Επικοινωνία

Μπορείτε να στείλετε το κείμενο σας στο info@vetonews.gr & veto910@otenet.gr. Τηλ. 6947323650 ΓΕΜΗ 165070036000 On Line Media 14499

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
Πέμπτη, 14 Μαϊος 2020 12:06

Προκήρυξη 9 θέσεων Καθηγητών του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας

Το Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας ανακοινώνει την προκήρυξη των παρακάτω θέσεων :

ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΣΥΝΟΡΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

 • Μία κενή οργανική θέση Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού (Δ.Ε.Π.) του Τμήματος Περιφερειακής και Διασυνοριακής Ανάπτυξης της Σχολής Οικονομικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας
στη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Μοντελοποίηση Αναπτυξιακών και Δυναμικών Συστημάτων Καινοτομίας». Η προκήρυξη της θέσης υπ’ αριθμ. 5699/24-04-2020 (ΑΔΑ: Ω0ΡΨ469Β7Κ-66Γ) δημοσιεύτηκε στο Φ.Ε.Κ602/07-05-2020τ.Γ’ και αναρτήθηκε στο σύστημα ΑΠΕΛΛΑ με κωδικό APP16015
 • Μία κενή οργανική θέση Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού (Δ.Ε.Π.) του Τμήματος Περιφερειακής και Διασυνοριακής Ανάπτυξης της Σχολής Οικονομικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας στη βαθμίδα του Αναπληρωτή Καθηγητή ή Επίκουρου Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Συνοριακός Χώρος και Διασυνοριακές Πολιτικές Εδαφικής Συνεργασίας».Η προκήρυξη της θέσης υπ’ αριθμ. 5697/24-04-2020 (ΑΔΑ: 6ΕΨ1469Β7Κ-ΧΕΣ) δημοσιεύτηκε στο Φ.Ε.Κ. 603/07-05-2020τ.Γ’ και αναρτήθηκε στο σύστημα ΑΠΕΛΛΑ με κωδικό ΑΡΡ16012 για τη θέση του Επίκουρου Καθηγητή και με κωδικό ΑΡΡ16014 για τη θέση του Αναπληρωτή Καθηγητή
 • Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι να υποβάλουν ηλεκτρονικά την αίτηση υποψηφιότητάς τους μαζί με όλα τα παρακάτω αναγκαία κατά την κρίση δικαιολογητικά στο πληροφοριακό σύστημα «ΑΠΕΛΛΑ» (https://apella.minedu.gov.gr) μέσα σε αποκλειστική προθεσμία δύο (2) μηνών από την ημερομηνία του εγγράφου της ανακοίνωσης της δημοσίευσης της προκήρυξης αυτής στον ημερήσιο τύπο.

  Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στη Γραμματεία του Τμήματος Περιφερειακής και Διασυνοριακής Ανάπτυξης (Διεύθυνση: Κοίλα ,50100 Κοζάνη, τηλ.2461068113)

  Η προθεσμία υποβολής υποψηφιοτήτων και δικαιολογητικών για τις παραπάνω θέσεις λήγει στις 18-07-2020.

  ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

  • Μία κενή οργανική θέση Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού (Δ.Ε.Π.) του Τμήματος Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων της Σχολής Οικονομικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας στη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Εφοδιαστική αλυσίδα στα τροφικά απόβλητα». Η προκήρυξη της θέσης υπ’ αριθμ. 5695/24-04-2020(ΑΔΑ: 6ΗΓ3469Β7Κ-97Χ) δημοσιεύτηκε στο Φ.Ε.Κ. 603/07-05-2020τ.Γ’ και αναρτήθηκε στο σύστημα ΑΠΕΛΛΑ με κωδικό APP16046.
  • Μία κενή οργανική θέση Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού (Δ.Ε.Π.) του Τμήματος Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων της Σχολής Οικονομικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας στη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Χρηματοπιστωτικές αγορές και οικονομική ανάπτυξη».Η προκήρυξη της θέσης υπ’ αριθμ. 5693/24-04-2020(ΑΔΑ: ΩΩΓΞ469Β7Κ-6Ν8) δημοσιεύτηκε στο Φ.Ε.Κ. 603/07-05-2020τ.Γ’ και αναρτήθηκε στο σύστημα ΑΠΕΛΛΑ με κωδικό APP16047.

  Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι να υποβάλουν ηλεκτρονικά την αίτηση υποψηφιότητάς τους μαζί με όλα τα παρακάτω αναγκαία κατά την κρίση δικαιολογητικά στο πληροφοριακό σύστημα «ΑΠΕΛΛΑ» (https://apella.minedu.gov.gr) μέσα σε αποκλειστική προθεσμία δύο (2) μηνών από την ημερομηνία του εγγράφου της ανακοίνωσης της δημοσίευσης της προκήρυξης αυτής στον ημερήσιο τύπο.

  Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στη Γραμματεία του Τμήματος Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων με έδρα τα Γρεβενά (Διεύθυνση: 6ο χιλ. Π.Ε.Ο. Μυρσίνης -Γρεβενών , τηλ. 24620-61605)

  Η προθεσμία υποβολής υποψηφιοτήτων και δικαιολογητικών για τις παραπάνω θέσειςλήγει στις 18-07-2020.

  ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

  • Μία κενή οργανική θέση Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού (Δ.Ε.Π.) του Τμήματος Οικονομικών Επιστημών της Σχολής Οικονομικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας στη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Επιχειρηματικότητα Νεοφυών Επιχειρήσεων και Νεανική Επιχειρηματικότητα». Η προκήρυξη της θέσης υπ’ αριθμ5689/24-04-2020 (ΑΔΑ:627Ψ469Β7Κ-ΘΙΧ) δημοσιεύτηκε στο Φ.Ε.Κ. 602/07-05-2020 τ.Γ’ και αναρτήθηκε στο σύστημα ΑΠΕΛΛΑ με κωδικό APP16018.
  • Μία κενή οργανική θέση Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού (Δ.Ε.Π.) του Τμήματος Οικονομικών Επιστημών της Σχολής Οικονομικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας στη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Οικονομική Μεγέθυνση με έμφαση τα Δυναμικά Οικονομικά Συστήματα». Η προκήρυξη της θέσης υπ’ αριθμ 5687/24-04-2020 (ΑΔΑ: 6Χ2Ι469Β7Κ-7Δ8) δημοσιεύτηκε στο Φ.Ε.Κ. 602/07-05-2020 τ.Γ’ και αναρτήθηκε στοσύστημα ΑΠΕΛΛΑ με κωδικό APP16017.
  • Μία κενή οργανική θέση Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού (Δ.Ε.Π.) του Τμήματος Οικονομικών Επιστημών της Σχολής Οικονομικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας στη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Εφαρμοσμένα Μακροοικονομικά Υποδείγματα». Η προκήρυξη της θέσης υπ’ αριθμ 5691/24-04-2020 (ΑΔΑ: 6Φ98469Β7Κ-ΦΥ1) δημοσιεύτηκε στο Φ.Ε.Κ. 602/07-05-2020 τ.Γ’ και αναρτήθηκε στο σύστημα ΑΠΕΛΛΑ με κωδικό APP16016.

  Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι να υποβάλουν ηλεκτρονικά την αίτηση υποψηφιότητάς τους μαζί με όλα τα παρακάτω αναγκαία κατά την κρίση δικαιολογητικά στο πληροφοριακό σύστημα «ΑΠΕΛΛΑ» (https://apella.minedu.gov.gr) μέσα σε αποκλειστική προθεσμία δύο (2) μηνών από την ημερομηνία του εγγράφου της ανακοίνωσης της δημοσίευσης της προκήρυξης αυτής στον ημερήσιο τύπο.

  Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στη Γραμματεία του Τμήματος Οικονομικών Επιστημών(Διεύθυνση:Περιοχή Φούρκα,52100 Καστοριά, τηλ. 2467087060)

  Η προθεσμία υποβολής υποψηφιοτήτων και δικαιολογητικών για τις παραπάνω θέσειςλήγει στις 18-07-2020

  ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΟΡΥΚΤΩΝ ΠΟΡΩΝ

  • Μία κενή οργανική θέση Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού (Δ.Ε.Π.) του Τμήματος Μηχανικών Ορυκτών Πόρων της Πολυτεχνικής Σχολής του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας στη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Μηχανική Εκμετάλλευσης Ορυκτών Πόρων». Η προκήρυξη της θέσης υπ’ αριθμ. 5709/24-04-2020 (ΑΔΑ: 6Υ80469Β7Κ-ΥΗΘ) δημοσιεύτηκε στο Φ.Ε.Κ. 604/07-05-2020 τ.Γ’ και αναρτήθηκε στο σύστημα ΑΠΕΛΛΑ με κωδικό APP16011

  Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι να υποβάλουν ηλεκτρονικά την αίτηση υποψηφιότητάς τους μαζί με όλα τα παρακάτω αναγκαία κατά την κρίση δικαιολογητικά στο πληροφοριακό σύστημα «ΑΠΕΛΛΑ» (https://apella.minedu.gov.gr) μέσα σε αποκλειστική προθεσμία δύο (2) μηνών από την ημερομηνία του εγγράφου της ανακοίνωσης της δημοσίευσης της προκήρυξης αυτής στον ημερήσιο τύπο.

  Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στη Γραμματεία του Τμήματος Μηχανικών Ορυκτών Πόρων (Διεύθυνση: Κοίλα Κοζάνης , τηλ. 24610-68255)

  Η προθεσμία υποβολής υποψηφιοτήτων και δικαιολογητικών για την παραπάνω θέση λήγει στις 18-07-2020.

  ΤΜΗΜΑ ΧΗΜΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

  • Μία κενή οργανική θέση Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού (Δ.Ε.Π.) του Τμήματος Χημικών Μηχανικών της Πολυτεχνικής Σχολής του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας στη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Τεχνική Χημικών Διεργασιών». Η προκήρυξη της θέσης υπ’ αριθμ. 5677/24-04-2020(ΑΔΑ: Ψ3Ν5469Β7Κ-ΜΤΘ) δημοσιεύτηκε στο Φ.Ε.Κ. 602/07-05-2020 τ.Γ’ και αναρτήθηκε στο σύστημα ΑΠΕΛΛΑ με κωδικό APP16019.

  Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι να υποβάλουν ηλεκτρονικά την αίτηση υποψηφιότητάς τους μαζί με όλα τα παρακάτω αναγκαία κατά την κρίση δικαιολογητικά στο πληροφοριακό σύστημα«ΑΠΕΛΛΑ» (https://apella.minedu.gov.gr) μέσα σε αποκλειστική προθεσμία δύο (2) μηνών από την ημερομηνία του εγγράφου της ανακοίνωσης της δημοσίευσης της προκήρυξης αυτής στον ημερήσιο τύπο.

  Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στη Γραμματεία του Τμήματος Χημικών Μηχανικών (υπεύθυνος κ. Ευριπίδης Τσατσιάδης, διεύθυνση: Πανεπιστημιούπολη Κοίλα Κοζάνης, τ.κ. 50100, τηλ. 24610-56654 & 24610-68090).

  Η προθεσμία υποβολής υποψηφιοτήτων και δικαιολογητικών για την παραπάνω θέση λήγει στις 18-07-2020.

  Ο Πρύτανης
  Καθηγητής Θεόδωρος Θεοδουλίδης

  Τελευταία τροποποίηση στις Πέμπτη, 14 Μαϊος 2020 12:14