Επικοινωνία

Μπορείτε να στείλετε το κείμενο σας στο info@vetonews.gr & veto910@otenet.gr. Τηλ. 6947323650

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
Τετάρτη, 12 Οκτωβρίου 2011 12:52

Απάντηση του ΙΠΑΔΜ σε άρθρογραφία του Vetonews

ipadmΜε αφορμή το δημοσίευμα του κ. Κουταβά Σπύρου με τίτλο «Αμφιλεγόμενες ΜΚΟ θα προσλαμβάνουν πραγματικούς ανέργους;» στην ιστοσελίδα www.vetonews.gr το Ινστιτούτο Περιφερειακής Ανάπτυξης (Ι.Π.Α.Δ.Μ.) προβαίνει στην έκδοση του παρόντος Δελτίου Τύπου.
Σημειώνεται πως στις 13/09/2011 εξέδωσε Δελτίο Τύπου με το οποίο ενημέρωνε ..

τους πολίτες της Δυτικής Μακεδονίας για τα προγράμματα που υλοποίησε στα πλαίσια της πρόκλησης «ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΣΧΕΔΙΩΝ ΔΡΑΣΗΣ ΑΠΟ ΜΗ ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΕΙΣ (παραγράφου 2 του άρθρου 4 του Κανονισμού 1784/99)» του Υπουργείου Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας / Γενική Γραμματεία Διαχείρισης Κοινοτικών & Άλλων Πόρων / Ειδική Υπηρεσία Εφαρμογής Συγχρηματοδοτούμενων Ενεργειών από το Ε.Κ.Τ. (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) του 3ο Κ.Π.Σ. (2000 – 2006).

Προφανώς θα ανέμενε κανείς από φερόμενο δημοσιογράφο, τον έλεγχο της αξιοπιστίας των πληροφοριών και των πηγών του πριν προβεί σε οποιαδήποτε δημοσιοποίηση, αφενός διότι τούτο επιβάλει ο κώδικας δεοντολογίας του κλάδου του και αφετέρου για να προστατέψει το κύρος του, αν αυτό υπάρχει. Ειδάλλως μιλάμε για «κίτρινη» δημοσιογραφία η οποία εξυπηρετεί άλλους σκοπούς, άραγε ποιους; πέραν της αντικειμενικής και ολόπλευρης ενημέρωσης των πολιτών.
Άραγε οι «αμφιβόλου ποιότητας», σύμφωνα με το δημοσίευμα, ΜΚΟ που υπέβαλαν προτάσεις στα πλαίσια της πρόσκλησης 41: «Δημιουργία θέσεων απασχόλησης σε τοπικό επίπεδο μέσω προγραμμάτων κοινωφελούς χαρακτήρα, στην Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας» του Άξονα Προτεραιότητας 8, του Ε.Π. «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού» του ΕΣΠΑ (2007 – 2013) μπορούσαν να φανταστούν πως εκτός της φερόμενης ιδιότητας του δημοσιογράφου ο κ. Κουταβάς θα παρουσίαζε και μία άλλη ιδιότητα, αυτή του ελεγκτή και αξιολογητή των ΜΚΟ;
Παρεμπιπτόντως, μήπως μπορεί ο κ. Κουταβάς να μας πει, κατά τη γνώμη του πάντα, ποιες ΜΚΟ θεωρεί «αναμφιβόλου ποιότητας» μήπως και προσαρμοστούμε στα κριτήριά του αφού όλα τα άλλα πληρούμενα κριτήρια, όπως προκύπτουν από την ελληνική νομοθεσία, δεν είναι αρκετά γι' αυτόν;
Τώρα σε ότι αφορά τη «σύντομη έρευνα» που έκανε για να διαπιστώσει τα όσα διαπίστωσε στα γραφόμενά του, φιλικά πάντα, τον παρακαλούμε να μην είναι τόσο σύντομες οι έρευνες του, τουλάχιστον να μην είναι του ποδαριού.
Και για να μη φανεί ότι δεν απαντάται στο, άρθρο του κ. Κουταβά δηλώνουμε τα εξής:
1. Το Ινστιτούτο Περιφερειακής Ανάπτυξης (Ι.Π.Α.Δ.Μ.) δεν είναι του κ. Τράντη Χρήστου, ούτε είναι κανενός άλλου. Τυχαίνει για το χρονικό διάστημα αυτό, πρόεδρος του Ι.Π.Α.Δ.Μ. να είναι ο κ. Τράντης η θητεία του οποίου λήγει στις 30/12/2011. Η ετήσια γενική συνέλευση που θα πραγματοποιηθεί να ανακηρύξει το νέο Διοικητικό Συμβούλιο και παρακαλείται, όχι μόνο ο κ. Κουταβάς αλλά και όσοι άλλοι διατυπώνουν κατά καιρούς αμφιβολίες να γίνουν μέλη και να συμμετάσχουν στις εργασίες του Ι.Π.Α.Δ.Μ. ώστε να γνωρίζουν ως «ενεργοί πολίτες» τα πράγματα εκ΄των έσω και όχι από «αμφιβόλου ποιότητας» πληροφόρηση η οποία αποκτάται έπειτα από «σύντομη έρευνα» δηλ. έρευνα του ποδαριού.
2. Στο Δελτίο Τύπου της 13/09/2011 δόθηκε απάντηση για τα τέσσερα προγράμματα που υλοποίησε το Ι.Π.Α.Δ.Μ. στα πλαίσια της «ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΣΧΕΔΙΩΝ ΔΡΑΣΗΣ ΑΠΟ ΜΗ ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΕΙΣ (παραγράφου 2 του άρθρου 4 του Κανονισμού 1784/99)» του 3ου Κ.Π.Σ. (2000 – 2006). Όσοι γνωρίζουν από κοινοτικά προγράμματα γνωρίζουν και τη διαδικασία που προβλέπεται σε αυτές τις περιπτώσεις, καθώς γνωρίζουν επίσης πως για να αποπληρωθούν τα προγράμματα αυτά θα πρέπει να ακολουθούν κατά γράμμα τον Οδηγό Εφαρμογής της πρόσκλησης.
Δηλ. τι ακριβώς υπαινίσσεται ο κ. Κουταβάς, ότι ο Υπόλογος (υπάλληλος ο οποίος ευθύνεται με την προσωπική του περιουσία) της Ειδικής Υπηρεσίας Εφαρμογής Συγχρηματοδοτούμενων Ενεργειών από το Ε.Κ.Τ. της Γενικής Γραμματείας Διαχείρισης Κοινοτικών & Άλλων Πόρων του Υπουργείου Εργασίας θα υπέγραφε την αποπληρωμή έστω κι ενός προγράμματος οποιασδήποτε ΜΚΟ ή άλλου φορέα, αν δεν ήταν απολύτως σύμφωνη με τους όρους που έθετε η πρόσκληση; Ξέρει μήπως ο κ. Κουταβάς τι σημαίνει «Υπόλογος»; Γνωρίζει ο κ. Κουταβάς τις διαδικασίες έγκρισης, υλοποίησης και αποπληρωμής κοινοτικών προγραμμάτων; Από τα γραφόμενά του φαίνεται πως όχι. Και επιπλέον τι άλλο υπαινίσσεται; Ότι δεν έπρεπε το Ι.Π.Α.Δ.Μ. να υποβάλλει προτάσεις για να υλοποιήσει έργα και να δώσει δουλειά, στην προκειμένη περίπτωση, σε τέσσερα άτομα για ένα χρόνο ώστε να υλοποιήσει τα εν΄λόγω προγράμματα τα οποία ενέκρινε επιτροπή αξιολόγησης η οποία συστάθηκε στο Υπουργείο Εργασίας, όπως γίνεται πάντα; Μέσα από αυτά τα τέσσερα προγράμματα το Ι.Π.Α.Δ.Μ. έφερε στη Δυτική Μακεδονία 100.000€. Μήπως μπορεί να μας πει ο κ. Κουταβάς πόσα χρήματα έφερε αυτός στη Δυτική Μακεδονία για να συμβάλλει με τη σειρά του στην βελτίωση το επιπέδου της; Σε διαφορετική περίπτωση τα χρήματα αυτά, όπως και της Οικολογικής Κίνησης αλλά και των άλλων ΜΚΟ δεν θα έρχονταν στη Δυτική Μακεδονία αλλά θα πήγαιναν σε άλλες περιφέρειες. Αυτό επιθυμεί ο κ. Κουταβάς; Έτσι αντιλαμβάνεται την ανάπτυξη της περιοχής; Σε ότι αφορά την ορθολογική διαχείριση των χρημάτων αυτών παρακαλέσαμε και παρακαλούμε τον οποιονδήποτε να προσέλθει στα γραφεία του Ι.Π.Α.Δ.Μ. ώστε να μελετήσει τους φακέλους του κάθε προγράμματος και να διαπιστώσει ο ίδιος αν σπαταλήθηκαν τα χρήματα αυτά ή αξιοποιήθηκαν καταλλήλως και όπως προέβλεπε το πρόγραμμα.
3. Είναι γνωστό και ποτέ δεν έγινε προσπάθεια απόκρυψης, ότι ο κ. Τράντης είναι μέλος της Νέας Δημοκρατίας παλαιόθεν και στέλεχος της Γραμματείας Οργανωτικού. Θα είχε εξαιρετικό ενδιαφέρον να μας έλεγε ο κ. Κουταβάς σε ποιο κόμμα ανήκει, αν ανήκει κάπου βεβαίως. Η έλευση του κ. Καραμανλή, τότε Πρωθυπουργού της Ελλάδας, πραγματοποιήθηκε στις 15/11/2008 ημερομηνία κατά πολύ μεταγενέστερη από τις εγκρίσεις των προγραμμάτων στα οποία αναφέρεται ο κ. Κουταβάς. Οι εγκρίσεις των εν΄λόγω προγραμμάτων έγιναν στις 22/11/2007 (Αρ. Πρ.: 201383/22.11.2007 απόφαση Υπουργού Εργασίας). Συνεπώς τα τέσσερα προγράμματα που υλοποίησε το Ι.Π.Α.Δ.Μ. εγκρίθηκαν ένα χρόνο πριν από την έλευση του κ. Καραμανλή στην Κοζάνη και επομένως δεν υπήρχε κανένα «ζόρι» από τον κ. Τράντη να το «παίξει» πορτιέρης για να λάβει τις εν΄λόγω εγκρίσεις. Αν διέθετε έστω και τη στοιχειώδη δημοσιογραφική συνέπεια θα μπορούσε να πληροφορηθεί την αλήθεια επικοινωνώντας με το Ι.Π.Α.Δ.Μ., αλλά δεν το έκανε.
4. Σε ότι αφορά την «Πύλη Ανάπτυξης» θεωρούμε πως ήταν, είναι και θα είναι μακράν το καλύτερο περιφερειακό έντυπο σε πανελλαδικό επίπεδο. Το δε περιεχόμενο των άρθρων του δικαιώνεται πανηγυρικά στις μέρες μας. Όταν μιλούσε η «Πύλη Ανάπτυξης» και το Ι.Π.Α.Δ.Μ. για ολόκληρη τη Δυτική Μακεδονία, τον Καποδίστρια ΙΙ, το Πανεπιστήμιο και το ΤΕΙ, τα Νοσοκομεία και τις συγχωνεύσεις Ν.Π.Δ.Δ. ο κ. Κουταβάς πολύ θα θέλαμε να μάθουμε τι ακριβώς έλεγε και κυρίως τι ακριβώς έκανε; Φυσικά και θα ήθελε να παρευρίσκεται στις ετήσιες εκδηλώσεις της «Πύλης Ανάπτυξης» στις οποίες βραβεύτηκαν και βραβεύονται κάθε φορά καταξιωμένοι Δυτικομακεδόνες, την επόμενη φορά θα το έχουμε υπόψη μας.
Σε ότι αφορά τις βραβεύσεις ακολουθείται συγκεκριμένη διαδικασία η οποία είναι γνωστή σε όσους θέλουν να γνωρίζουν. Αν ενδιαφέρονταν και ο κ. Κουταβάς να μάθει θα μπορούσε να ρωτήσει αφού τίποτε δεν κρατάμε κρυφό. Κάθε φθινόπωρο λοιπόν το Ι.Π.Α.Δ.Μ. στέλνει επιστολή στους Δήμους, τις Νομαρχίες (τώρα Περιφερειακές Ενότητες) και σε διάφορους φορείς τους οποίους τους παρακαλεί να υποδείξουν καταξιωμένους συμπατριώτες τους ως υποψηφίους για την εν΄λόγω βράβευση. Τριμελής επιτροπή συγκεντρώνει τα βιογραφικά και κάθε άλλη πληροφορία σχετική με τους προτεινόμενους για βράβευση και προτείνει, στο Διοικητικό Συμβούλιο του Ι.Π.Α.Δ.Μ., τους ανθρώπους που κατά τη γνώμη της, αξίζει να βραβευτούν. Μετά από αυτό προετοιμάζεται όλη η εκδήλωση. Διαφωνεί ο κ. Κουταβάς με τη διαδικασία; Εκτιμά ότι δεν ήταν σωστές οι βραβεύσεις που έγιναν; Έχει να προτείνει κάποιον ή κάποιους άλλους; Τι ακριβώς μας προτείνει ο κ. Κουταβάς για να καταλάβουμε κι εμείς. Όσο για τις επιχορηγήσεις που έτρεχαν μετά τις βραβεύσεις ας έρθει από το Ι.Π.Α.Δ.Μ. να του δώσουμε μερικές για να βγει από το οικονομικό αδιέξοδο του.
Το Ι.Π.Α.Δ.Μ. δηλώνει κατηγορηματικά ότι ουδέποτε υπήρξε χρηματοδότηση από κανέναν φορέα με το πρόσχημα των βραβεύσεων. Ο «Υψηλόβαθμος Επιμελητηριακός παράγοντας» που φέρεται να είπε τα όσα γράφονται στο άρθρο του κ. Κουταβά όταν τηλεφωνήθηκε αρνήθηκε ότι είχε οποιαδήποτε σχετική επικοινωνία με τον ίδιο. Ποιος ψεύδεται; Ο κ. Κουταβάς ή ο Υψηλόβαθμος Επιμελητηριακός παράγοντας; Απώτερος σκοπός της «Πύλης Ανάπτυξης» και του Ι.Π.Α.Δ.Μ. ήταν να κινητοποιήσει τις υγιείς δυνάμεις της Δυτικής Μακεδονίας για να πετύχει μία ισόρροπη ανάπτυξη. Όσοι μπορούν να το καταλάβουν αυτό το καταλαβαίνουν. Και φυσικά ότι έκανε και συνεχίζει να κάνει είναι με ιδίους πόρους χωρίς να έχει επιβαρύνει κανένα Έλληνα πολίτη ούτε με ένα ευρώ. Διότι πολύ απλά δεν έλαβε, πέρα από τα προγράμματα που υποβάλλει και υλοποιεί, καμία επιχορήγηση, ούτε για μπύρες, ούτε για σουβλάκια, ούτε για χαριστικές προβολές στα ΜΜΕ με σκοπό να επιβιώσουν διάφοροι κάνοντας «γαργάρα» την δημοσιογραφική αλήθεια ως αντιστάθμισμα.
Εν κατακλείδι το Ι.Π.Α.Δ.Μ. θα μείνει σταθερό στους στόχους και τους σκοπούς του και θα «αγνοεί» κάθε κακόβουλη και ανεύθυνη διάθεση να θιγεί η παγκοίνως αναγνωρισμένη και σπουδαία αποστολή του γι' αυτό και επιφυλάσσεται να ασκήσει κάθε νόμιμο μέσο έτσι ώστε να προστατέψει το κύρος και την ακεραιότητά του κατά παντός επώνυμου ή ανώνυμου «νομίζει» ότι μπορεί να λέει ότι θέλει κρυβόμενος πίσω από την ανωνυμία ή τη δημοσιογραφική ιδιότητα. Από τσάμπα μάγκες χόρτασε αυτός ο τόπος.

 

Τελευταία τροποποίηση στις Τετάρτη, 12 Οκτωβρίου 2011 13:09