Επικοινωνία

Μπορείτε να στείλετε το κείμενο σας στο info@vetonews.gr & veto910@otenet.gr. Τηλ. 6947323650

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
Παρασκευή, 13 Ιανουαρίου 2012 09:36

''Την απαλλαγή των μεταποιητικών επιχειρήσεων απο το ειδικό τέλος'', ζητά το ΕΒΕ Κοζάνης

kyriakidisΕπιστολή έστειλε ο Πρόεδρος του ΕΒΕ Κοζάνης  Κων/νος Κυριακίδης προς τον Αντιπρόεδρο της Κυβέρνησης & Υπουργό Οικονομικών, κ. Ε. Βενιζέλο, σχετικά με την επιβολή του έκτακτου ειδικού τέλους ηλεκτροδοτούμενων δομημένων επιφανειών (ΕΕΤΗΔΕ ) σε βιοτεχνικές επιχειρήσεις, σε αναίρεση; του Ν. 4021/2011.

Η επιστολή έχει ως εξής:
"Κύριε Υπουργέ,
Στην πράξη όμως η πλειονότητα των βιοτεχνικών επιχειρήσεων έχει λάβει το λογαριασμό της ΔΕΗ, στον οποίο περιλαμβάνεται το Έκτακτο Ειδικό Τέλος. Ο λόγος δεν είναι άλλος από την καταφανέστατη αρρυθμία της κρατικής μηχανής σε κάθε έκφανση της. Αποτελεί γεγονός και οφείλει να προβληματίσει τους υπευθύνους η εξής παραδοχή: ένα σημαντικό μέρος των βιοτεχνικών επιχειρήσεων δεν έχουν τον προσδιορισμό βιομηχανικού τιμολογίου, παρότι κατέχουν άδειες λειτουργίας για βιοτεχνική – παραγωγική δραστηριότητα από τις πρώην Νομαρχιακές Αυτοδιοικήσεις. Παράλληλα η δραστηριότητά τους προσδιορίζεται και από τις φορολογικές τους δηλώσεις γεγονός που καταδεικνύει ότι η δραστηριότητα μιας βιοτεχνικής επιχείρησης (άρα και η χρήση του κτιρίου), δεν μπορεί να οριστεί μόνο από το είδος του τιμολογίου της ΔΕΗ, αλλά κυρίως από την άδεια λειτουργίας της επιχείρησης.
Η χορήγηση απαλλαγής που προβλέπεται με την ΥΑ 1112/13.10.2011 στην ουσία υποχρεώνει τις επιχειρήσεις να υποστούν μια άδικη, ανούσια και άνευ προηγουμένου μεταχείριση, καθώς η καταβολή του συνολικού ποσού που αναγράφεται στο λογαριασμό προηγείται οποιασδήποτε άλλης ενέργειας.
Η προβλεπόμενη προσφυγή στη Δ.Ο.Υ. σύμφωνα με τις διατάξεις της ΥΑ, είναι βέβαιο ότι προσθέτει μονάχα γραφειοκρατία και ταλαιπωρία για ένα από τα πιο δυναμικά και παραγωγικά κομμάτια της Ελληνικής επιχειρηματικότητας. Καθίσταται λοιπόν ανούσια ανάλγητη και εκτός πραγματικότητας η όποια διαδικασία επιστροφής του ποσού καθώς απαιτείται απόφαση Προϊσταμένου Δ.Ο.Υ. και συνδρομή διαφόρων άλλων προϋποθέσεων.
Υπό τις παρούσες οικονομικές συνθήκες, ή όποια λογιστική εγγραφή στο βωμό της ωραιοποίησης δεικτών και αριθμών ουσιαστικά πρόσθεσε και προσθέτει ένα ακόμη πλήγμα στη ρευστότητα των επιχειρήσεων στερώντας από την αγορά σε μια κρίσιμη περίοδο, μια σχετική ένεση ρευστότητας δεδομένης της γενικότερης οικονομικής δυσπραγίας.
Κύριε Υπουργέ,
Με βάση τα παραπάνω, σε ότι αφορά την λανθασμένη επιβολή του ΕΕΤΗΔΕ στις βιοτεχνικές επιχειρήσεις, του ΕΒΕ Κοζάνης προτείνει τα εξής :
1. Στην περίπτωση ύπαρξης τιμολογίου βιομηχανικής χρήσης στο λογαριασμό της ΔΕΗ οι βιοτεχνικές επιχειρήσεις να απαλλάσσονται άμεσα από την καταβολή του ΕΕΤΗΔΕ με την απλή επίδειξη του και,
2. για τις περιπτώσεις όπου βάση τιμολογίου της ΔΕΗ οι βιοτεχνικές επιχειρήσεις δεν εντάσσονται στην κατηγορία βιομηχανικής χρήσης αυτό να αποδεικνύεται άμεσα με την ακόλουθη διαδικασία: κατάθεση αντιγράφου της άδειας λειτουργίας και επιπρόσθετα, όπου χρειάζεται, αντίγραφο  φορολογικής δήλωσης που να αποδεικνύει τη μεταποιητική δραστηριότητά τους."

Τελευταία τροποποίηση στις Παρασκευή, 13 Ιανουαρίου 2012 09:41