Επικοινωνία

Μπορείτε να στείλετε το κείμενο σας στο info@vetonews.gr & veto910@otenet.gr. Τηλ. 6947323650 ΓΕΜΗ 165070036000 On Line Media 14499

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
Τετάρτη, 26 Δεκεμβρίου 2012 10:26

Εισφορές, οι περισσότερες κρυφές, που πληρώνουμε σε λογαριασμούς. Ο ΣΕΒ ζητά την καταργησή τους

deikoiniofeleiaΣύμφωνα με την έρευνα που έκανε ο ΣΕΒ από τις απαντήσεις που έδωσαν επιχειρήσεις, προέκυψε οτι οι μη ανταποδοτικές εισφορές υπέρ τρίτων, έχουν ως αποτέλεσμα την αύξηση των τιμών, τη μείωση της ανταγωνιστικότητας και την αποθάρρυνση της παραγωγικής εργασίας.

Οι εισφορές αυτές έχουν επιβληθεί με νόμους,

αυξάνουν τις τιμές των προϊόντων και κατευθύνονται κατά κύριο λόγο στα ταμεία των εργαζομένων. Πάντως ήδη έχουν καταγραφεί οι πρώτες αντιδράσεις, από επιμελητήρια (ΕΒΕΑ) καθώς προτείνεται η κατάργηση της υποχρεωτικής εγγραφής των επιχειρήσεων σε αυτά.

Ποιες είναι λοιπόν οι 29 μη ανταποδοτικές επιβαρύνσεις υπέρ τρίτων που ζητεί ο ΣΕΒ να καταργηθούν, σημειώνοντας μάλιστα ότι πρόκειται για μια ενδεικτική πρώτη παράθεση. Η λίστα είναι μακριά και ενδιαφέρουσα:

1. Εισφορά 2% επί αξίας τσιμέντου υπέρ Επικουρικού Ταμείου Ασφαλίσεως Προσωπικού Εταιρειών Τσιμέντων

2. Εισφορά υπέρ Οργανισμού Γεωργικών Ασφαλίσεων που βαραίνει το φόρο κατανάλωσης βύνης πέρα του ειδικού φόρου κατανάλωσης

3. Εισφορά - Δικαίωμα εκτελωνιστικών εργασιών (ΔΕΤΕ) που βεβαιώνεται κατά την εισαγωγή, εξαγωγή και μεταφόρτωση αγαθών και καυσίμων που προστέθηκε και στη ΔΕΗ

4. Εισφορά 0,016 ευρώ επί κάθε κιλού αλευριού υπέρ Ταμείου Επικουρικής Ασφαλίσεως Αρτοποιών

5. Εισφορά 0,4% επί της αξίας των φαρμάκων όπως προβλέπει υπέρ του Πανελλήνιου Φαρμακευτικού Συλλόγου

6. Εισφορά 0,5% επί διδάκτρων ιδιωτικών σχολείων υπέρ του Ειδικού Λογαριασμού Ιδιωτικής Γενικής Εκπαίδευσης, από τον οποίο καταβάλλονται μεταξύ άλλων και οι αμοιβές των συνδικαλιστών της Ομοσπονδίας Ιδιωτικών Εκπαιδευτικών Λειτουργών Ελλάδος

7. Εισφορά 0,5% επί ναυαγοσωστικών υπηρεσιών υπέρ του Ναυτικού Απομαχικού Ταμείου

8. Εισφορά 1‰ επί του κύκλου εργασιών εταιρειών πετρελαίου υπέρ Ταμείου Επικουρικής Ασφαλίσεως Προσωπικού Εταιρειών Πετρελαιοειδών

9. Εισφορά 1,2% στην προ εισφορών και φόρων αξία των πετρελαιοειδών υπέρ ειδικού λογαριασμού «Λογαριασμός Χρηματοδότησης Εταιριών Εμπορίας Πετρελαιοειδών για Μεταφορές Καυσίμων στις Προβληματικές Περιοχές της Χώρας»

10. Φόρος δημοσίων θεαμάτων από 17% έως 24% στα δημόσια θεάματα και εισιτήρια κινηματογράφων

11. Εισφορά 2% επί αξίας παραγόμενου λαδιού υπέρ δακοκτονίας

12. Εισφορά 2% επί της αξίας χάρτου, χαρτονιών και κυτταρίνης καθώς και ήμισυ λεπτού (δραχμικού) επί πωλούμενων εφημερίδων και δύο λεπτών επί πωλούμενων περιοδικών επαρχίας υπέρ Ταμείου Ασφαλίσεως Τυπογράφων και Μισθωτών Γραφικών Τεχνών

13. Εισφορά 7 δρχ. κατά κιλό επί αξίας εισαγομένων και παραγόμενων κεριών υπέρ Ταμείου αποδοχών και ασφαλίσεως του Ορθοδόξου Εφημεριακού Κλήρου Ελλάδος (ΤΑΚΕ)

14. Ειδική ασφαλιστική εισφορά υπέρ ΕΛ.Γ.Α. σε ποσοστό 3% για τα προϊόντα φυτικής προέλευσης και σε ποσοστό 0,5% για τα προϊόντα ζωικής, αλιευτικής και υδατοκαλλιεργητικής προέλευσης επί της αξίας των προϊόντων

15. Εισφορές τουλάχιστον 14,5% υπέρ τρίτων που επιβαρύνουν όλα τα ναύλα πέρα του Φόρου Προστιθέμενης Αξίας. Συγκεκριμένα: 3% «επίναυλο» υπέρ του "Λογαριασμού Ακτοπλοϊκών Συγκοινωνιών", Τέλη υπέρ ΝΑΤ 6,5%. Υπέρ των φορέων διοίκησης και εκμετάλλευσης των λιμένων επιβίβασης και αποβίβασης 5%. Τέλος, υπάρχουν άλλα τέλη, όπως αυτό που επιβάλλεται σε επιβάτες περιηγητικών πλοίων αλλά και τα λεμβουχικά και αχθοφορικά δικαιώματα, που εισπράττονται ακόμα σε αρκετά λιμάνια ακόμα και όταν δεν προσφέρονται οι αντίστοιχες υπηρεσίες, ή τα τέλη «για διαφυγούσα εργασία» 4% και 8% για φορτηγά κάτω και άνω των 5 τόνων στην Κρήτη

16. Πλήθος χαρτοσήμων και τελών που προβλέπονται στα 75 άρθρα του Προεδρικού Διατάγματος 28/1931 (ΦΕΚ Α 239) «Κώδικας Τελών Χαρτοσήμου», όπως αυτά ισχύουν

17. Εισφορά 20% υπέρ Οργανισμού Γεωργικών Ασφαλίσεων

18. Εισφορές και υπέρ τρίτων επιβαρύνσεις στα τιμολόγια του Εθνικού Τυπογραφείου 36%. Εισφορά επί των Τελών Δημοσίευσης υπέρ των υπαλλήλων του Υπ. Εμπορίου (Γενική Γραμματεία Εμπορίου) – 7% . Μάλιστα, οι τελευταίες χρηματοδοτούν μηνιαία επιδόματα των υπαλλήλων της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου, όπως αντίστοιχα τα έσοδα του Εθνικού Τυπογραφείου χρηματοδοτούν τα μηνιαία επιδόματα των υπαλλήλων του ιδίου αλλά και της κεντρικής υπηρεσίας πρώην Υπουργείου Προεδρίας της Κυβέρνησης

19. Εισφορά 8% υπέρ ΝΑΤ επί εισπραττομένων δικαιωμάτων προσόρμισης, παραβολής, πρυμνοδέτησης, ελλιμενισμού και παροπλισμού από ΟΛΠ, ΟΛΘ και λιμενικά ταμεία καθώς και άλλων πόρων και που δεν ανταποκρίνονται πλέον στη σύγχρονη πραγματικότητα από δικαιώματα επί φαρικών τελών έως τα μηνιαία τέλη φορτηγίδων

20. Εισφορές 80,1% υπέρ τρίτων επιβαρύνσεις επί των διοικητικά καθορισμένων αμοιβών φορτωτών σε κεντρικές αγορές, όπως προκύπτουν από το τιμολόγιο αμοιβών που εκδίδει η Επιτροπή Ρυθμίσεως Φορτ/σεων Ξηράς Αθηνών

21. Εισφορά 8% επί της αξίας των εγγυήσεων που καταβάλλονται για φιάλες υγραερίου και αποδίδεται υπέρ Υπουργείου Ανάπτυξης

22. Εισφορά 0,15% επί της τιμολογιακής αξίας CIF των εισαγόμενων ειδών από τρίτες χώρες σε πίστωση του τηρούμενου Λογαριασμού Ενίσχυσης Εξωτερικού Εμπορίου

23. Εισφορά 0,5% επί της αξίας όλων των εισαγομένων εμπορευμάτων που διατίθενται «κατά το ένα τρίτο προς ενίσχυση του Πανεπιστημίου και του Πολυτεχνείου Αθηνών, παρακρατουμένου του ενός δεκάτου τούτου υπέρ της Ακαδημίας Αθηνών, κατά το έτερον τρίτον προς ενίσχυση του Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης και κατά το υπόλοιπων τρίτον διά την προώθηση της εξαγωγής των Ελληνικών προϊόντων»

24. Μεγαρόσημα, παράβολα, Κ.Ε.Α.Δ. και υπέρ ταμείων προνοίας για πολιτικές και διοικητικές δικαστικές υποθέσεις

25. Πλήθος μη ανταποδοτικών πόρων ασφαλιστικών ταμείων

26. Τέλος 1€/τόνο υπέρ του δημοσίου που ισχύει για τη διενέργεια φυτο-υγειονομικών ελέγχων και ελέγχων ποιότητας – καταλληλότητας γεωργικών προϊόντων προς Εξαγωγή. Παρά το γεγονός ότι το τέλος αυτό ισχύει για εξαγωγές γεωργικών προϊόντων σε τρίτες χώρες, αυτό επιβαρύνει, παράνομα, και τις ενδοκοινοτικές συναλλαγές . Η επιβάρυνση των επιχειρήσεων με το συγκεκριμένο τέλος για ενδοκοινοτικές συναλλαγές συνιστά στην ουσία φορολόγηση των ενδοκοινοτικών συναλλαγών. Το τέλος αποδίδεται στους γεωπόνους των Νομαρχιών και του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και δεν μπορεί να είναι μικρότερο των 10 € και ανώτερο των 1.000 € ανά φορτίο

27. Υποχρεωτική εγγραφή σε οικεία επιμελητήρια και επιβάρυνση των ετήσιων συνδρομών σε αυτά με το τέλος υπέρ της Κεντρικής Ένωσης Επιμελητηρίων

28. Για κάθε διαφήμιση ή δημοσίευση στα ΜΜΕ έχει επιβληθεί αγγελιόσημο ύψους 20% για τον ημερήσιο και περιοδικό τύπο και 21,5% για τα ραδιοτηλεοπτικά μέσα. Χρηματοδότηση ασφαλιστικών εισφορών εργοδοτών ΜΜΕ. Το υψηλό ποσοστό του αγγελιοσήμου επιβαρύνει σημαντικά το κόστος διαφήμισης προϊόντων και υπηρεσιών

29. Τέλος υπέρ ΕΡΤ που εισπράττεται μέσω των λογαριασμών της ΔΕΗ
Πηγή:www.capital.gr

Τελευταία τροποποίηση στις Τετάρτη, 26 Δεκεμβρίου 2012 10:32