Επικοινωνία

Μπορείτε να στείλετε το κείμενο σας στο info@vetonews.gr & veto910@otenet.gr. Τηλ. 6947323650

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
Τρίτη, 28 Φεβρουαρίου 2012 17:37

Αδελφοποίηση της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας : εφικτή / δυνατή / αποτελεσματική

euΟ Ευρωπαϊκός Ορισμός

«Αδελφοποίηση είναι η προσέγγιση δύο κοινοτήτων που επιδιώκουν με αυτό τον τρόπο να λειτουργήσουν με ευρωπαϊκή προοπτική, προκειμένου να αντιμετωπίζουν τα προβλήματά τους και να αναπτύσσουν μεταξύ τους ολοένα στενότερους δεσμούς φιλίας» (Jean Bareth - από τους ιδρυτές του Συμβουλίου Ευρωπαϊκών Δήμων και Περιφερειών (CEMR)).

Λίγα λόγια:

Βασικές αξίες που εκπροσωπεί η αδελφοποίηση: φιλία, συνεργασία και αμοιβαία ευαισθητοποίηση μεταξύ των λαών της Ευρώπης.
Η αδελφοποίηση αποτελώντας ένα ευέλικτο εργαλείο που μπορεί να εστιάσει σε ένα εξαιρετικά ευρύ φάσμα θεμάτων, είναι μια δόκιμη ευκαιρία της περιφερειακής αυτοδιοίκησης για να διατηρήσει δεσμούς με την ευρωπαϊκή κοινότητα, σε μια εποχή όπου κλονίζεται η σχέση μας με αυτή.

Συνοπτική τεκμηρίωση Πρότασης για διερεύνηση διαδικασίας αδελφοποίησης

Από τα πολλαπλά οφέλη μιας αδελφοποίησης, κρίσιμη ενδεχομένως για την Περιφέρεια μας είναι αυτή που θα μπορεί να βοηθήσει τους νέους να συνεργαστούν με τους εταίρους τους από άλλες χώρες, για να ανακτήσουν την αυτοπεποίθησή τους και τις ελπίδες τους για διατήρηση ζωντανού του ευρωπαϊκού οράματος και της επαγγελματικής - προσωπικής επιβίωσης.
Από τα παραδείγματα ορθής πρακτικής στην ευρωπαϊκή χάρτα αδελφοποίησης, προτείνονται αυτά που αφορούν νέους για συμμετοχή στα κοινά, την αειφόρο ανάπτυξη, την τοπική οικονομική ανάπτυξη, την κοινωνική συμμετοχή και την αλληλεγγύη.

Απαραίτητη αρχική προϋπόθεση είναι η διπλή δέσμευση που απαιτείται για να είναι επιτυχημένες οι αδελφοποιήσεις: των τοπικών αρχών, αλλά και των πολιτών καθώς δεν μπορεί να υπάρξει αδελφοποίηση χωρίς την ενεργό συμμετοχή των πολιτών ! Επίσης, τονίζεται πως μια αδελφοποίηση δεν είναι κάτι που πραγματοποιείται πρόχειρα... απαιτεί προσεκτική προετοιμασία.
Αυτή η διττή φύση απαιτεί συχνά τη θέσπιση μιας επιτροπής αδελφοποίησης, στην οποία μετέχουν τοπικοί αξιωματούχοι, δίκτυα πολιτών και πολίτες.

Η προτεινόμενη μεθοδολογία για την διαδικασία προτείνεται να είναι η επίσημη μέσω http://www.twinning.org, όπου αντιμετωπίζεται σε ένα οργανωμένο πλαίσιο η αποτύπωση σημείων της διαδικασίας, δηλαδή:
ποιός μπορεί να είναι ο κατάλληλος εταίρος, ποιά η συμμετοχή των πολιτών, ποιοί οι κοινοί στόχοι, ποιά η υποστηρικτική δομή, πως οριοθετείται η Συνεργασία με την εκπαιδευτική κοινότητα και ποιό από τα σημαντικά προβλήματα της εποχής και της περιοχής μας θα αντιμετωπιστούν (και) μέσω της αδελφοποίησης

Προτεινόμενα βασικά βήματα υλοποίησης:

1. Έγκριση Περιφερειακού Συμβουλίου πρόθεσης βούλησης αδελφοποίησης
2. Διαβούλευση με τους πολίτες και τα δίκτυα πολιτών μέσω διαδικτύου
3. Σύνταξη υποστηρικτικών εκθέσεων για την διαδικασία αδελφοποίησης
4. Σύζευξη και προτάσεις Περιφερειών με πρόθεση βούλησης
5. Υποβολή τελικής ολοκληρωμένης πρότασης για απόφαση των αντιπροσωπευτικών οργάνων

(*) Κύρια πηγή για την σύνταξη της παρούσας είναι η ιστοσελίδα : http://www.twinning.org

Το παρόν κείμενο αποτελεί πρόταση διερεύνησης διαδικασίας αδελφοποίησης με άλλη Περιφέρεια Ευρωπαϊκής χώρας, προς το Περιφερειακό Συμβούλιο και την Επιτροπή Διαβούλευσης Δυτικής Μακεδονίας. (*)

Καραμάρκος Κώστας
Μηχανολόγος Μηχανικός, MBA
Σύμβουλος Περιφερειακή Ανάπτυξης

Τελευταία τροποποίηση στις Τρίτη, 28 Φεβρουαρίου 2012 17:42