Επικοινωνία

Μπορείτε να στείλετε το κείμενο σας στο info@vetonews.gr & veto910@otenet.gr. Τηλ. 6947323650 ΓΕΜΗ 165070036000 On Line Media 14499

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
Πέμπτη, 03 Νοεμβρίου 2011 14:44

Συνεδρίαση δημοτικού συμβουλίου στο Δήμο Βοϊου

 

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/10 προσκαλείστε σε τακτική δημόσια συνεδρίαση την 9η του μηνός Νοεμβρίου του έτους 2011 ημέρα Τετάρτη και ώρα 17.30 στο Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου Βοΐου στο Τσοτύλι (Ιστορικό Οικοτροφείο) για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

1 Έγκριση υποβολής προτάσεων στο Πρόγραμμα Αγροτική Ανάπτυξη Ελλάδας 2007-2013 «ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΜΠΑΛΤΑΤΖΗΣ»: Εισηγητής: ο Αντιδήμαρχος κ Γαρούφος Π.
2 Έγκριση μελετών και τρόπος εκτέλεσης των έργων που εντάσσονται στο Πρόγραμμα Αγροτική Ανάπτυξη Ελλάδας 2007-2013 «ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΜΠΑΛΤΑΤΖΗΣ».- Εισηγητής: ο Αντιδήμαρχος κ Σταμπολούς Β.
3 Επιχορήγηση του ΝΠΔΔ του Δήμου Βοΐου με την επωνυμία «Νομικό Πρόσωπο Κοινωνικής Προστασίας, Αλληλεγγύης, Παιδείας και Πολιτισμού». - Εισηγητής: ο Αντιδήμαρχος κ. Γιώτης Θ.
4 Χορήγηση παράτασης προθεσμίας συμβατικού χρόνου περαίωσης του έργου: «Διαμόρφωση αύλειου χώρου Δημοτικού Σχολείου Λικνάδων». – Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος κ. Σταμπολούς Β.
5 Χορήγηση παράτασης προθεσμίας συμβατικού χρόνου περαίωσης του έργου: «Ολοκλήρωση Δουρμουσόγλειου Δημοτικού Γηροκομείου».– Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος κ. Σταμπολούς Β.
6 Έγκριση του πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου «ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΔΡΟΜΟΥ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΑΝΘΟΧΩΡΙΟΥ». – Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος κ. Σταμπολούς Β.
7 Αίτηση διάλυσης της σύμβασης του έργου: «Αποπεράτωση κτιρίου (Καλαμά) Κοινότητας Πενταλόφου και μετατροπή του σε τουριστικό κατάλυμα». – Εισηγήτρια η Δήμαρχος κ. Ορφανίδου Π.
8 Έγκριση του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας του Ν.Π.Δ.Δ. του Δήμου Βοΐου, με επωνυμία: «Νομικό Πρόσωπο Κοινωνικής Προστασίας, Αλληλεγγύης, Παιδείας και Πολιτισμού». -Εισηγήτρια: η Δ.Σ. κ. Κισκίνη Κ.
9 Δωρεά παραχώρηση της χρήσης του δημοτικού ακινήτου (διώροφο οίκημα) που βρίσκεται στην Τ.Κ. Μόρφης, στο Ιστορικό, Λαογραφικό και Μουσείο Φυσικής Ιστορίας του Συνδέσμου Γραμμάτων και Τεχνών του Ν. Κοζάνης.- Εισηγητής ο Πρόεδρος του Δ.Σ. κ. Μακρής Χ.

10 Έγκριση τροποποίησης του προϋπολογισμού του Δήμου τρέχουσας χρήσης.- Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος Γιώτης Θ.
11 Έγκριση δαπανών εκτός έδρας μετακίνησης στην Αθήνα, της Δημάρχου και Δημοτικών Συμβούλων.- Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος Γιώτης Θ.
12 Αιτήσεις.

 

Τελευταία τροποποίηση στις Πέμπτη, 03 Νοεμβρίου 2011 14:46