Επικοινωνία

Μπορείτε να στείλετε το κείμενο σας στο info@vetonews.gr & veto910@otenet.gr. Τηλ. 6947323650

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
Τετάρτη, 26 Οκτωβρίου 2011 20:29

Καταγγέλουν την αντιδήμαρχο Ν. Τουμπουλίδου και τον δημοτικό σύμβουλο, πρόεδρο του ΤΕΕ Δ. Μαυροματίδη, για μεθοδεύσεις

sylptyxioyxonmhxanΟ Σύλλογος Πτυχιούχων Μηχανικών Τεχνολογικής Εκπαίδευσης Δημοσίων Υπαλλήλων Δυτικής Μακεδονίας κατόπιν της υπ. αρ. 355/29-6-2011 Απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου με την οποία ο Δήμος Κοζάνης ψήφισε τον νέο Οργανισμό Εσωτερικής Λειτουργίας - όπως επιτάσσει ο Ν.3852/2010 περί των νέων Καλλικρατικών Δήμων – καταγγέλλει τον εσκεμμένο και παντελώς παράνομο παραγκωνισμό των Πτυχιούχων Μηχανικών ΤΕ από την δυνατότητα συμμετοχής στις κρίσεις

του Υπηρεσιακού Συμβουλίου για την επιλογή Προϊσταμένων Διεύθυνσης των κάτωθι Διευθύνσεων: Τεχνικών Υπηρεσιών , Πολεοδομίας, Περιβάλλοντος.
Συγκεκριμένα η εισηγήτρια του Ο.Ε.Υ. Αντιδήμαρχος Κα Τουμπουλίδου αγνόησε παντελώς την παρ.2 του άρθρου 84 του Ν.3839/2010 η οποία αυτολεξεί υπαγορεύει τα κάτωθι: «Ως προϊστάμενοι Διεύθυνσης ή αντίστοιχου ή ενδιάμεσου (μεταξύ Διευθύνσεως και Τμήματος ) επιπέδου οργανικών μονάδων επιλέγονται υπάλληλοι κατηγορίας ΠΕ ή ΤΕ με βαθμό Α', οι οποίοι έχουν ασκήσει καθήκοντα προϊσταμένου Διεύθυνσης ή Υποδιεύθυνσης ή προϊσταμένου Τμήματος. Αν δεν υπάρχουν υποψήφιοι με τις προϋποθέσεις αυτές επιλέγονται υπάλληλοι με βαθμό Α'.»
Σε ερώτηση μας κατά την διάρκεια της συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου γιατί αγνοήθηκε ο Νόμος η Κα Αντιδήμαρχος απάντησε ότι δεν έκανε τίποτα περισσότερο και τίποτα λιγότερο από το να ενσωματώσει στον Ο.Ε.Υ. τις εισηγήσεις των Διευθυντών των Υπηρεσιών!!!! Από πότε οι εισηγήσεις των Διευθυντών υπερβαίνουν τον Νόμο;
Αυτό που όμως προκαλεί πραγματικά, είναι να γίνεται μερική και επιλεκτική εφαρμογή του Ν.3839/2010 έτσι ώστε στις υπόλοιπες Διευθύνσεις του Δήμου να δύναται ο κλάδος των υπαλλήλων ΤΕ να συμμετέχει στις κρίσεις για τις θέσεις προϊσταμένων Διεύθυνσης. Δηλαδή π.χ. τα αντικείμενα της μισθοδοσίας, των προμηθειών, των εσόδων – εξόδων , της κατάρτισης προϋπολογισμού, των οικονομικών ισολογισμών, της διαχείρισης ανθρώπινου δυναμικού, της ανάπτυξης της ανταγωνιστικότητας και όλης της Νομοθεσίας που τα διέπει είναι χαμηλότερου επιστημονικού επιπέδου, ενώ στις επίμαχες Διευθύνσεις Πολεοδομίας , Περιβάλλοντος και Τεχνικών έργων το επιστημονικό αντικείμενο «επιβάλλει» οπωσδήποτε παρουσία ΠΕ μηχανικού στην άσκηση της Διεύθυνσης;
Μπορεί –σύμφωνα με τον νέο Ο.Ε.Υ. - ένας υπάλληλος ακόμη και κατηγορίας ΔΕ να έχει το επιστημονικό υπόβαθρο (εγχώρια και Ευρωπαϊκή Νομοθεσία, τεχνικές και νομικές γνώσεις) και να είναι ικανός να σταθεί ως σύμβουλος του Δημάρχου ( στην λήψη κρίσιμων αποφάσεων για το μέλλον του Δήμου μας ) και δεν μπορεί ένας Πτυχιούχος Μηχανικός ΤΕ να κριθεί για το αν μπορεί να ασκήσει καθήκοντα Διευθυντή σε μια από τις τρεις προαναφερόμενες Διευθύνσεις;
Είναι φανερό ότι ο Κος Δήμαρχος και η Κα Αντιδήμαρχος υπέκυψαν στις πιέσεις της Διοικούσας Επιτροπής του Τεχνικού Επιμελητηρίου, της οποίας άλλωστε ο Πρόεδρος είναι και Δημοτικός Σύμβουλος της πλειοψηφίας. Ο Κος Πρόεδρος της Διοικούσας Επιτροπής μάλιστα παίρνοντας τον λόγο στην συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου επέμενε στην ανάγκη συμμετοχής μόνο Μηχανικών ΠΕ στις κρίσεις προϊσταμένων Διεύθυνσης τονίζοντας την επιστημονική αρτιότητα τους σε σχέση με τους Μηχανικούς ΤΕ. Εμείς λοιπόν ως Πτυχιούχοι Μηχανικοί Τεχνολογικής Εκπαίδευσης ερωτούμε ευθέως τον Κο Δήμαρχο και την Κα Αντιδήμαρχο:
Εφόσον οι συνάδελφοι Διπλωματούχοι Μηχανικοί μέλη του ΤΕΕ (με τους οποίους τίποτα δεν έχουμε να χωρίσουμε και τους σεβόμαστε απολύτως) είναι οι μόνοι επιστημονικά καταρτισμένοι για την άσκηση καθηκόντων Διευθυντού γιατί δεν αποδεικνύουν την επιστημονική τους αρτιότητα και στην παραγωγή έργου;
Παράδειγμα πρόσφατο: Ο Δήμος Κοζάνης αυτή την στιγμή διαθέτει ως μόνιμους υπάλληλους 14 Διπλωματούχους Πολιτικούς Μηχανικούς, τέσσερις εκ των οποίων είναι κάτοχοι μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών και δύο εξ' αυτών υποψήφιοι διδάκτορες. Και όμως για την μελέτη του στατικού φορέα του νέου κτιρίου της Δημοτικής βιβλιοθήκης ο Δήμος Κοζάνης απευθύνθηκε σε εξωτερικό μελετητή Πολιτικό Μηχανικό.
Γιατί με μια απλή του απόφαση ο Κος Δήμαρχος δεν ανέθετε σε δύο ή τρεις εκ των παραπάνω την σύνταξη μελέτης ;
Επαναλαμβάνοντας για άλλη μια φορά ότι τίποτα δεν έχουμε να χωρίσουμε με τους συναδέλφους Μηχανικούς ΠΕ και τονίζοντας ότι η άσκηση Διεύθυνσης σε οποιαδήποτε Υπηρεσία απαιτεί ένα κράμα γνώσεων και εμπειρίας, απαιτούμε το αναφαίρετο εκ του Νόμου δικαίωμα να θέτουμε τους εαυτούς μας προς κρίση για την θέσεις του προϊσταμένων Διεύθυνσης χωρίς να σημαίνει απαραίτητα ότι θα προκριθούμε για τις συγκεκριμένες θέσεις , δεδομένου το ότι τα Υπηρεσιακά Συμβούλια των Δήμων λαμβάνουν υπόψη το προβάδισμα της κατηγορία ΠΕ έναντι της κατηγορίας ΤΕ, το οποίο άλλωστε ουδείς αμφισβητεί.
Καλούμε τον Κο Δήμαρχο να διορθώσει αυτή την αδικία το συντομότερο δυνατό, πράττοντας απλά το αυτονόητο. Δηλαδή εφαρμόζοντας τον Νόμο και αποδεικνύοντας συγχρόνως πόσο πραγματικά στηρίζει τους αποφοίτους του ΤΕΙ για το οποίο έχει κατ' επανάληψη δηλώσει ότι στηρίζει με όλες τους τις δυνάμεις ως Δημοτική Αρχή.

Τελευταία τροποποίηση στις Τετάρτη, 26 Οκτωβρίου 2011 20:36