Επικοινωνία

Μπορείτε να στείλετε το κείμενο σας στο info@vetonews.gr & veto910@otenet.gr. Τηλ. 6947323650

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
Τρίτη, 20 Απριλίου 2021 13:49

Τρείς εταιρίες έδωσαν προσφορά για την επέκταση του νοσοκομείου Κοζάνης

Προχωράει το νέο κτήριο του Μαμάτσειου Νοσοκομείου Κοζάνης. Σήμερα 20-04-2021, ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00 π.μ. έληξε η προθεσμία υποβολής προσφορών

για το έργο «ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΝΕΑΣ ΠΤΕΡΥΓΑΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΟΥ ΚΑΙ ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΣΤΟ «ΜΑΜΑΤΣΕΙΟ» ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΟΖΑΝΗΣ»  προϋπολογισμού 16.300.000,00 Ευρώ,  χρηματοδοτούμενο από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) & Εθνικοί Πόροι Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων.

Στην ανοικτή διαδικασία, για την επιλογή αναδόχου κατασκευής του έργου που πραγματοποιήθηκε σήμερα μέσω του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.) και κατατέθηκε η κατάθεση τριών προσφορών από τις εταιρείες ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΙΚΑ ΕΡΓΑ Α.Ε., ΕΚΤΕΡ Α.Ε. και ΜΤ Α.Τ.Ε. 

   Η ηλεκτρονική  αποσφράγιση των προσφορών έχει ορισθεί για την 26-04-2021, ημέρα Δευτέρα και ώρα 10:00 π.μ.


                                                                                                   Εκ της Διοικήσεως

Τελευταία τροποποίηση στις Τρίτη, 20 Απριλίου 2021 13:53