Επικοινωνία

Μπορείτε να στείλετε το κείμενο σας στο info@vetonews.gr & veto910@otenet.gr. Τηλ. 6947323650 ΓΕΜΗ 165070036000 On Line Media 14499

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
Τετάρτη, 14 Δεκεμβρίου 2022 08:22

Ινστιτούτο ΕΝΑ: Κοινωνική έρευνα για τους όρους και την ποιότητα ζωής σήμερα

To Ινστιτούτο Εναλλακτικών Πολιτικών ΕΝΑ συνεργασία με την εταιρεία Prorata διεξήγαγε μεγάλη πανελλαδική κοινωνική έρευνα για τους όρους και την ποιότητα ζωής σήμερα, εγκαινιάζοντας ένα νέο ερευνητικό εγχείρημα.

Ποια συναισθήματα κυριαρχούν; Ποια είναι η αντίληψη για την ποιότητα ζωής; Επαρκεί το διαθέσιμο εισόδημα; Πόσο «ακριβή» είναι η στέγη; Είναι εφικτή η αποταμίευση και πόσοι καταφεύγουν στον δανεισμό για τα «βασικά έξοδα»; Υπάρχει η δυνατότητα για διακοπές και ψυχαγωγία; Πως αξιολογούνται τα μέτρα κυβερνητικής στήριξης; 

Με αυτά τα ερωτήματα βασικούς πυλώνες της έρευνας το ΕΝΑ επιχειρεί να συλλέξει πρωτογενές υλικό που θα εντοπίζει τάσεις και θα αναδεικνύει φαινόμενα που χαρακτηρίζουν της συνθήκες ζωής στην Ελλάδα σήμερα. Στο πλαίσιο αυτό και σύμφωνα με την ερευνητική και μελετητική στρατηγική του, το ΕΝΑ θα διεξάγει την έρευνα αυτή σε ετήσια βάση, ώστε να δημιουργηθούν και οι βάσεις δεδομένων που θα επιτρέπουν τη συγκριτική απεικόνιση των ευρημάτων και την εξέλιξή τους στον χρόνο 

Στη συνέχεια αποτυπώνονται τα βασικά ευρήματα της έρευνας, συνοδευόμενα από σύντομο σχολιασμό τους.

Όλη η έρευνα εδώ: https://bit.ly/3W9MGtr