Επικοινωνία

Μπορείτε να στείλετε το κείμενο σας στο info@vetonews.gr & veto910@otenet.gr. Τηλ. 6947323650 ΓΕΜΗ 165070036000 On Line Media 14499

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
Δευτέρα, 26 Νοεμβρίου 2012 12:02

Η πρόσβαση στην ευρυζωνικότητα μέσω πρωτοβουλιών στην ΝΑ Ευρώπη

sivaΞεκινά αύριο στην Κοζάνη και για δύο ημέρες, η εναρκτήρια συνάντηση του Ευρωπαϊκού έργου SIVA στο οποίο η ΠΕΔ Δυτικής Μακεδονίας είναι επικεφαλής, συντονίζοντας ένα εταιρικό σχήμα έντεκα (11) φορέων από την ΝΑ Ευρώπη.

Το Έργο έχει τίτλο: «Βελτίωση της πρόσβασηpedς στην ευρυζωνικότητα μέσω κοινών πρωτοβουλιών στην ΝΑ Ευρώπη».

Η ευρυζωνικότητα και το γρήγορο internet χαρακτηρίζονται από πολλούς ως «ο ηλεκτρισμός του 21ου αιώνα» καθώς οι επιπτώσεις στην ζωή όλων μας θα είναι ανάλογες με αυτές του ηλεκτρισμού. Οι ευρυζωνικές υποδομές μάλιστα έχουν πλέον την ίδια αν όχι μεγαλύτερη αξία με τους οδικούς άξονες και τα δίκτυα ηλεκτρισμού του περασμένου αιώνα.

Ανάμεσα στους βασικούς στόχους του έργου SIVA περιλαμβάνονται:

(α) Η μείωση του χάσματος πρόσβασης στην ευρυζωνικότητα ανάμεσα στο κέντρο και την περιφέρεια και ειδικότερα στις απομακρυσμένες και ορεινές περιοχές.
(β) Ο προσδιορισμός του ρόλου των περιφερειακών και τοπικών αρχών στην υλοποίηση εφαρμογών Τηλεπικοινωνιών και Πληροφορικής.
(γ) Η ανάπτυξη στρατηγικών και σεναρίων για τον καλύτερο συντονισμό των πολιτικών και των στρατηγικών ψηφιακής προσβασιμότητας στην ΝΑ Ευρώπη.
(δ) Η επεξεργασία μιας στρατηγικής ευρυζωνικότητας για τη Δυτική Μακεδονία και η ωρίμανση στόχων και στρατηγικών ενόψει της νέας προγραμματικής περιόδου.

Ανάμεσα στους ειδικούς στόχους του έργου SIVA περιλαμβάνονται:
(α) Στο τεχνικό επίπεδο: Μια online διεθνή πλατφόρμα παρακολούθησης της ευρυζωνικής εμπειρίας των πολιτών και των επιχειρήσεων στη ΝΑ Ευρώπη με εργαλεία γεω-χωρικής ανάλυσης.
(β) Στο επίπεδο των πολιτικών: Κοινές επεξεργασμένες προσεγγίσεις μείωσης του κόστους υποδομών δικτύων ευρυζωνικότητας, μέσα από κοινά περιφερειακά σχέδια.
(γ) Στο επίπεδο της χρηματοδότησης: Επεξεργασία νέων χρηματοδοτικών μηχανισμών και εταιρικότητας μεταξύ δημόσιου και ιδιωτικού τομέα στις επενδύσεις ευρυζωνικότητας.

Είναι απολύτως κατανοητό ότι στις σημερινές συνθήκες της κρίσης που βιώνουμε οι ανάπτυξη διεθνών συνεργασιών και η ανταλλαγή τεχνογνωσίας σε ένα τόσο σημαντικό ζήτημα όπως αυτό της ευρωζωνικότητας είναι μονόδρομος.

Οι προκλήσεις και τα ερωτήματα που θα κληθούμε να απαντήσουμε μέσα από το έργο SIVA είναι:
Ποιος είναι σήμερα ο ψηφιακός χάρτης στις περιφέρειές μας σε σχέση με τις ανεπτυγμένες ευρωπαϊκές περιφέρειες;
(α) Είμαστε ικανοποιημένοι από τη σημερινή εικόνα;
(β) Εάν όχι, πως μπορούμε να τη βελτιώσουμε;
(γ) Πως θα καταφέρουμε να δώσουμε πρόσβαση στους πολίτες των απομακρυσμένων και ορεινών περιοχών;
(δ) Πως θα καταφέρουμε να ενθαρρύνουμε την επιχειρηματικότητα μέσω των ευρυζωνικών υποδομών;
(ε) Ποια είναι τα εναλλακτικά και βέλτιστα επενδυτικά σχήματα δημόσιου και ιδιωτικού τομέα;
(στ) Μπορούμε να αναπτύξουμε κοινά εργαλεία και να συντονίσουμε τη δράση μας στην ΝΑ Ευρώπη;

Πρόγραμμα Εναρκτήριας Συνάντησης

SIVA Project

Ημερομηνία 27η & 28η Νοεμβρίου 2012

Χώρος: Κοβεντάρειο, Κοζάνη
Θέματα
1ης Ημέρας – Τρίτη 27 Νοεμβρίου 2012
8:45-9:45 Εγγραφές
09:00 – 09:30 Άνοιγμα εργασιών
Επίσημη υποδοχή, παρουσίαση προγράμματος εργασιών Παρασκευή Βρυζίδου, Πρόεδρος ΠΕΔ ΔΜ
Δρ Λευτέρης Τοπάλογλου
SIVA Project Manager
09:30– 10:30 Σύντομη Παρουσίαση του Προφίλ των εταίρων
Σύντομες παρουσιάσεις εταίρων Όλοι οι εταίροι
10:30 – 11:00 Μία επισκόπηση του έργου SIVA
Στρατηγική,βασικές δράσεις & αναμενόμενα αποτελέσματα ΠΕΔ ΔΜ
11:00 – 11:15 Διάλειμμα – Καφές
11:15 – 12:00 Σχέδιο Δράσης του έργου SIVA
Παρουσίαση Σχεδίου Δράσης και συζήτηση ΠΕΔ ΔΜ
12:00-12:45 Συντονισμός ανά Πακέτο Εργασίας
Σύντομες (8'-10'λεπτών) παρουσιάσεις ανά Πακέτο Εργασίας
Υπεύθυνοι Εταίροι
12:45 – 13:00 Ερωτήσεις-Απαντήσεις-Συζήτηση
13:00 – 14:30 Γεύμα – Εστιατόριο La Strada: Μουράτη 4
14:30 – 16:00 Συντονισμός ανά Δράση
Σύντομες (8'-10'λεπτών) παρουσιάσεις ανά Δράση
Υπεύθυνοι Εταίροι
16:00-16:30 Ερωτήσεις-Απαντήσεις-Συζήτηση
16:30 – 16:45 Coffee Break
16:45 – 17:30 Περιοδικές Αναφορές & Οικονομική Διαχείριση
Κανόνες & διαδικασίες, οικονομικές αναφορές και οδηγίες οικονομικής διαχείρισης ΠΕΔ ΔΜ
17:30-18:30 Συζήτηση - Συμπεράσματα
20:30
Δείπνο – Εστιατόριο Βεντέτα: Τακιατζήδων 11

Θέματα
2ης Ημέρας –Τετάρτη 28 Νοεμβρίου 2012
8:45-9:00 Προσέλευση
09:00 – 09:30 Συντονισμός & διαδικασίες διασφάλισης ποιότητας υλοποίησης του έργου SIVA
Παρουσίαση και συζήτηση επί του Σχεδίου Διασφάλισης Ποιότητας ΠΕΔ ΔΜ
09:30 – 10:00 Διάχυση και Δημοσιότητα
Παρουσίαση προγραμματισμού διάχυσης και δημοσιότητας ERDF PP5,
Milano Metropoli
10:00 – 10:15 Διάλειμμα - Καφές
10:15 – 12:00 Σύσταση Επιτροπής Καθοδήγησης & Λήψη Αποφάσεων Όλοι οι εταίροι
12:00 – 13:00 Ερωτήσεις-Απαντήσεις-Συζήτηση
13:00 – 13:30 Συμπεράσματα & κλείσιμο εργασιών
14:00 Γεύμα –Εστιατόριο Πέλαγος: Μητροπολίτου Φωτίου1

ΕΤΑΙΡΙΚΟ ΣΧΗΜΑ:
1. ΠΕΔ Δυτικής Μακεδονίας LP-PEDDM (Επικεφαλής Εταίρος)
2. Molise Region (Ιταλία)
3. Regional Authority Kyustendil (Βουλγαρία)
4. Burgas Municipality (Βουλγαρία)
5. Decentralized Admininstration of Crete (Ελλάδα)
6. Milano Metropoli Development Agency (Ιταλία)
7. Vienna University of Technology (Αυστρία)
8. University of Ljubljana (Σλοβενία)
9. University of Patra (Ελλάδα)
10. Youth Entreprenaurial Service Foundation (ΠΓΔΜ)
11. Business Start-up Center Bar (Μαυροβούνιο)

 

Τελευταία τροποποίηση στις Δευτέρα, 26 Νοεμβρίου 2012 12:07