Επικοινωνία

Μπορείτε να στείλετε το κείμενο σας στο info@vetonews.gr & veto910@otenet.gr. Τηλ. 6947323650

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
Τρίτη, 08 Μαρτίου 2011 12:16

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΔΑΚΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΕΡΓΙΑ ΚΑΤΑΤΕΘΗΚΑΝ ΣΤΗΝ Λ. ΚΑΤΣΕΛΗ

100216_dakisΤους κεντρικούς στόχους και σύνολο προτάσεων στα πλαίσιο των πολιτικών της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας για την αντιμετώπιση του μεγάλου προβλήματος της ανεργίας κατέθεσε ο Περιφερειάρχης Δυτικής Μακεδονίας Γιώργος Δακής στην υπουργό Λούκα Κατσέλη, κατα την διάρκεια της συνάντησης που είχε στην Αθήνα με όλους τους Περιφερειάρχες της χώρας.  

Η Υπουργός ζήτησε τη συνεργασία των Περιφερειών για την στήριξη της απασχόλησης σε τοπικό επίπεδο ...

και προανήγγειλε την υπογραφή του μνημονίου που θα συμπεριλαμβάνει την υποστήριξη δράσεων κοινωνικής οικονομίας και κοινωνικής επιχειρηματικότητας, καθώς και την προετοιμασία του ανθρώπινου δυναμικού κάθε περιοχής για τη δημιουργία αναπτυξιακών πρωτοβουλιών με συμμετοχή και του ιδιωτικού τομέα.

Συμφωνήθηκε επίσης στην ίδια συνάντηση ότι θα προχωρήσουν όλες τις προπαρασκευαστικές ενέργειες, έτσι ώστε τον Απρίλιο να μπορέσουν να αποκεντρωθούν τα 130 εκατ. τα οποία έχουν προϋπολογιστεί για τα Τοπικά Ολοκληρωμένα Προγράμματα Στήριξης της Εργασίας (ΤοπΣΑ), προκειμένου να υλοποιήσουν οι Περιφέρειες τα προγράμματα αυτά με τον πιο αποτελεσματικό τρόπο.

Η Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας θα στηρίξει με κάθε δυνατό τρόπο τις πρωτοβουλίες του Υπουργείου, προκειμένου να ανασχεθεί η δραματική αύξηση της ανεργίας στην περιοχή και να λειτουργήσει ως καταλύτης αλλά και πολλαπλασιαστής, για την ευαισθητοποίηση όλων των φορέων , προς την σύσταση των απαραίτητων αναπτυξιακών συμπράξεων οι οποίες θα είναι οι δικαιούχοι των ΤοπΣΑ. δήλωσε ο Γ. Δακής. 
Η Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας στοχεύει στην υλοποίηση ενός περιφερειακού σχεδίου για την απασχόληση με άξονα τους κοινωνικούς εταίρους, τους συνεργατικούς σχηματισμούς ή τις ενώσεις από διαφορετικές επιχειρήσεις.

Προτάσεις για κάλυψη αναγκών απασχόλησης, εκπαίδευσης & κατάρτισης στην Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας

- Δημιουργία μόνιμων δομών συνεχιζόμενης κατάρτισης (σε συνεργασία με τα ιδρύματα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης) για την ανάπτυξη δεξιοτήτων ανά κλάδο δραστηριότητας (που χαρακτηρίζει κάθε περιφερειακή ενότητα) : Τουρισμός (Γρεβενά), Γούνα & Τουρισμός (Καστοριά) , Τουρισμός (Φλώρινα), Μέταλλο (Κοζάνη).

- Nα αναβαθμιστούν οι Σχολές Ταχύρρυθμης Εκπαίδευσης (Σ.Τ.Ε.) της ΔΕΗ Α.Ε., να ενταχθεί σημαντικό μέρος των νεοπροσλαμβανόμενων σε εκπαιδευτικά προγράμματα των Σ.Τ.Ε. της περιοχής, να εκσυγχρονιστούν τα εργαστήρια των Σχολών για περαιτέρω ανάπτυξη των δεξιοτήτων του προσωπικού και να αναπτυχθούν τα εκπαιδευτικά προγράμματα και η χρήση της υποδομής των Σχολών στο πλαίσιο λειτουργίας τους, ως σημαντικά παραρτήματα του ΚΕΚ ΔΕΗ Α.Ε., προκειμένου να εκπαιδεύονται τόσο οι νεοπροσλαμβανόμενοι στις νέες ανάγκες όσο και οι ανειδίκευτοι άνεργοι, ιδίως των ενεργειακών Δήμων, για τους οποίους συνήθως δεν υπάρχει δυνατότητα πρόσληψης, λόγω έλλειψης εξειδίκευσης. Επίσης, οι Σχολές ΔΕΗ Α.Ε. να αναβαθμιστούν σε ΙΕΚ και να ενταχθούν σε αυτήν την αναβάθμιση και οι Σχολές της Κοζάνης.

- Δράσεις προώθησης της απασχόλησης των αποφοίτων της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης με ενσωμάτωση της έννοιας της καινοτομίας (σε συνεργασία με τα ιδρύματα της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, η υλοποίηση δράσεων που προάγουν την απασχόληση των αποφοίτων και την ενσωμάτωση της καινοτομίας στην καθημερινότητα των επιχειρήσεων της περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας (Innovation Assistant).

- Δράσεις προώθησης της εκπαίδευσης στον εργασιακό χώρο (on – the – job training ή training next to "Nellie").

- Χρηματοδότηση Venues : Ημέρες εργασίας

- Η αξιοποίηση των Κέντρων Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΚΕΚ) της Περιφέρειας μας για εκπαίδευση των υπαλλήλων της Περιφέρειας και των Δήμων, των παραγωγών, των επιχειρηματιών, των ανέργων αλλά και των εργαζομένων για βελτίωση των γνώσεών τους.

- Ειδική μέριμνα στήριξης των μειονεκτουσών ομάδων (νέοι, γυναίκες, άτομα με αναπηρίες) για ενίσχυση της επιχειρηματικής τους δράσης.

Η εργασιακή ενίσχυση των κοινωνικών υποδομών και των υποδομών πρόνοιας με στόχο την στήριξη συνέχισης της λειτουργίας τους λόγω των εξαιρετικά δυσμενών οικονομικών συνθηκών.

- Η δημιουργία Παρατηρητηρίου απασχόλησης σε επίπεδο Περιφέρειας και η στενή συνεργασία με τους εκπροσώπους των εργαζομένων και των εργοδοτών, με στόχο τη σύζευξη της ζήτησης και της προσφοράς εργασίας.

- Η προώθηση ενεργητικών πολιτικών απασχόλησης

- Η δημιουργία υπηρεσίας μίας στάσης για τους αναζητούντες εργασία αλλά και επανακατάρτιση σε επίπεδο Περιφέρειας με στόχο την :

- Συγκέντρωση όλων των ευκαιριών για εργασία στο δημόσιο και ιδιωτικό τομέα

- Συμβουλευτική υποστήριξη για αιτήσεις εργασίας, βιογραφικά, συνεντεύξεις κ.λπ.

- Συμβουλευτική υποστήριξη για πρόσβαση σε προγράμματα κατάρτισης, εκπαίδευσης και επανεκπαίδευσης

- Συγκέντρωση όλων των ευκαιριών χρηματοδότησης των επιχειρήσεων για κατάρτιση, προσλήψεις και άλλα μέτρα υποστήριξης της εργασίας.

Η Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας αναμένει άμεσα τις προτάσεις αλλά και τις δεσμεύσεις του Υπουργείου σας, για το ποιες δράσεις ενδιαφέροντος σας και υπαγόμενες στο ΕΣΠΑ 2007-2013, μπορούν να υλοποιηθούν με την ευθύνη μας ως δικαιούχου του Προγράμματος.

Τελευταία τροποποίηση στις Τρίτη, 08 Μαρτίου 2011 12:25