Επικοινωνία

Μπορείτε να στείλετε το κείμενο σας στο info@vetonews.gr & veto910@otenet.gr. Τηλ. 6947323650

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
Πέμπτη, 20 Οκτωβρίου 2011 19:56

Οι Γεωπόνοι ζητούν συμμετοχή στην ''αγορά'' των προγραμμάτων Βιολογικής Γεωργίας

Μgeoteε επιστολή τους στον Υπουργό Γεωργίας ο Γεωπονικός Σύλλογος και το ΓΕΩΤΕ επισημαίνουν:
Η «χαλαρή» αντιμετώπιση από το πρόγραμμα στο συγκεκριμένο θέμα θα έχει σαν αποτέλεσμα την ελλιπή ενημέρωση των βιοκαλλιεργητών, την υποβολή προτάσεων με περιεχόμενο αμφιβόλου ποιότητας

και επιστημονικής ορθότητας, την έλλειψη παρακολούθησης των εκμεταλλεύσεων με αποτέλεσμα τις πιθανές παρεκκλίσεις τους από τους στόχους του προγράμματος.
Επιπλέον η πρόθεση σας, όπως αυτή αναφέρεται στον σχεδιασμό του προγράμματος, για υποβολή της αίτησης ενίσχυσης και μετέπειτα του φακέλου υποψηφιότητας, σε φορέα διαφορετικό από την Δ/νση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής (π.χ. ΕΑΣ), δημιουργεί επιπλέον δυσκολίες στην εφαρμογή του προγράμματος.
Η εξαίρεση ενός φορέα με καταρτισμένο - εξειδικευμένο προσωπικό, πλούσια τεχνογνωσία και εμπειρία στην υλοποίηση αντίστοιχων προγραμμάτων, με παράλληλη ανάθεση των καθηκόντων σε έτερο φορέα που παρουσιάζει έλλειψη εξειδικευμένου προσωπικού και τεχνογνωσίας δημιουργεί δυσαναπλήρωτο κενό στην παροχή υπηρεσιών και καθοδήγησης προς τους ενδιαφερόμενους από την πλευρά της Πολιτείας.
Για τους παραπάνω λόγους και
1. Επειδή η Αγροτική Ανάπτυξη όπως αυτή εξυπηρετείται από την υλοποίηση των προγραμμάτων Βιολογικής Γεωργίας και Βιολογικής Κτηνοτροφίας είναι διπλά ζημιωμένη.
2. Επειδή άμεσα απαξιώνεται το προσωπικό των Δημοσίων Υπηρεσιών και απενεργοποιείται το επιστημονικό δυναμικό της χώρας, ενώ θα μπορούσαν με τον σωστό σχεδιασμό, ουσιαστικά να προσφέρουν στην ομαλή εφαρμογή των προγραμμάτων και στην ανάταση της Αγροτικής Παραγωγής.
το Δ.Σ. του Γεωπονικού Συλλόγου Ν. Κοζάνης και η Δ.Ε. του ΓΕΩΤ.Ε.Ε. / Παρ. Δυτικής Μακεδονίας, σας ζητάμε να επαναπροσδιοριστεί και τελικά να καθιερωθεί ο ρόλος του γεωπόνου – συμβούλου σε αυτά τα προγράμματα καθώς και να ανατεθεί η υλοποίηση των προγραμμάτων αποκλειστικά στην Δ/νση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής.
Είμαστε στην διάθεσή σας για κάθε διευκρίνιση.
Με τιμή
Το Δ. Σ.
Γεωπονικού Συλλόγου Ν. Κοζάνης Η Δ.Ε.
ΓΕΩΤ.Ε.Ε./Παρ. Δυτ. Μακεδονίας

 

Τελευταία τροποποίηση στις Πέμπτη, 20 Οκτωβρίου 2011 20:03