Επικοινωνία

Μπορείτε να στείλετε το κείμενο σας στο info@vetonews.gr & veto910@otenet.gr. Τηλ. 6947323650

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
Τετάρτη, 26 Ιανουαρίου 2011 10:58

Π. Κουκουλόπουλος: «Να αποδοθούν στους Δήμους κτιριακές εγκαταστάσεις των πρώην Ν.Α.».

Π. ΚΟΥΚΟΥΛΟΠΟΥΛΟΣΕπίκαιρη ερώτηση προς τον Υπουργό Εσωτερικών κατέθεσε ο βουλευτής ΠΑΣΟΚ Ν. Κοζάνης Πάρις Κουκουλόπουλος, με την οποία αναφέρεται στο πρόβλημα της στέγασης των υπηρεσιών που πέρασαν στη δικαιοδοσία των νέων Δήμων με τον ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗ, ζητώντας να τους παραχωρηθούν κτιριακές εγκαταστάσεις των πρώην Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων, για να μην αναγκαστούν να νοικιάσουν νέους χώρους και επιβαρυνθούν και άλλο οικονομικά, αλλά και για να μην ταλαιπωρούνται οι πολίτες.

Στην ερώτηση του ο βουλευτής αναφέρει, μεταξύ άλλων, και τα εξής:

«Με το Ν. 3852/2010 που αφορά τη «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της αποκεντρωμένης Διοίκησης- Πρόγραμμα Καλλικράτης», συγκροτήθηκαν οι δύο βαθμοί τοπικής Αυτοδιοίκησης στη χώρα μας.

Η κατάργηση των Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων είχε ως αποτέλεσμα τη μεταφορά μέρους των αρμοδιοτήτων τους τόσο στα νέα, διευρυμένα, αυτοδιοικητικά σχήματα πρώτου βαθμού, τους Δήμους όσο και στα αυτοδιοικητικά σχήματα δεύτερου βαθμού, τις αιρετές περιφέρειες.

Σε ό,τι αφορά τους Δήμους, μεταβιβάζονται αρμοδιότητες, με βάση το Ν.3852/2010, άρθρο 94, που ασκούνταν μέχρι τις 31-12-2010 από τις πρώην Νομαρχιακές Αυτοδιοικήσεις και τις ΤΥΔΚ, ορισμένες εκ των οποίων αφορούν και υπηρεσίες πολεοδομίας, πρόνοιας και τεχνικών υπηρεσιών.

Υπάρχουν δε πάρα πολλές περιπτώσεις Δήμων που αναγκάζονται να ασκήσουν τις παραπάνω αρμοδιότητες και προς όφελος άλλων, όμορων, Δήμων, οι οποίοι στερούνται προς το παρόν τέτοιου είδους υπηρεσίες, καθώς τις αρμοδιότητες αυτές ασκούσαν μέχρι τις 31-12-2010, οι ανάλογες υπηρεσίες των Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων και οι ΤΥΔΚ.

Για να μπορέσουν οι Δήμοι αυτοί να ανταποκριθούν στην άσκηση του συνόλου των αρμοδιοτήτων τους, υπάρχει η πρόβλεψη της μετάταξης προσωπικού που μέχρι τώρα στελέχωνε τις ανάλογες υπηρεσίες των Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων.

Πλην όμως δεν προβλέπεται η παραχώρηση στους Δήμους, κατά κυριότητα, των ανάλογων κτιριακών εγκαταστάσεων που θα στεγάζουν αυτό το προσωπικό, καθώς με βάση το Ν.3852/2010, άρθρο 283, παράγραφος 2, το σύνολο αυτών προβλέπεται να παραχωρηθεί στις αιρετές περιφέρειες.

Το Υπουργείο Εσωτερικών Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης με την Εγκύκλιο: 3 που εξέδωσε στις 11/1/2011, αριθμ. Πρωτ: οικ. 1314, και θέμα: «Διοικητική υποστήριξη για την άσκηση των πρόσθετων αρμοδιοτήτων των Δήμων», σχετικά με την «Έκδοση διοικητικών πράξεων – Στέγαση υπηρεσιών και λειτουργία πρωτοκόλλου», αναφέρει τα εξής: «Οι υπηρεσίες της πολεοδομίας, της πρόνοιας και των τεχνικών υπηρεσιών, εξακολουθούν να στεγάζονται στους ίδιους χώρους που ήσαν εγκατεστημένες οι αντίστοιχες υπηρεσίες των νομαρχιακών αυτοδιοικήσεων και των ΤΥΔΚ, μέχρι να εξασφαλισθεί άλλη κτιριακή υποδομή και εφόσον αυτή καταστεί αναγκαία».

Λόγω των παραπάνω όμως, δημιουργείται η εξής κατάσταση:

Στις αιρετές περιφέρειες περιέρχονται όλες οι κτιριακές υποδομές των πρώην Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων και των ΤΥΔΚ, πολλές εκ των οποίων αποτελούν κρατική περιουσία. Κτιριακές υποδομές όμως που υπερκαλύπτουν τις ανάγκες των υπηρεσιών των αιρετών περιφερειών και πλεονάζουν σε πολλές περιπτώσεις.

Η μεταβίβαση στους Δήμους υπηρεσιών που είναι διάσπαρτες σε κτίρια που ανήκουν στις αιρετές περιφέρειες, αφ΄ ενός δυσχεραίνει τη λειτουργία αυτών των υπηρεσιών και αφ΄ ετέρου οδηγεί σε μεγάλη ταλαιπωρία τους πολίτες που θα πρέπει να εξυπηρετούν αυτές.

Σε όλα αυτά θα πρέπει να προσθέσουμε και το οξύ πρόβλημα κτιριακών υποδομών που αντιμετωπίζουν εδώ και χρόνια πάρα πολλοί Δήμοι, απόρροια του διαρκώς αυξανόμενου αριθμού αρμοδιοτήτων τα τελευταία χρόνια προς τον Α΄ βαθμό Αυτοδιοίκησης, η οποία έγινε από προηγούμενες Κυβερνήσεις, χωρίς να προβλεφθούν όχι μόνο η απόδοση των αναγκαίων πόρων αλλά και των απαραίτητων εγκαταστάσεων για τη στέγαση των ανάλογων υπηρεσιών.

Για το λόγο αυτό πολλοί Δήμοι αναγκάζονται να ενοικιάζουν κτιριακές εγκαταστάσεις για να στεγάσουν υπηρεσίες τους, καταβάλλοντας ένα σημαντικότατο οικονομικό αντίτιμο.

Έτσι οι Δήμοι στερούνται κατ΄ αυτό τον τρόπο ένα σημαντικό μέρος των πόρων τους, το οποίο θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί για την καλύτερη εξυπηρέτηση των πολιτών τους, ειδικά σε μια περίοδο που η περιστολή δαπανών και η εξοικονόμηση οικονομικών πόρων δεν είναι απλώς το ζητούμενο, αλλά μεγάλη ανάγκη.

ΕΡΩΤΑΤΑΙ Ο Κος. ΥΠΟΥΡΓΟΣ:

Προτίθεται να φέρει τροπολογία στη Βουλή μέσω της οποίας θα δίνεται στους Δήμους η κυριότητα κτιριακών υποδομών που ανήκαν στις Νομαρχιακές Αυτοδιοικήσεις για τη στέγαση ορισμένων υπηρεσιών τους, ειδικά όπως είναι οι υπηρεσίες πολεοδομίας, πρόνοιας και τεχνικών υπηρεσιών, προκειμένου να σταματήσουν αυτές να είναι διάσπαρτες επιβαρύνοντας οικονομικά τους Δήμους και ταλαιπωρώντας τους πολίτες;».

Τελευταία τροποποίηση στις Τετάρτη, 26 Ιανουαρίου 2011 13:21