Επικοινωνία

Μπορείτε να στείλετε το κείμενο σας στο info@vetonews.gr & veto910@otenet.gr. Τηλ. 6947323650

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
Τρίτη, 03 Αυγούστου 2010 11:05

ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΝΤΑΞΗΣ ΕΡΓΩΝ ΤΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ €1.712.996,40 ΣΤΟ Ε.Σ.Π.Α.

altΜε την υπογραφή του Γενικού Γραμματέα της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας κ. Γιώργου Κίρκου, εντάσσονται στο Περιφερειακό Επιχειρησιακό Πρόγραμμα (Π.Ε.Π.) Μακεδονίας – Θράκης 2007 - 2013 του Ε.Σ.Π.Α. έργα της Τοπικής Αυτοδιοίκησης στη Δυτική Μακεδονία, προϋπολογισμού €1.712.996,40. Συγκεκριμένα ο Δήμος Κοζάνης πρόκειται να προμηθευτεί εξοπλισμό καθαριότητας και ανακύκλωσης που περιλαμβάνει 4 απορριματοφόρα, 150 απορριματοδέκτες, 1 αναρροφητικό σάρωθρο, 300 κάδους μηχανικής αποκομιδής, 2 δορυφορικά απορριματοφόρα ανακύκλωσης, 1 ανοιχτό φορτηγό και 300 κάδους ανακύκλωσης.

Ο εξοπλισμός που πρόκειται να προμηθευτεί ο Δήμος Κοζάνης θα καλύψει τις συνεχώς αυξανόμενες ανάγκες του και θα αντικαταστήσει πεπαλαιωμένο υφιστάμενο εξοπλισμό, ενώ είναι συνολικού ύψους €1.032.806,40.

Ο Δήμος Μουρικίου πρόκειται να προμηθευτεί επίσης εξοπλισμό καθαριότητας που περιλαμβάνει 100 πλαστικούς κάδους μηχανικής αποκομιδής των 1100 lt, 100 πλαστικούς κάδους μηχανικής αποκομιδής των 660 lt, 1 απορριμματοφόρο όχημα χωρητικότητας 16 m3 και προμήθεια 1 ανατρεπόμενου οχήματος για τη μεταφορά βαρέων απορριμμάτων και μπαζών, ώστε να καλύψει τις ανάγκες του. Ο προϋπολογισμός για την προμήθεια του εξοπλισμού καθαριότητας του Δήμου Μουρικίου είναι €297.660,00.
 
Για το Δήμο Γρεβενών πρόκειται να διατεθούν €382.530,00 για να γίνει προμήθεια 2 απορριμματοφόρων χωρητικότητας 6 m3 για κάθε ένα από αυτά και 1 οχήματος πλύσης κάδων για να συμπληρωθεί ο στόλος της υπηρεσίας καθαριότητας και να αντιμετωπιστούν με τον καλύτερο τρόπο οι αυξανόμενες ανάγκες του Δήμου.
 
Με τα παραπάνω έργα επιτυγχάνεται η βελτίωση των υπηρεσιών καθαριότητας των τριών Δήμων με συνέπεια την καλύτερη ποιότητα ζωής των πολιτών και την προστασία του φυσικού περιβάλλοντος, ενώ επιταχύνεται η υλοποίηση του Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς (Ε.Σ.Π.Α.) του οποίου η απορροφητικότητά την τριετία 2007 – 2009 δεν ήταν αξιοσημείωτη.
Τελευταία τροποποίηση στις Τρίτη, 03 Αυγούστου 2010 11:11