Επικοινωνία

Μπορείτε να στείλετε το κείμενο σας στο info@vetonews.gr & veto910@otenet.gr. Τηλ. 6947323650 ΓΕΜΗ 165070036000 On Line Media 14499

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
Δευτέρα, 31 Μαρτίου 2014 09:20

Προσλήψεις 48 ατόμων στους ΑΗΣ Αγ. Δημητρίου και ΑΗΣ Μελίτης

Συνολικά 48 θέσεις εποχικού και ανειδίκευτου προσωπικού προκήρυξε η Δημόσια Επιχείρηση Ηλεκτρισμού για να καλύψει τις ανάγκες ..

λειτουργίας του ΑΗΣ Αγ. Δημητρίου στην Κοζάνη και του ΑΗΣ Μελίτης στη Φλώρινα.
Συγκεκριμένα, έως και σήμερα θα μπορούν οι ενδιαφερόμενοι να καταθέσουν τις αιτήσεις τους για τις 20 θέσεις ανειδίκευτου προσωπικού στον ΑΗΣ Αγ. Δημητρίου.
Όσοι προσληφθούν θα απασχοληθούν με συμβάσεις ορισμένου χρόνου και για συνολικά 60 ημερομίσθια. Αιτήσεις θα γίνονται δεκτές στον ΑΗΣ Αγ. Δημητρίου, ΤΘ 1350, ΤΚ 501 00 Κοζάνη.
Παράλληλα, συμβάσεις εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου θα υπογράψουν 28 άτομα για τον ΑΗΣ Μελίτη στη Φλώρινα. Συγκεκριμένα, για οκτώ μήνες θα απασχοληθούν 26 μηχανοτεχνίτες ΔΕ, ένας μετακινητής βαρών με χρήση ηλεκτροκίνητης γερανογέφυρας ΔΕ και ένας μηχανοτεχνίτης εργαλείο μηχανών ΔΕ.
Οι υποψήφιοι θα πρέπει να είναι ηλικίας από 18 έως 65 ετών, ενώ θα πρέπει να έχουν την υγεία και τη φυσική καταλληλότητα που θα τους επιτρέπει την εκτέλεση των καθηκόντων τους. Εκτός από τα απαιτούμενα δικαιολογητικά οι υποψήφιοι θα πρέπει να υποβάλουν και υπεύθυνη δήλωση με την οποία θα δηλώνουν αν έχουν απασχοληθεί στη ΔΕΗ ή σε θυγατρικές της ΔΕΗ με οποιαδήποτε σχέση εργασίας. Αιτήσεις θα γίνονται δεκτές έως και τις 4 Απριλίου στη ΔΕΗ ΑΕ/ΔΕΘ/ΑΗΣ Μελίτης, ΤΘ 1, ΤΚ 530 71 Μελίτη Φλώρινας.

Τελευταία τροποποίηση στις Δευτέρα, 31 Μαρτίου 2014 09:22