Επικοινωνία

Μπορείτε να στείλετε το κείμενο σας στο info@vetonews.gr & veto910@otenet.gr. Τηλ. 6947323650

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
Πέμπτη, 15 Σεπτεμβρίου 2011 14:05

Νέος διευθυντής στο ΚΤΕ Δυτ. Μακεδονίας ο καθηγητής του ΤΕΙ Αθ. Τριανταφύλλου

Μtriantafyllouετά τη λήξη της θητείας του Διευθυντή του Κέντρου Τεχνολογικής Έρευνας Δυτικής Μακεδονίας (ΚΤΕΔΜ) στις 20.02.2011, νέος Διευθυντής διορίστηκε ο Καθηγητής του Τμήματος Γεωτεχνολογίας και Περιβάλλοντος του ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας κ. Αθανάσιος Τριανταφύλλου

με το ΦΕΚ 226/19.07.2011. Η θητεία του Διευθυντή του ΚΤΕΔΜ είναι τριετής, η δε θέση είναι άμισθη.
Το Κέντρο Τεχνολογικής Έρευνας Δυτικής Μακεδονίας ιδρύθηκε με το Π.Δ.306/1994. Διευθυντές από την ίδρυσή του διετέλεσαν οι Καθηγητές του ΤΕΙΔΜ κ. Κωνσταντίνος Δελίδης και κ. Στέργιος Γκανάτσιος.
Το Κέντρο Τεχνολογικής Έρευνας Δυτικής Μακεδονίας είναι Νομικό Πρόσωπο Ιδιωτικού Δικαίου (ΝΠΙΔ), με αποκλειστικό μέτοχο το ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας.
Σκοπός του είναι :

• Η προαγωγή της τεχνολογικής έρευνας
• Η εφαρμογή των επιστημονικών και τεχνολογικών πορισμάτων για την επίλυση συγκεκριμένων προβλημάτων της παραγωγικής διαδικασίας, της κοινωνικής και οικονομικής ανάπτυξης της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας
• Η βελτίωση των μεθόδων και παραγωγικών διαδικασιών με τις οποίες εξυπηρετούνται οι ανάγκες της Περιφέρειας αυτής και κατ' επέκταση της χώρας
• Η ανάπτυξη εφαρμογών και προϊόντων
• Η παροχή υπηρεσιών και
• Η υποστήριξη βιομηχανικών βιοτεχνικών μονάδων

Οι δραστηριότητες του ΚΤΕ Δυτικής Μακεδονίας εντάσσονται στους παρακάτω Ερευνητικούς Τομείς Τεχνολογίας:

1. Ερευνητικός Τομέας Τεχνολογίας Προηγμένης Βιομηχανικής Παραγωγής, με έδρα την Κοζάνη.

2. Ερευνητικός Τομέας Τεχνολογίας Νέων Υλικών, με έδρα την Κοζάνη.

3. Ερευνητικός Τομέας Επεξεργασίας Πληροφορίας, με έδρα την Κοζάνη.

4. Ερευνητικός Τομέας Ελέγχου και Προστασίας Περιβάλλοντος, με έδρα την Κοζάνη.

5. Ερευνητικός Τομέας Τεχνολογίας Λιγνίτη, με έδρα την Πτολεμαΐδα.

6. Ερευνητικός Τομέας Τεχνολογίας Γούνας και Δέρατος με έδρα την Καστοριά.

7. Ερευνητικός Τομέας Τεχνολογίας Ξύλου, με έδρα τα Γρεβενά.

8. Ερευνητικός Τομέας Τεχνολογίας Γεωργίας - Κτηνοτροφίας, με έδρα την Φλώρινα.

Από το Τμήμα Δημοσίων Σχέσεων

 

Τελευταία τροποποίηση στις Πέμπτη, 15 Σεπτεμβρίου 2011 14:09