Επικοινωνία

Μπορείτε να στείλετε το κείμενο σας στο info@vetonews.gr & veto910@otenet.gr. Τηλ. 6947323650

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
Πέμπτη, 10 Μαρτίου 2011 15:12

Ερώτηση του Γ. Βλατή για το πρόγραμμα βοήθεια στο σπίτι

Το πλήρες κείμενο της ερώτησης έχει ως εξής:
100922_vlaths«Το κοινωνικό πρόγραμμα «Βοήθεια στο σπίτι», υλοποιείται από την Αυτοδιοίκηση εδώ και δεκατέσσερα περίπου χρόνια και εξυπηρετεί κατ' οίκον πάνω από 100.000 ηλικιωμένους και άτομα με ειδικές ανάγκες. Περίπου 4.000 εργαζόμενοι προσφέρουν υπηρεσίες νοσηλευτικής φροντίδας, οικιακής βοήθειας και ψυχοσυναισθηματικής υποστήριξης συμβάλλοντας με τρόπο ουσιαστικό στο κοινωνικό κράτος και τις προνοιακές δομές της χώρας..Η κατ' αποκλειστικότητα ένταξη της χρηματοδότησης του εν λόγω προγράμματος στο ΕΣΠΑ 2007 -2013 και δη στο Σύστημα Διαχείρισης, Αξιολόγησης, Παρακολούθησης – Διαδικασία Εφαρμογής της πράξης: «Εναρμόνιση οικογενειακής και επαγγελματικής ζωής μέσω παροχής κατ' οίκον υπηρεσιών φροντίδας σε εξαρτώμενα μέλη των οικογενειών ανέργων και αναγνωρισμένα επαπειλούμενων με ανεργία εργαζομένων που ωφελούνται από ενεργητικές πολιτικές απασχόλησης» αποκλείει πλέον ουσιαστικά την ένταξη μοναχικών ηλικιωμένων ατόμων και ΑΜΕΑ, τα οποία αποτελούν τη βασική ομάδα στόχου, στο πρόγραμμα.

Σημειώνεται ακόμη ότι οι εργαζόμενοι στο Πρόγραμμα αναφέρουν ότι εφόσον η χρηματοδότηση του προγράμματος ξεκινά από την υπογραφή της σύμβασης ένταξης και δεν έχει αναδρομική ισχύ, τίθεται ζήτημα κάλυψης της χρηματοδότησής του για το μεταβατικό διάστημα από 01.01.2011 ως την οριστική ένταξή του στο ΕΣΠΑ.

Επειδή είναι δεδομένη η υποχρηματοδότηση των ΟΤΑ, ειδικά αν λάβουμε υπόψη τις αυξημένες αρμοδιότητές τους στο πλαίσιο του Καλλικράτη.

Επειδή είναι προφανές ότι δεν είναι δυνατό να εξαιρέσουμε τα ηλικιωμένα άτομα και ΑΜΕΑ που διαβιούν μόνα τους από μια από τις σημαντικότερες ίσως και πιο ουσιαστικές προνοιακές δομές της χώρας, σε μια τόσο δύσκολη οικονομική συγκυρία.

Επειδή δεν είναι αρκετό να υπάρχει η πολιτική βούληση αλλά να μην λαμβάνονται όλα τα απαραίτητα μέτρα υλοποίησης της.
Ερωτώνται οι αρμόδιοι Υπουργοί:

Προτίθενται τα αρμόδια Υπουργεία να εξασφαλίσουν επιπλέον πόρους από το ΕΣΠΑ προκειμένου να υπάρξει η δυνατότητα ένταξης περισσότερων ωφελουμένων;

Έχει προβλεφθεί η εξασφάλιση ικανών εθνικών πόρων προκειμένου να διασφαλιστεί η συνέχιση και απρόσκοπτη λειτουργία του προγράμματος χωρίς να απαιτείται η συρρίκνωση των δικαιούχων για την ευρωπαϊκή του χρηματοδότηση;

Πως θα αντιμετωπιστεί ειδικώς η ένταξη σε πρόγραμμα υποστήριξης μοναχικών ηλικιωμένων ατόμων και ΑΜΕΑ, όπως μέχρι σήμερα, ιδίως στα χωριά της ελληνικής επαρχίας που έχουν απομείνει μόνοι, φτωχοί και ανήμποροι ηλικιωμένοι;

Θα εξεταστεί το πάγιο αίτημα της ΚΕΔΚΕ (αποτυπωμένη στις αποφάσεις των Τακτικών της Συνεδρίων από το 2007) για τριμερή χρηματοδότηση του προγράμματος με τη συμμετοχή της Κεντρικής Διοίκησης, των Ασφαλιστικών Οργανισμών και των πόρων της αυτοδιοίκησης προκειμένου να αποδεσμευτούμε από περιορισμούς ένταξης των ωφελουμένων που θέτει το ΕΣΠΑ;

Πως θα καλυφθεί η χρηματοδότηση του προγράμματος για το μεταβατικό διάστημα από 01.01.2011 ως την οριστική ένταξή του στο ΕΣΠΑ;»
Την ερώτηση συνυπέγραψαν 20 βουλευτές του ΠΑΣΟΚ.

Τελευταία τροποποίηση στις Πέμπτη, 10 Μαρτίου 2011 15:17