Επικοινωνία

Μπορείτε να στείλετε το κείμενο σας στο info@vetonews.gr & veto910@otenet.gr. Τηλ. 6947323650

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
Τετάρτη, 06 Οκτωβρίου 2010 11:19

ΣΕ ΑΥΤΟΟΡΓΑΝΩΣΗ ΠΡΟΧΩΡΑ ΤΟ ΒΕΛΒΕΝΤΟ

altΕνόψει της νέας πραγματικότητας που δημιουργείται οι Δημότες του Δήμου Βελβεντού προχώρησαν στη δημιουργία Αστικής μη Κερδοσκοπικής Εταιρίας και μη Κυβερνητικής Οργάνωσης με τον διακριτικό τίτλο «ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ ΤΟΥ ΒΕΛΒΕΝΤΟΥ».
 
Σκοπός της εταιρίας είναι η απρόσκοπτη συνέχιση της λειτουργίας, διαφύλαξης, ανάδειξης, αξιοποίησης και πολύπλευρης ανάπτυξης όλων των οικισμών που περιλαμβάνονται στον «Καποδιστριακό» Δήμο Βελβεντού. Στους τομείς δραστηριοποίησης της Κοινωνίας των Πολιτών περιλαμβάνονται μεταξύ άλλων
η διατήρηση και ενίσχυση των θεσμικών λειτουργιών τους
 
 1. η συμβολή στην εύρυθμη λειτουργία και ενίσχυση όλων των φορέων (παραγωγικών, πολιτιστικών, αθλητικών, Παιδείας και λοιπών κοινωνικών φορέων και συλλόγων) των οικισμών, με την κάθε μορφής αρωγή προς αυτούς.
 2. η λειτουργία και παροχή υπηρεσιών ποιότητας ζωής των κατοίκων των οικισμών, στο βαθμό που οι προβλεπόμενες από τους Νόμους που διέπουν την Τοπική Αυτοδιοίκηση Α΄ και Β΄ βαθμού και κυρίως το Νόμο 3825/2010 «Καλλικράτης» δεν θα υλοποιούνται ή δεν θα ανταποκρίνονται απολύτως στις ανάγκες των κοινωνιών των οικισμών μας.
 3. η πολιτιστική και τουριστική ανάπτυξη και ανάδειξή τους καθώς και την ανάδειξη του αστικού, περιαστικού και ευρύτερου περιβάλλοντος των οικισμών, με κοινωφελή έργα.
 4. η διεκδίκηση κονδυλίων, η ανάληψη και υλοποίηση Αναπτυξιακών Έργων και Έργων Υποδομών, καθώς και Μελετών και άλλων εργασιών, με χρηματοδότηση από Διεθνή, Κοινοτικά, Εθνικά, Περιφερειακά και Τοπικά Προγράμματα, αλλά και με άλλους πόρους που η Εταιρία θα εξασφαλίζει.
 5. η καταγραφή, προστασία, προβολή και ανάδειξη των μνημείων και της ιστορίας όλων των οικισμών.
 6. η οργάνωση συναντήσεων, ημερίδων, συνεδρίων, σεμιναρίων, δημοσίων συζητήσεων και γενικά πάσης φύσεως εκδηλώσεων.
 7. η ευαισθητοποίηση και δραστηριοποίηση της κοινής γνώμης και Φορέων Δημόσιας Διοίκησης (Κρατικών, Τοπικής Αυτοδιοίκησης ή Δημόσιου Τομέα γενικότερα) στα αντικείμενα που προαναφέρθηκαν
 8. η ανάπτυξη διεθνών, ευρωπαϊκών, διαβαλκανικών και εθνικών συνεργασιών στα παραπάνω θέματα.
Η Κοινωνία των Πολιτών ξεκίνησε τη λειτουργία της μετά την έγκριση του καταστατικού της στις 15-09-2010 από το αρμόδιο Πρωτοδικείο και με προσωρινή Διοικούσα Επιτροπή την οποία απαρτίζουν οι:
 • ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ – Πρόεδρος
 • ΣΙOΜΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ - Αντιπρόεδρος
 • ΜΑΡΜΑΡΗΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ - Γραμματέας
 • ΚΟΥΤΡΟΤΣΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ - Μέλος
 • ΜΑΛΛΟΥ ΒΑΪΑ - Μέλος
 • ΚΟΥΤΛΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ - Μέλος
 • ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ - Μέλος

 
Η επιτροπή προχωρά στον προγραμματισμό και οργάνωση της εκλογής του πρώτου Διοικητικού Συμβουλίου, διαδικασία, η οποία θα ανακοινωθεί το επόμενο διάστημα.

 
Η Κοινωνία των Πολιτών αριθμεί έως σήμερα περισσότερα από 1500 μέλη, ενώ οι εγγραφές συνεχίζονται για όσους Δημότες αλλά και Φίλους επιθυμούν να συνδράμουν στον δίκαιο αγώνα του Δήμου μας.
Τελευταία τροποποίηση στις Τετάρτη, 06 Οκτωβρίου 2010 11:29