Επικοινωνία

Μπορείτε να στείλετε το κείμενο σας στο info@vetonews.gr & veto910@otenet.gr. Τηλ. 6947323650 ΓΕΜΗ 165070036000 On Line Media 14499

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
Κυριακή, 12 Μαϊος 2019 21:28

Ελλη Γκόρα: Καταργούνται 252 θέσεις στάθμευσης μέ την Ανάπλαση της πλατείας Λασάνη

Πρόσφατα το Δημοτικό  Συμβούλιο Κοζάνης  απεφάσισε την 

                   ένταξη  στό ΕΣΠΑ  της Ανάπλασης της πλατείας Λασάνη και των πέριξ

                   δρόμων .

                               Πέρυσι το 2018  αντίστοιχα είχε αποφασίσει την ανάπλαση της

                       οδού Ολύμπου και Φειδιπίδου .

                                    Κατ΄αρχήν  η πλατεία Λασάνη βρίσκεται σε μιά κατάσταση καθόλου

                       καλή και έπρεπε  ήδη να είχε αναπλασθεί πρό πολλού   γιά να αναβαθμισθεί η

                       περιοχή  αλλά και η πόλη.

                                     Παρατηρούμε όμως από αυτή την μελέτη να δημιουργούνται ορισμένα

                       σοβαρά προβλήματα :      

             

                                    -  Χάνεται η μοναδική ευκαιρία να δημιουργηθεί  μεγάλο και πολυόροφο

                       Υπόγειο πάρκιγκ πχ 4 ορόφων  που θα εξυπηρετούσε ολόκληρη την αγορά

                       και το ευρύτερο κέντρο. Τα προηγούμενα χρόνια αυτό θα μπορούσε να γίνει

                       με εξ΄ολοκλήρου χρηματοδότηση από την Ευρ. ΄Ενωση  .  Η σημερινή

                       Δημοτική Αρχή  προέβαλε την δικαιολογία  οτι δήθεν εμποδίζεται η κατασκευή

                       Υπόγειου πάρκιγκ από την ύπαρξη ενός υποσταθμού της ΔΕΗ.  Αλλά αυτός

                       ο Σταθμός εύκολα μεταφέρεται.

 

                                     -  Καταργούνται χωρίς καμιά Αιτιολόγηση οι παρακάτω θέσεις

                        πραγματικής στάθμευσης  που είναι εξαιρετικά αναγκαίες γιά την αγορά και

                        τις κατοικίες της ευρύτερης περιοχής :

 

                                      1) Στην οδό Αρχελάου 47 θέσεις      

                                      2) Στην οδό Πολυζούλη    18 θέσεις

                                      3) στην οδό Αθηνάς  9 θέσεις

                                      4) στην οδό  Ερμού   10 θέσεις   

                                      5) στην πλατεία Λασάνη 38 θέσεις

                                      6) στην Κωστή Παλαμά 10 θέσεις

                                      7) στην Ολύμπου και Φειδιπίδου 120 θέσεις.

 

                                      Ητοι συνολικά  252 θέσεις στάθμευσης  καταργούνται.

 

                                       Και γιά  την κατάργηση ορισμένων θέσεων στάθμευσης  μπορεί

                        να πεί κανείς δικαιολογημένα , όπως π.χ της πλατείας Λασάνη και

                        επάνω στις στροφές των δρόμων  ή της οδού Κωστή Παλαμά  όπου  θα

                        υπάρχει στάση γιά  3 Αστικά Λεωφορεία . Οι πολλές όμως καταργούνται

                        αδικαιολόγητα και θα υπάρξη σοβαρό πρόβλημα  από το έλλειμα θέσεων

                       στάθμευσης στο ευρύτερο κέντρο στην Κοζάνη. 

                                       Δεν υπάρχει καμιά μελέτη και καμιά απάντηση από τον Δήμο

                        που θα σταθμεύουν όλοι αυτοί οι άνθρωποι. Το μόνο γιά το οποίο

                        νοιάζεται ο Δήμος είναι η αισθητική των δρόμων  και ας είναι άδειοι και

                        έρημοι στην συνέχεια λόγω απαξίωσης της αγοράς και της πόλης.  

 

                                     Στο πρόγραμμα της σημερινής Δημοτικής αρχής είναι την επόμενη

                         χρονιά να ακολουθήσει η πεζοδρόμηση ολόκληρης της οδού Αριστοτέλους

                         με κατάργηση όλης της στάθμευσης σε αυτή  όπου σταθεύουν 235 

                         αυτοκίνητα σήμερα .

                                      Ο Δήμος αδιαφορεί δραματικά γιά τις επιπτώσεις από την

                         κατάργηση της στάθμευσης  στην καθημερινή ζωή των πολιτών  την

                         εξυπηρέτηση των  και την αγορά.

                                        Σημειωτέον ότι μιά θέση στάθμεσης  εξυπηρετεί κατά την

                         διάρκεια  μιάς ημέρας 7 περίπου πελάτες καταστημάτων. 

                                       Η μελέτη  αυτή πρέπει να αναθεωρηθεί . Να ερευνηθούν

                         διεξοδικά  όλες οι δυνατότητες δημιουργίας πολυόροφου  υπόγειου

                         πάρκιγκ  που συζητείται ήδη επί δεκαετίες . Να περιορισθούν σε

                         πολύ λίγες  οι καταργούμενες θέσεις  στάθμευσης .  Προέχει  η

                         λειτουργικότητα  και η ζωή και η εξυπηρέτηση όλων των πολιτών και

                         ακολουθεί  η αισθητική  .

                                                                             ΄Ελλη   Γκόρα

                                                                         Πολιτικός  Μηχανικός

                                                                    Υποψήφια  Δημ. Σύμβουλος

                                                             Εκπρόσωπος  γιά το Τεχν. Πρόγραμμα

                                                      Συνδυασμού  " ΜΕΤΑΒΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΟΖΑΝΗ

                                                                        Κυριάκου  Μιχαηλίδη

Τελευταία τροποποίηση στις Κυριακή, 12 Μαϊος 2019 21:51