικήν φάσιν την υποβληθείσαν τη Μητρί Εκκλησία έκκλητον προσφυγήν της εκείσε Εκκλησίας, ως και τας αλλεπαλλήλους εκκλήσεις της Πολιτείας της Βορείου Μακεδονίας, απεφάσισε τα εξής:

1) Δέχεται εις ευχαριστιακήν κοινωνίαν την Ιεραρχίαν, τον κλήρον και τον λαόν της υπό τον Αρχιεπίσκοπον κ. Στέφανον Εκκλησίας ταύτης, θεραπεύουσα την πληγήν του σχίσματος, και επιχέουσα εις το τραύμα των εκείσε αδελφών ημών Ορθοδόξων “έλαιον και οίνον”. Προς τούτο εκδίδεται και η σχετική Πατριαρχική και Συνοδική Πράξις.

2) Επαφίησιν εις την Αγιωτάτην Εκκλησίαν της Σερβίας την ρύθμισιν των μεταξύ αυτής και της εν Βορείω Μακεδονία Εκκλησίας διοικητικών θεμάτων, εν τω πλαισίω ασφαλώς της ιεροκανονικής τάξεως και εκκλησιαστι-κης παραδόσεως.

3) Αναγνωρίζει ως όνομα της Εκκλησίας ταύτης το “Αχρίδος” (νοουμένης της περιοχής της δικαιοδοσίας αυτής μόνον εντός των ορίων της επικρατείας του κράτους της Βορείου Μακεδονίας), ως υπεσχέθη εγγράφως προς το Οικουμενικόν Πατριαρχείον και ο Προκαθήμενος αυτής, αποκλείουσα τον όρον “Μακεδονική” και οιοδήτι άλλο παράγωγον της λέξεως “Μακεδονία”.

Το Οικουμενικόν Πατριαρχείον συνεχίζει να ενδιαφέρεται διά την αύξησιν, πρόοδον και ευστάθειαν της εκκλησιαστικής ταύτης οντότητος της Αχρίδος, ως έπραξε διά μέσου των αιώνων δι’ όλας τας κατά τόπους Ορθοδόξους Εκκλησίας, ως “το πανδοχείον της αγάπης, η πηγή της ευσεβείας του Γένους των Ορθοδόξων Χριστιανών” (Δράμας Παύλος).

Εν τοις Πατριαρχείοις, τη 9η Μαίου 2022

Εκ της Αρχιγραμματείας της Αγίας και Ιεράς Συνόδου

Τελευταία τροποποίηση στις Δευτέρα, 09 Μαϊος 2022 21:05