Επικοινωνία

Μπορείτε να στείλετε το κείμενο σας στο info@vetonews.gr & veto910@otenet.gr. Τηλ. 6947323650 ΓΕΜΗ 165070036000 On Line Media 14499

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
Παρασκευή, 07 Δεκεμβρίου 2018 08:17

Ανησυχούν για την συγχώνευση της ΔΕΤΗΠ οι εργαζόμενοι της τηλεθέρμανσης Πτολεμαϊδας - Υπόμνημα στα μελη του ΔΣ του Δήμου Εορδαίας

Το Σωματείο Εργαζομένων στην Τηλεθέρμανση κατέθεσε το παρακάτω Υπόμνημα στους Δημοτικούς Συμβούλους κατά την διάρκεια του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Εορδαίας στις 30-11-2018 σχετικά με το θέμα «Λήψη απόφασης για συνένωση των Δημοτικών Επιχειρήσεων ΔΕΥΑΕ – ΔΕΤΗΠ»

ΥΠΟΜΝΗΜΑ

            Το Δ.Σ. του Δήμου Εορδαίας συνέρχεται στην  σημερινή συνεδρίασή του για να συζητήσει ένα θέμα ιδιαίτερα σοβαρό και πολύπλοκο, δηλαδή την λήψη απόφασης συγχώνευσης της ΔΕΥΑΕ με την ΔΕΤΗΠ,  όπως αυτό έχει τεθεί από τον Δήμαρχο που είναι και ο εισηγητής.

            Λόγω της σοβαρότητας του συγκεκριμένου θέματος αλλά και της ευθύνης, που βαρύνει όλους μας, θεωρούμε σκόπιμο να αναδείξουμε συγκεκριμένα σημεία, που καθιστούν μη εφικτή, σύμφωνα με τα δεδομένα που τίθενται υπόψη του Δ.Σ., τη συγχώνευση των δύο δημοτικών επιχειρήσεων.

            Ο Δήμαρχος και Πρόεδρος ΔΣ της ΔΕΤΗΠ είχε δεσμευτεί, ενώπιον όλων των μελών της Διοίκησης του Σωματείου, ότι θα ενημερωθούμε και θα μας δώσει όλα τα στοιχεία, ώστε να μελετηθούν πριν από την συζήτηση του θέματος της συνένωσης στο δημοτικό συμβούλιο, πράγμα το οποίο δεν έκανε και ουδέποτε μας έχει δοθεί κανένα στοιχείο.

            Η μυστικότητα των παραπάνω ενεργειών είναι ακατανόητη, μας δημιουργεί καχυποψία αλλά κυρίως αντιβαίνει σε αρχές όπως η συνεργασία, η δημοκρατική λειτουργία, η διαφάνεια  και η διαβούλευση, που διέπουν τις δημόσιες λειτουργίες.

            Ως αποτέλεσμα λάβαμε άτυπα, από μέλη  του Δημοτικού Συμβουλίου την "Μελέτη"  ογδόντα δύο σελίδων, που κατατέθηκε μόλις την Τετάρτη και διαπιστώσαμε ότι την πρόταση της συνένωσης, που είναι χωρίς υπογραφή, την εκπόνησε η ΑΝΚΟ.

            Με τις αρμόδιες υπηρεσίες της ΔΕΤΗΠ και με τον Δικηγόρο του Σωματείου μας εξετάσαμε την  "Μελέτη" , που αλλού αναφέρεται ως "ΜΕΛΕΤΗ ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑΣ" και αλλού ως "ΜΕΛΕΤΗ ΒΙΩΣΙΜΟΤΗΤΑΣ" και διαπιστώσαμε ότι:

 • Λείπει ολόκληρο το κεφάλαιο της βιωσιμότητας. Η "Μελέτη" σταματάει  (!) στα οικονομικά στοιχεία ως το 2017 και στο άθροισμα των ισολογισμών των δύο επιχειρήσεων.

Δηλαδή η βιωσιμότητα της ενιαίας επιχείρησης προτείνεται χωρίς να αναλύεται με οικονομικά στοιχεία, ώστε να εξεταστεί, να ελεγχθεί και να γνωρίζουν τα μέλη του δημοτικού συμβουλίου τι θα εγκρίνουν. Αυτό παραβαίνει τις διατάξεις της νομοθεσίας που προβλέπουν την εκπόνηση οικονομοτεχνικής Μελέτης  πριν από την απόφαση του δημοτικού συμβουλίου, ως προϋπόθεση για την λήψη απόφασης.

 • Ο τρόπος συνένωσης των δύο επιχειρήσεων αλλού αναφέρεται ως συγχώνευση και αλλού ως απορρόφηση και έτσι η "Μελέτη" δεν καταλήγει σε συγκεκριμένη, σαφή πρόταση.

Αντίθετα προτείνονται διατάξεις και διαδικασίες, που εφαρμόζονται σε συγχωνεύσεις και απορροφήσεις Ανωνύμων Εταιρειών, γεγονός που προκαλεί μεγαλύτερη σύγχυση, αφού οι δύο επιχειρήσεις, ΔΕΥΑΕ και ΔΕΤΗΠ, δεν είναι Ανώνυμες Εταιρείες, αλλά κοινωφελείς επιχειρήσεις ειδικού σκοπού, που λειτουργούν με τις διατάξεις του Νόμου 1069/80 και του Δημοτικού και Κοινοτικού Κώδικα.

 • Mένει αναπάντητο το ερώτημα πώς θα ρυθμιστούν νόμιμα οι Ζημίες 8,7 εκατομμυρίων ευρώ που θα κληρονομήσει η ενιαία επιχείρηση , ώστε να μην είναι ζημιογόνος και να μη διαλυθεί λίγο καιρό αφού συσταθεί.
 • Δεν αναφέρεται πώς θα εξοφληθούν τα άμεσα χρέη των δύο επιχειρήσεων, ύψους 19 εκατομμυρίων ευρώ (βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις) και πώς θα είναι βιώσιμη η νέα επιχείρηση με συνολικά χρέη ύψους 26 εκατομμυρίων ευρώ.
 • Δεν αναφέρεται πώς η νέα επιχείρηση θα χρηματοδοτήσει τα έργα τηλεθέρμανσης για την σύνδεση με την Πτολεμαΐδα 5 και τις Εφεδρείες,  κόστους 30 εκατομμυρίων ευρώ, που πρέπει υποχρεωτικά να εκτελεστούν την αμέσως επόμενη διετία, ώστε να μη μείνει η πόλη χωρίς θέρμανση.
 • Δεν αναφέρεται πουθενά το γεγονός, ότι με την ενοποίηση των ταμειακών διαθεσίμων των δύο επιχειρήσεων, τα οποία τονίζουμε ότι στην περίπτωση της ΔΕΤΗΠ ανέρχονται σε 8.000.000,00 ευρώ περίπου, τίθενται αυτά σε σοβαρό κίνδυνο, καθώς κατά της ΔΕΥΑΕ έχουν εκδοθεί αμετάκλητες δικαστικές αποφάσεις εκ μέρους της ΔΕΗ συνολικής απαίτησης άνω των 5.000.000,00 ευρώ. Δυνάμει των παραπάνω αποφάσεων η ΔΕΗ διατηρεί το δικαίωμα κατάσχεσης, καθώς έως σήμερα δεν έχει διακανονισθεί με οποιονδήποτε τρόπο η συγκεκριμένη οφειλή της ΔΕΥΑΕ προς την Δ.Ε.Η..
 • Δεν αναφέρεται πουθενά το επενδυτικό σχέδιο, που έχει εκπονηθεί από την ΔΕΤΗΠ, το οποίο προβλέπει την σύνδεση με την Πτολεμαΐδα V και τις εφεδρείες, που υποχρεωτικά πρέπει να εκτελεσθούν την επόμενη διετία. Τονίζουμε ότι τα παραπάνω ταμειακά διαθέσιμα της ΔΕΤΗΠ έχουν διατηρηθεί για την ίδια συμμετοχή της επιχείρησης στο επενδυτικό της πρόγραμμα. Φανταστείτε τον κίνδυνο, που θα υπάρξει, εφόσον λάβετε μια απόφαση συγχώνευσης δίχως προηγουμένως να έχει εκπονηθεί Μελέτη βιωσιμότητας με συγκεκριμένα στοιχεία, που να διασφαλίζει την συνέχιση της επενδυτικής δράσης της ΔΕΤΗΠ, η οποία έχει άμεση σχέση με την απρόσκοπτη παροχή των υπηρεσιών θέρμανσης προς τους πολίτες της πόλης μας.
 • Η κατατεθειμένη "Μελέτη" πέρα από όλα τα παραπάνω παραλείπει να αναφερθεί εντελώς στις εργασιακές σχέσεις του προσωπικού και των δύο επιχειρήσεων αλλά και στο νομοθετικό πλαίσιο για τη μεταβίβαση επιχειρήσεων και τις μεταβολές στις εργασιακές σχέσεις.
 • Επειδή:
 1. η συνεχής ανακύκλωση και ανακοινώσεις για την συγχώνευση ή ενοποίηση ή απορρόφηση προκαλούν ανησυχίες και αναστάτωση στις υπηρεσίες και στους εργαζομένους και αποσπούν την Διοίκηση από τις επείγουσες προτεραιότητες των επιχειρήσεων,
 2. το προσωπικό της ΔΕΤΗΠ είναι επιφορτισμένο με το καθήκον να ανταποκριθεί απερίσπαστο στις απαιτήσεις των καταναλωτών και στον ετήσιο προγραμματισμό, αλλά ταυτόχρονα να προετοιμάσει και να διεκπεραιώσει το επενδυτικό έργο της επιχείρησης,
 3. δεν έγινε διάλογος και δεν παρουσιάστηκαν στοιχεία, ώστε πριν την εισαγωγή του θέματος για λήψη απόφασης να απαντηθούν τα ερωτήματα και τα προβλήματα που προκαλεί μια τόσο σημαντική επιχειρηματική απόφαση όπως η συνένωση των δυο μεγάλων επιχειρήσεων, που αφορά 110 εργαζομένους και βασικές υπηρεσίες της πόλης,
 4. η "Μελέτη" που κατατέθηκε με τα προβληματικά στοιχεία και τις βασικές ελλείψεις που προαναφέραμε, δεν οδηγεί σε ασφαλή συμπεράσματα και σε σαφείς διαδικασίες , επομένως η λήψη απόφασης μπορεί να οδηγήσει σε περιπέτεια το Δημοτικό Συμβούλιο και τις εμπλεκόμενες επιχειρήσεις ΔΕΥΑΕ και ΔΕΤΗΠ,
 5. το Δημοτικό Συμβούλιο διανύει την τελευταία περίοδο της θητείας του και δεν θα είναι εύκολο να αποκαταστήσει σφάλματα και πλημμέλειες της απόφασής του, που όμως θα επιφέρουν επιπτώσεις και θα δημιουργήσουν κινδύνους διασάλευσης της λειτουργίας των επιχειρήσεων,

για τους λόγους αυτούς ζητούμε να μεταθέσετε την λήψη απόφασης για το θέμα της συγχώνευσης των επιχειρήσεων ΔΕΥΑΕ και ΔΕΤΗΠ,  σε χρόνο που θα έχουν εξασφαλιστεί όλες τις προϋποθέσεις επιτυχίας ενός τόσο σημαντικού για την πόλη εγχειρήματος.

Πτολεμαίδα, 30.11.2018

 

Σωματείο εργαζομένων ΔΕΤΗΠ