Επικοινωνία

Μπορείτε να στείλετε το κείμενο σας στο info@vetonews.gr & veto910@otenet.gr. Τηλ. 6947323650

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
Τρίτη, 24 Μαϊος 2011 11:46

Το ΤΕΙ Δυτ. Μακεδονίας απαντά στο υπουργείο παιδείας για τα υπο κατάργηση τμήματα στην Φλώρινα


teikozΜε έκπληξη πληροφορηθήκαμε, στις 10/05/2011, την απόφαση του Υπουργείου Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων για αναστολή εισαγωγής νέων φοιτητών στο ακαδημαϊκό έτος 2011-2012, σε 24 τμήματα Τ.Ε.Ι. της χώρας, ανάμεσα στα οποία περιλαμβάνονται και τα Τμήματα Φυτικής και Ζωικής Παραγωγής του Παραρτήματος Φλώρινας του Τ.Ε.Ι. Δυτικής Μακεδονίας. Η απόφαση αυτή θεωρούμε ότι είναι άδικη

και έχει ληφθεί χωρίς να έχει προηγηθεί καμία ενημέρωση των ιδρυμάτων, χωρίς να έχει λάβει υπόψη της τα ακαδημαϊκά και ποιοτικά χαρακτηριστικά του κάθε τμήματος, χωρίς να έχει εφαρμοσθεί με ενιαίο τρόπο για όλα τα τμήματα των Τ.Ε.Ι. και χωρίς να έχει γίνει κάποιος διάλογος για τη χωροταξική και θεματική αναδιάρθρωση της Ανώτατης Εκπαίδευσης στη χώρα μας. Φυσικά γνωρίζουμε ότι με τη θεσμοθέτηση της βάσης του 10 ο αριθμός των εισαχθέντων στα τμήματα του Παραρτήματος Φλώρινας και γενικά σε πολλά τμήματα των περιφερειακών ιδρυμάτων μειώθηκε σημαντικά. Γι' αυτό δεν ευθύνονται τα τμήματα αλλά η ηγεσία του Υπουργείου Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων, η οποία έλαβε αυτό το αποσπασματικό μέτρο χωρίς κάποια μελέτη. Κατά την άποψή μας αυτό θα είχε αποφευχθεί, εάν το Υπουργείο Παιδείας είχε αποδεχθεί τις προτεινόμενες θέσεις εισακτέων από τα Τμήματα των Τ.Ε.Ι. Οι υποψήφιοι θα επαρκούσαν να καλύψουν τις αιτούμενες από τα Τμήματα θέσεις, εκτός, ίσως, ελαχίστων Τμημάτων για τα οποία οι υποψήφιοι δεν έδειξαν ιδιαίτερο ενδιαφέρον ακόμα και μετά την κατάργηση της βάσης του 10.

Ανεξάρτητα από όλα τα παραπάνω, θεωρούμε ότι η αναστολή εισακτέων για το ακαδημαϊκό έτος 2011-2012 αδικεί τα τμήματα Φυτικής και Ζωικής Παραγωγής για τους εξής λόγους:

- Κάλυψαν τις θέσεις εισακτέων που δόθηκαν από το Υπουργείο Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων, μετά την κατάργηση της βάσης του 10, σε ποσοστό 100% το τμήμα Φυτικής Παραγωγής και 75% το τμήμα Ζωικής Παραγωγής.

- Διαθέτουν αξιόλογο επιστημονικό προσωπικό με πλούσιο ερευνητικό έργο, άριστο και σύγχρονο εργαστηριακό εξοπλισμό, καθώς και αγρόκτημα 250 στρεμμάτων, το οποίο περιλαμβάνει σύγχρονο θερμοκήπιο ενός στρέμματος, εκτάσεις με αροτραίες και δενδρώδεις καλλιέργειες, κτηνοτροφικές εγκαταστάσεις (βουστάσιο, προβατοστάσιο, χοιροστάσιο, πτηνοτροφείο, παρασκευαστήριο ζωοτροφών και λοιπούς βοηθητικούς χώρους), γραφεία προσωπικού αγροκτήματος και εργαστήρια. Το αγρόκτημα είναι οργανωμένο, έτσι ώστε να χρησιμοποιείται κατά κύριο λόγο ως χώρος πρακτικής άσκησης των φοιτητών της Σχολής Τεχνολογίας Γεωπονίας, παράλληλα με την ανάπτυξη ερευνητικών δραστηριοτήτων των μελών της εκπαιδευτικής κοινότητας και με την εκπόνηση πτυχιακών εργασιών των φοιτητών.

- Εμφανίζουν πολύ καλή επαγγελματική αποκατάσταση των αποφοίτων τους, οι οποίοι στελεχώνουν πολλές επώνυμες επιχειρήσεις του γεωργοκτηνοτροφικού τομέα της χώρας μας ή είναι επιτυχημένοι επιχειρηματίες. Το δε ποσοστό απασχόλησής τους στα αντικείμενα των σπουδών τους υπερβαίνει το 65%, σύμφωνα με τα στατιστικά στοιχεία που διαθέτουν τα δύο τμήματα. Επίσης, πρέπει να σημειωθεί ότι πτυχιούχοι των δύο τμημάτων έχουν εκλεγεί καθηγητές στο εξωτερικό και έχουν λαμπρή σταδιοδρομία.

- Υπέβαλαν, χωρίς ενδοιασμούς τις αξιολογήσεις του εκπαιδευτικού τους έργου και της υπάρχουσας υποδομής, την Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησής τους στην Αρχή Διασφάλισης Ποιότητας της Ανώτατης Εκπαίδευσης και στη συνέχεια όλες τις ετήσιες εκθέσεις αξιολόγησης, ενώ αναμένουν την Εξωτερική Αξιολόγηση από ξένους αξιολογητές που καθυστερεί με ευθύνη άλλων.

- Συμβάλλουν στη γεωργοκτηνοτροφική παραγωγή, η οποία αποτελεί τον κύριο παραγωγικό κλάδο και μοχλό ανάπτυξης της περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας. Τα τμήματα αυτά έχουν συνεχή και άριστη συνεργασία με όλες τις επιχειρήσεις του γεωργοκτηνοτροφικού τομέα της περιοχής, στις οποίες εκπαιδεύουν τους φοιτητές τους στα πλαίσια της πρακτικής άσκησης και των πειραματικών πτυχιακών διατριβών, αξιοποιούν τα έμπειρα και καταρτισμένα στελέχη των επιχειρήσεων, ως επιστημονικούς και εργαστηριακούς συνεργάτες, για την παροχή υψηλού επιπέδου εκπαίδευσης στους φοιτητές τους, διεξάγουν από κοινού πρωτότυπη έρευνα τα αποτελέσματα της οποίας βρίσκουν πρακτική εφαρμογή στις παραγωγικές δραστηριότητες των επιχειρήσεων.

Όσον αφορά τα κριτήρια που έλαβαν υπόψη τους για να καταλήξουν σε αυτήν την απόφαση, αυτά δεν είναι αντικειμενικά και δεν μπορούν να οδηγήσουν σε σωστά αποτελέσματα. Για παράδειγμα ο αριθμός των φοιτητών που παρέλαβαν τα συγγράμματα μέσω του συστήματος Εύδοξος δεν μπορεί να αποτελεί κριτήριο αφού στη Σχολή Τεχνολογίας Γεωπονίας και γενικά στο ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας, σε πολλά μαθήματα, διανεμήθηκαν τα συγγράμματα που υπήρχαν στη βιβλιοθήκη από προηγούμενα έτη, ενώ σε άλλα μαθήματα, που δεν κυκλοφορούν βιβλία στο ελεύθερο εμπόριο, διανεμήθηκαν/διανέμονται σημειώσεις του διδάσκοντα. Επιπλέον, ο ηλεκτρονικός αυτός τρόπος της διανομής των συγγραμμάτων εφαρμόστηκε για πρώτη φορά και πολλοί φοιτητές δεν έσπευσαν να προμηθευτούν τα συγγράμματα, γιατί δεν είχαν εξοικειωθεί με αυτόν τον τρόπο διανομής τους. Εμείς ως διοίκηση προσπαθήσαμε καλόπιστα σε αυτούς τους δύσκολους καιρούς που περνάει η χώρα μας να κάνουμε οικονομία, αλλά η πολιτεία μας τιμωρεί! Ποιο είναι το λάθος μας άραγε; Μήπως ότι ενεργήσαμε ως νοικοκύρηδες; Επίσης, ο αριθμός των φοιτητών που αποχώρησαν από τα τμήματα λόγω μετεγγραφής δεν μπορεί να αποτελεί κριτήριο αφού οι όροι και οι κανόνες που διέπουν τις μετεγγραφές των φοιτητών ορίζονται από την πολιτεία.

Πράγματι, αναρωτιέται κανείς, πώς είναι δυνατόν τα τμήματα αυτά να μην είναι βιώσιμα, όταν οι ενεργοί σπουδαστές του πρώτου εξαμήνου του ακαδημαϊκού έτους 2010-2011 είναι 80 στο τμήμα Φυτικής Παραγωγής και 70 στο τμήμα Ζωικής Παραγωγής, σύμφωνα με τις καταστάσεις παρουσιών των εργαστηριακών μαθημάτων; Σε ποια χώρα του κόσμου τέτοια τμήματα θεωρούνται μη βιώσιμα; Αλήθεια, ένα τμήμα είναι μη βιώσιμο όταν ο ετήσιος αριθμός πτυχιούχων είναι τουλάχιστον 41 και 46 αντίστοιχα; Ποιό είναι το πλαφόν που θέτει το υπουργείο; Εμείς πάντως ως εκπαιδευτικοί δε συμμεριζόμαστε και δε συμφωνούμε με τέτοιους δείκτες που εφαρμόζονται σε άλλες χώρες με τελείως διαφορετική εκπαιδευτική πολιτική. Πράγματι, ποιος εχέφρων πολίτης δε διαισθάνεται ότι η εφαρμογή αυτού του δείκτη στη χώρα μας θα οδηγήσει, με μαθηματική ακρίβεια, στην υποβάθμιση της παρεχόμενης εκπαίδευσης;

Από την άλλη πλευρά αφού στο νέο νόμο η εισαγωγή των φοιτητών θα γίνεται σε Σχολές και όχι σε τμήματα, προς τι αυτή η αναστολή εισαγωγής νέων φοιτητών στα δύο τμήματα του Παραρτήματος Φλώρινας; Μήπως η αναστολή αυτή αποτελεί προάγγελο για χειρότερες μέρες στο Παράρτημα Φλώρινας και γενικά για τα υπόλοιπα τμήματα του ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας;

Μετά από όλα τα παραπάνω, επειδή θεωρούμε ότι τα κριτήρια που χρησιμοποιήθηκαν για την απόφαση της αναστολής εισακτέων στα δύο τμήματα του Παραρτήματος Φλώρινας δημιούργησαν μια επίπλαστη εικόνα και δεν αντικατοπτρίζουν την πραγματικότητα, η Υπουργός πρέπει να αποσύρει την απόφασή της και τα τμήματα Φυτικής και Ζωικής Παραγωγής του Παραρτήματος Φλώρινας να συμπεριληφθούν στο φετινό μηχανογραφικό έντυπο για να δοθεί η ευκαιρία αφενός στα τμήματα να χαράξουν τη δικιά τους πορεία, μετά την ψήφιση του νέου νόμου και αφετέρου στο υπουργείο για να προγραμματίσει με σοβαρότητα και υπευθυνότητα, σε συνεργασία με τα εκπαιδευτικά ιδρύματα, τη χωροταξική και θεματική αναδιάρθρωση της Ανώτατης Εκπαίδευσης,.

 

Ευστάθιος Ταμουτσίδης

Αντιπρόεδρος Τ.Ε.Ι.

Δυτικής Μακεδονίας

Τελευταία τροποποίηση στις Τρίτη, 24 Μαϊος 2011 11:55