Επικοινωνία

Μπορείτε να στείλετε το κείμενο σας στο info@vetonews.gr & veto910@otenet.gr. Τηλ. 6947323650 ΓΕΜΗ 165070036000 On Line Media 14499

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
Παρασκευή, 17 Μαϊος 2024 09:17

Η Ε. Επιτροπή εναντίον Facebook και Instagram για θέματα προστασίας των ανηλίκων

Η Επιτροπή κίνησε επίσημη διαδικασία για να αξιολογήσει κατά πόσον η Meta, πάροχος του Facebook και του Instagram, ενδέχεται να έχει παραβιάσει την 

πράξη για τις ψηφιακές υπηρεσίες (DSA) όσον αφορά πτυχές της προστασίας των ανηλίκων. 

Η Επιτροπή ανησυχεί ότι τα συστήματα του Facebook και του Instagram, συμπεριλαμβανομένων των αλγορίθμων τους, ενδέχεται να υποκινούν συμπεριφορικούς εθισμούς των παιδιών και να προξενούν τα λεγόμενα «φαινόμενα λαγουδότρυπας». Επιπλέον, η Επιτροπή ανησυχεί για τις μεθόδους δήλωσης και επαλήθευσης της ηλικίας που εφαρμόζει η Meta.

Η Εκτελεστική Αντιπρόεδρος για μια Ευρώπη Έτοιμη για την Ψηφιακή Εποχή, κ. Μαργκρέιτε Βέστεϊγιερ, δήλωσε σχετικά: «Σήμερα κάνουμε ένα ακόμη βήμα για να εγγυηθούμε την ασφάλεια των νέων στο διαδίκτυο. Η πράξη για τις ψηφιακές υπηρεσίες προβλέπει κανόνες που μπορούν να προστατεύουν τους ανηλίκους όταν αλληλεπιδρούν στο διαδίκτυο. Ανησυχούμε ότι το Facebook και το Instagram μπορεί να υποκινούν συμπεριφορικό εθισμό και ότι η Meta στις υπηρεσίες της εφαρμόζει ανεπαρκείς μεθόδους επαλήθευσης της ηλικίας. Τώρα θα ερευνήσουμε το ζήτημα διεξοδικά. Θέλουμε να προστατεύσουμε την ψυχική και τη σωματική υγεία των νέων.»

Ο Επίτροπος Εσωτερικής Αγοράς κ. Τιερί Μπρετόν, προσέθεσε: «Σήμερα κινήσαμε επίσημες διαδικασίες κατά της Meta. Δεν έχουμε πειστεί ότι κάνει αρκετά για να συμμορφωθεί με τις υποχρεώσεις που υπέχει βάσει της πράξης για τις ψηφιακές υπηρεσίες και για να μετριάσει τους κινδύνους αρνητικών επιπτώσεων στη σωματική και ψυχική υγεία των νέων Ευρωπαίων στο Facebook και στο Instagram. Τώρα θα ερευνήσουμε σε βάθος την πιθανή εθιστική επίδραση των πλατφορμών και το φαινόμενο της “λαγουδότρυπας” σε αυτές , την αποτελεσματικότητα των εργαλείων επαλήθευσης ηλικίας και το επίπεδο ιδιωτικότητας που παρέχεται στους ανηλίκους κατά τη λειτουργία των συστημάτων συστάσεων. Δεν φειδόμαστε προσπαθειών για την προστασία των παιδιών μας.»

Η σημερινή κίνηση της διαδικασίας βασίζεται σε προκαταρκτική ανάλυση της έκθεσης αξιολόγησης κινδύνου που απέστειλε η Meta τον Σεπτέμβριο του 2023, στις απαντήσεις της Meta, στα επίσημα αιτήματα της Επιτροπής για παροχή πληροφοριών (σχετικά με την προστασία των ανηλίκων και τη μεθοδολογία της εκτίμησης κινδύνου), σε δημόσια διαθέσιμες εκθέσεις, καθώς και σε αναλύσεις της ίδιας της Επιτροπής.

Στις 30 Απριλίου 2024, η Επιτροπή είχε ήδη κινήσει επίσημη διαδικασία κατά της Meta, για το Facebook και το Instagram, όσον αφορά την παραπλανητική διαφήμιση, το πολιτικό περιεχόμενο, τους μηχανισμούς ειδοποίησης και δράσης, την πρόσβαση των ερευνητών σε δεδομένα, καθώς και την ανυπαρξία ενός αποτελεσματικού ανεξάρτητου εργαλείου πολιτικού διαλόγου και παρακολούθησης εκλογών σε πραγματικό χρόνο ενόψει των ευρωπαϊκών εκλογών. 

Τελευταία τροποποίηση στις Παρασκευή, 17 Μαϊος 2024 09:20