Επικοινωνία

Μπορείτε να στείλετε το κείμενο σας στο info@vetonews.gr & veto910@otenet.gr. Τηλ. 6947323650 ΓΕΜΗ 165070036000 On Line Media 14499

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
Τετάρτη, 27 Φεβρουαρίου 2013 14:36

Πώς θα γίνουν οι περικοπές συντάξεων στα ειδικά μισθολόγια

perikopesΑναδρομική περικοπή από 1-8-2012 θα υπάρξει στις συντάξεις συνταξιούχων ιατρών, μελών ΔΕΠ- Πανεπιστημίων και Ερευνητών και όλων Ειδικών Λειτουργικών Επιστημόνων σύμφωνα με την Γ31/5/22/2/2013 εγκύκλιο του ιδρύματος Κοινωνικών Ασφαλίσεων (ΙΚΑ).

Οι μειώσεις στις συγκεκριμένες συντάξεις κυμαίνονται, μεσοσταθμικά, από 17% έως 35% και ακολουθούν τις αντίστοιχες μειώσεις στα ειδικά μισθολόγια, που προβλέπονται από τον νόμο 4093/2012 «Έγκριση Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2013 - 2016 - Επείγοντα Μέτρα Εφαρμογής του Ν.4046/2012 και του Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2013 - 2016» (ΦΕΚ 222 Α΄/ 12/11/2012).

Σύμφωνα με την εγκύκλιο, οι περικοπές γίνονται επί των μεικτών συντάξιμων αποδοχών, αφαιρουμένων των προβλεπόμενων κρατήσεων και τα αντίστοιχα ποσά παρακρατούνται, σύμφωνα με τη με αριθ. 2/83408/0022/14.11.2012 (ΦΕΚ Β΄ 3017) απόφαση του υπουργού Οικονομικών, ως εξής:

α) Για ποσά μέχρι 100 ευρώ εφάπαξ.

β) Για ποσά μέχρι 250 ευρώ σε δύο ισόποσες μηνιαίες δόσεις.

γ) Για ποσά μέχρι 500 ευρώ σε τρεις ισόποσες μηνιαίες δόσεις.

δ) Για ποσά μέχρι 750 ευρώ σε τέσσερις ισόποσες μηνιαίες δόσεις.

ε) Για ποσά μέχρι 1.000 ευρώ σε πέντε ισόποσες μηνιαίες δόσεις.

στ) Για ποσά μέχρι 1.500 ευρώ σε έξι ισόποσες μηνιαίες δόσεις.

ζ) Για ποσά μέχρι 2.000 ευρώ σε επτά ισόποσες μηνιαίες δόσεις.

η) Για ποσά μέχρι 2.500 ευρώ σε οκτώ ισόποσες μηνιαίες δόσεις.

θ) Για ποσά μέχρι 3.000 ευρώ σε εννέα ισόποσες μηνιαίες δόσεις.

ι) Για ποσά μέχρι 4.000 ευρώ σε δέκα ισόποσες μηνιαίες δόσεις.

ια) Για ποσά μέχρι 5.000 ευρώ σε έντεκα ισόποσες μηνιαίες δόσεις.

ιβ) Για ποσά άνω των 5.000 ευρώ σε δώδεκα ισόποσες μηνιαίες δόσεις.

Στην εγκύκλιο τέλος αναφέρεται, ότι καταληκτική ημερομηνία για την παρακράτηση των οφειλόμενων ποσών είναι η 31/12/2013.

πηγή-Zougla.gr

Τελευταία τροποποίηση στις Τετάρτη, 27 Φεβρουαρίου 2013 14:38