Επικοινωνία

Μπορείτε να στείλετε το κείμενο σας στο info@vetonews.gr & veto910@otenet.gr. Τηλ. 6947323650

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
Δευτέρα, 06 Αυγούστου 2012 15:12

Στη Βουλή ο Εργασιακός μεσαίωνας στις εργολαβίες της ΔΕΗ απο το ΚΚΕ

kkeΧάος και εργασιακός μεσαίωνας επικρατεί για τους εργαζομένους στις εργολαβίες της ΔΕΗ στο Λιγνιτικό Κέντρο Δυτικής Μακεδονίας (Λ.Κ.- Δ.Μ.) και στους σταθμούς παρα-γωγής ηλεκτρικής ενέργειας σε Κοζάνη και Φλώρινα. Από τη μία μεριά συνεχώς μειώνε-ται το μόνιμο προσωπικό

(από 10.000 εργαζόμενους στις αρχές της δεκαετίας του 2000, σε 5.000 σήμερα) ακόμη και το προσωπικό με 8μηνες συμβάσεις, από την άλλη όλο και μεγαλύτερο μέρος των εργασιών δίνεται σε εργολαβίες λόγω της στρατηγικής της ΔΕΗ, για διάλυση των εργασιακών σχέσεων και ελαχιστοποίησης του κόστους εργασίας.
Στις εργολαβίες της ΔΕΗ δεν υπάρχει κανένας έλεγχος από τους ελεγκτικούς μηχα-νισμούς του κράτους, επιθεώρηση εργασίας, ΙΚΑ κτλ. Οι εργολάβοι και η ΔΕΗ έχουν πλήρη ασυδοσία. Υπάρχει απόφαση του Δ/νοντα συμβούλου της ΔΕΗ κ. Ζερβού προς τους διευθυντές Α.Η.Σ. και ορυχείων, καθώς και τους υπευθύνους εργολαβιών της επιχε-ίρησης να ελέγχεται η τήρηση της εργατικής νομοθεσίας, τα μέτρα υγιεινής και ασφαλείας, να μην εξοφλούνται οι πιστοποιήσεις των εργολάβων αν δεν έχουν κατατεθεί οι μισθοί των εργαζομένων σε τραπεζικούς λογαριασμούς σύμφωνα με τις ανάλογες συμβάσεις εργασίας. Απόφαση που είχε εκδοθεί μετά από κινητοποιήσεις και πίεση του Σωματείου Εργαζομένων και Εργατοτεχνιτών Ενέργειας Δυτικής Μακεδονίας. Η απόφαση έχει καταντήσει κουρελόχαρτο και δεν εφαρμόζεται πουθενά με απόλυτη ανοχή, αν όχι προτ-ροπή της διοίκησης και των υπουργείων σας.
Αποτέλεσμα όλων αυτών είναι:
 Απλήρωτοι χιλιάδες εργαζόμενοι για μήνες. Σχεδόν όλοι οι εργολάβοι πληρώνουν με πάνω από δύο μήνες καθυστερήσεις. Υπάρχει εργολάβος του ΑΗΣ Πτολεμαΐδας που έχει απλήρωτους μισθούς 5 μηνών.
 Δεν υπάρχει καμία εικόνα με ποιες συμβάσεις πληρώνονται οι εργαζόμενοι, ούτε δί-νονται αναλυτικά εξοφλητικά μισθοδοσίας στους εργαζόμενους, όπως είναι υποχρε-ωμένοι να δίνουν κάθε μήνα οι εργοδότες για να υπάρχει στοιχειώδης έλεγχος. Οι ερ-γολάβοι πληρώνουν δηλαδή, όσο και όταν θέλουν.
 Δουλεύουν ανασφάλιστοι εργαζόμενοι κυρίως αλλοδαποί αλλά και έλληνες, που δεν εμφανίζονται σε κανένα πρόγραμμα εργασίας σαν να μην υπάρχουν.
 Εργαζόμενοι στις πιο δύσκολες και ανθυγιεινές π.χ. τέφρες, λιγνίτες, ανοιχτά ορυχεία κτλ είναι ασφαλισμένοι με μικτή ασφάλιση ΙΚΑ αντί για βαρέα και ανθυγιεινά
 Επιδόματα αδείας, δώρα Χριστουγέννων, Πάσχα πληρώνονται συνήθως μόνο μετά από κινητοποιήσεις και προσφυγές εργαζομένων στα δικαστήρια, μετά την πάροδο 2-3 χρόνων.
 Τα μέτρα υγιεινής και ασφάλειας είναι ανύπαρκτα, ακόμη και εργατικά ατυχήματα ούτε καν δηλώνονται. Πρόσφατα έγινε σοβαρό εργατικό ατύχημα σε ορυχείο που δεν δη-λώθηκε γιατί ο εργαζόμενος ήταν ανασφάλιστος.
 Η εντατικοποίηση της εργασίας ξεπερνάει κάθε όριο, με 10ωρα και 12ωρα απασχό-λησης, για 500-600 € το μήνα, που βάζει σε κίνδυνο ακόμη και ζωές εργαζομένων.

Τα προβλήματα επιδεινώνονται διαρκώς το τελευταίο διάστημα γιατί από τη μια μεριά οι εργολαβίες δίνονται όλο και σε χαμηλότερες τιμές, από την άλλη η ΔΕΗ επικαλούμενη έλλειψη ρευστότητας καθυστερεί πληρωμές στους εργολάβους, με συνέπεια να εντείνον-ται τα προβλήματα απλήρωτης εργασίας, αμοιβών πολύ κάτω απ 'όσα προβλέπουν οι συμβάσεις εργασίας. Συνέβη δε το τραγελαφικό, από απλήρωτη για μήνες εργαζόμενη στις εργολαβίες, η ΔΕΗ να της κόβει το ρεύμα, γιατί δεν είχε να το πληρώσει.
Η τρομοκρατία των εργολάβων και η ασυδοσία οργιάζουν. Όποιος εργαζόμενος τολ-μήσει να ζητήσει το δίκιο του απολύεται. Συνέβη δε και αυτό: Σε κάποιες εργαζόμενες που πληρώθηκαν μέσω τραπεζικού λογαριασμού, η εργολάβος τους ζητούσε πίσω μέρος των χρημάτων. Όσες δεν υπέκυψαν, απολύθηκαν. Η συγκεκριμένη εργολάβος μετά από πα-ρέμβαση του σωματείου εργαζομένων στην ενέργεια αναγκάστηκε να πάρει πίσω τις συ-γκεκριμένες απολύσεις.
Αυτά είναι τα αποτελέσματα της απελευθέρωσης της αγοράς ενέργειας, της ιδιωτικο-ποίησης της ΔΕΗ και της λειτουργίας με ιδιωτικοοικονομικά κριτήρια. Στόχος είναι η μεί-ωση του κόστους εργασίας σε επίπεδο πείνας. Νόμος και τάξη είναι η διάλυση και κα-τάργηση κάθε εργασιακής σχέσης και εργατικού δικαιώματος, η πάσει θυσία διασφάλιση των κερδών του εργοδότη.

ΕΡΩΤΩΝΤΑΙ οι κ.κ. Υπουργοί:
 Θα πάρουν τα αναγκαία μέτρα για τη διασφάλιση των εργασιακών, ασφαλιστικών δι-καιωμάτων και την προστασία των εργαζομένων στους εργολάβους και τη ΔΕΗ; Θα καταβάλει η ΔΕΗ τους μισθούς και τα αντίστοιχα ποσά να τα παρακρατήσει από τις πιστοποιήσεις των εργολάβων, ως μέτρο άμεσης ανακούφισης των εργαζομένων;
 Θα γίνουν προσλήψεις μόνιμου προσωπικού που είναι αναγκαία προϋπόθεση για να περιοριστεί η ασυδοσία και αυθαιρεσία της ΔΕΗ και των εργολάβων;
 Πρόκειται να παρθούν άμεσα μέτρα ανακούφισης των ανέργων και των οικογενειών τους καθώς και των εργαζομένων και των άλλων λαϊκών στρωμάτων που πλήττονται από την επιβολή της σκληρής αντιλαϊκής πολιτικής που συνεχίζει να κλιμακώνει η τρι-κομματική κυβέρνηση με την ΕΕ για τη διαχείριση της κρίσης και του χρέους υπέρ των συμφερόντων της πλουτοκρατίας;

Οι βουλευτές
Θεοδόσης Κωνσταντινίδης

Ελένη Γερασιμίδου

Σπύρος Χαλβατζής

 

Τελευταία τροποποίηση στις Δευτέρα, 06 Αυγούστου 2012 15:15