Επικοινωνία

Μπορείτε να στείλετε το κείμενο σας στο info@vetonews.gr & veto910@otenet.gr. Τηλ. 6947323650

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
Τετάρτη, 06 Οκτωβρίου 2010 19:53

ΜΕ 4.8 εκ € ΕΠΕΚΤΕΙΝΕΤΑΙ Η ΤΗΛΕΘΕΡΜΑΝΣΗ ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑΣ

 
συσκεψη τσιουμαρηςΜε το έργο της «Επέκτασης Δικτύου Διανομής Τηλεθέρμανσης Πτολεμαϊδας – Δ’ Φάση» οδεύει στην οριστική υλοποίηση ο μεγαλύτερος στρατηγικός στόχος του δήμου Πτολεμαϊδας και της Δημοτικής Επιχείρησης Τηλεθέρμανσης για αξιόπιστη, φθηνή και καθαρή παροχή θερμότητας με αντίστοιχα οικονομικά και περιβαλλοντικά οφέλη για το σύνολο της πόλης, ενώ με την εργολαβία αυτή ολοκληρώνεται η τηλεθέρμανση όλης της πόλης.
 
Η πρόσκληση στον ανάδοχο του έργου για την υπογραφή σύμβασης έγινε από το δήμαρχο Πτολεμαϊδας Γρηγόρη Τσιούμαρη. Ανάδοχος στο διαγωνισμό που έγινε το Νοέμβριο του 2009 αναδείχθηκε η κοινοπραξία εργοληπτικών επιχειρήσεων δημοσίων έργων «ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΕΡΓΩΝ Α.Ε.–ΤΕΚΑΤ Α.Τ.Ε», με έδρα τη Θεσσαλονίκη. Πρόκειται για ένα έργο ύψιστης αναπτυξιακής και περιβαλλοντικής σημασίας, ενώ η ένταξή του στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Περιβάλλον και αειφόρος ανάπτυξη 2007-2013» επέτρεψε τη μέχρι σήμερα υλοποίηση του έργου με ταυτόχρονη εξοικονόμηση πόρων, λόγω του υψηλού ποσοστού χρηματοδότησης του προγράμματος. Το έργο ανέρχεται στις 4.826.068,64 € πλέον ΦΠΑ. με ποσοστό μέσης έκπτωσης 43,79%.
Οι εργασίες για τη τελευταία φάση της επέκτασης θα ξεκινήσουν από τις οδούς Διοικητηρίου και Ανανία Νικολαϊδη, όπου βρίσκονται ήδη σε εξέλιξη εργασίες ανάπλασης με στόχο να συντονιστεί το έργο των τεχνικών υπηρεσιών του δήμου με αυτό της ΔΕΤΗΠ και να μην υπάρχουν φαινόμενα «ράβε-ξήλωνε» που παρατηρούνταν στο παρελθόν.
Όπως επισήμανε η διευθύντρια της ΔΕΤΗΠ Ιωάννα Καλαϊτζίδου «το περιβαλλοντικό αποτέλεσμα του έργου είναι εξ ίσου σημαντικό: το έργο, σε συνδυασμό και με το εγκατεστημένο σύστημα τηλεθέρμανσης, επιτυγχάνει μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου, η οποία θα υπερβεί το 35%, σε σχέση με το 1990, δηλαδή επιτυγχάνεται μείωση πολύ μεγαλύτερη της δέσμευσης μείωσης κατά 20% το 2020».
Το έργο αφορά στην εγκατάσταση, τις δοκιμές και την παράδοση σε λειτουργία του απαραίτητου υπόγειου δικτύου διανομής τηλεθέρμανσης σε περιοχές περιφερειακά του υφιστάμενου δικτύου της πόλης και την κατασκευή των απαιτούμενων, για τις εν λόγω περιοχές, παροχών και αναμονών καταναλωτών και τη σύνδεσή τους με το δίκτυο διανομής.
Το παραπάνω δίκτυο διανομής θερμικής ενέργειας περιλαμβάνει προμονωμένους αγωγούς ονομαστικής διατομής από DN 50 έως DN 200, ενώ το δίκτυο των περίπου 1480 παροχών καταναλωτών ονομαστικής διατομής από DN 25 έως DN 50. To μήκος του δικτύου διανομής (συμπεριλαμβανομένων των αγωγών παροχών μέχρι την ρυμοτομική γραμμή) εκτιμήθηκε στα 74.000 μέτρα περίπου και το δίκτυο των παροχών καταναλωτών στα 21.000 μέτρα περίπου.
Το δίκτυο της τηλεθέρμανσης καταλήγει μέχρι τις απομονωτικές δικλείδες των παροχών στα υπόγεια ή μη (Λεβητοστάσια) του κτιρίου ή αναμονών σύνδεσης κτιρίων στα πεζοδρόμια. Στις υπόγειες αναμονές σύνδεσης στα πεζοδρόμια θα τοποθετηθούν κατάλληλες απομονωτικές δικλείδες με ειδικό τεμάχιο πέρατος (end muff) και μόνωση επί τόπου.
Η συνολική προθεσμία περαίωσης του έργου ανέρχεται σε εξακόσιες εξήντα (660) ημερολογιακές ημέρες από την υπογραφή του συμφωνητικού.
Το έργο χρηματοδοτείται από το ΕΣΠΑ 2007-2013/ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ» (ΕΠΠΕΡΑΑ) και ίδιους πόρους της Δ.ΕΤΗ.Π.
Τελευταία τροποποίηση στις Τετάρτη, 06 Οκτωβρίου 2010 20:00