Επικοινωνία

Μπορείτε να στείλετε το κείμενο σας στο info@vetonews.gr & veto910@otenet.gr. Τηλ. 6947323650 ΓΕΜΗ 165070036000 On Line Media 14499

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
Τετάρτη, 12 Ιουνίου 2024 15:55

Ιδρύθηκε Συλλογος Επιτυχόντων του Πρώτου Πανελλήνιου Διαγωνισμού ΑΣΕΠ 2Γ/2022

Γνωστοποιουμε ότι στις 11/5/2024, και κατόπιν συστηματικής και έντονης απαίτησης των επιτυχόντων, έλαβε χώρα η Ιδρυτική Συνέλευση των Επιτυχόντων

του Πρώτου Πανελλήνιου Διαγωνισμού ΑΣΕΠ 2Γ/2022 για την δημιουργία συλλόγου με την επωνυμία "ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΩΝ ΠΡΩΤΟΥ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΥ ΓΡΑΠΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΣΕΠ 2Γ/2022".

Σκοπός του Συλλόγου είναι ο διορισμός  του συνόλου των επιτυχόντων, πανεπιστημιακής και τεχνολογικής εκπαίδευσης, του ΠΡΩΤΟΥ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΥ ΓΡΑΠΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΣΕΠ 2Γ/2022. 

Στην συνέλευση ψηφίστηκε ομόφωνα το καταστατικό, το οποίο κατατέθηκε στο Ειρηνοδικείο Αθηνών, και τα μέλη της προσωρινής διοίκησης του συλλόγου.

Ο "ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΩΝ ΠΡΩΤΟΥ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΥ ΓΡΑΠΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΣΕΠ 2Γ/2022" αποτελεί τον μοναδικό σύλλογο που έχει συσταθεί από τους επιτυχόντες του γραπτού διαγωνισμού ΑΣΕΠ 2Γ/2022.

Χαιρετίζουμε τις προσπάθειες που έχουν γίνει κατά καιρούς από άλλες ομάδες και τον ατομικό και ομαδικό αγώνα όλων. 

Οφείλουμε να επισημάνουμε, όμως, ότι οποιαδήποτε άλλη ομάδα εκπροσώπησης δεν δύναται να είναι σε επικοινωνία με τους επίσημους φορείς χρησιμοποιώντας την δική μας επωνυμία, καθώς αυτή έχει ήδη κατοχυρωθεί με την κατάθεση του καταστατικού. Ωστόσο, εξακολουθεί να χρησιμοποιείται η παραπλανητική φράση σύλλογος επιτυχόντων 2Γ/ 2022 από ομάδες ατόμων που δεν ανήκουν στον Σύλλογο.

Επειδή υπάρχει μια σύγχυση αναφορικα με το ζήτημα, διευκρινίζουμε ότι η κοινοποίηση δράσεων, η επικοινωνία με μέσα και επίσημους φορείς και γενικότερα η εκπροσώπηση του συλλόγου γίνεται μόνο από αυτό το email και πάντα με την υπογραφη της προσωρινής διοίκησης του συλλόγου.

Τα μέλη της προσωρινής διοίκησης:

 

Ευάγγελος Ευαγγέλου

Ήβα Καρύωτη

Θεοδώρα Λιαροπούλου

Ειρήνη Μυγδάλη

Χρήστος Νικομάνης

Όλγα Ηρώ Οικονόμου

Ευφημία Παρίση

Σταματία Σγουρομύτη

Διονυσία Σουσάνη

Καλλιόπη Σταυρακοπούλου

Πέτρος Φρέρης

Ελένη Χαμπίπη

Τελευταία τροποποίηση στις Τετάρτη, 12 Ιουνίου 2024 16:01