Επικοινωνία

Μπορείτε να στείλετε το κείμενο σας στο info@vetonews.gr & veto910@otenet.gr. Τηλ. 6947323650

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
Τετάρτη, 23 Οκτωβρίου 2019 09:09

2η Συνάντηση του Δικτύου Εμπλεκομένων Μερών (Stakeholder Group Meeting) για την δίκαιη μετάβαση της περιοχής

2 η Συνάντηση του Δικτύου Εμπλεκομένων Μερών (Stakeholder Group Meeting)

Παρασκευή 1 Νοεμβρίου 2019 Γραφεία ΠΕΔ Δυτικής Μακεδονίας, Κοζάνης, Ν. Τσόντζα 3, 2 ος όροφος

Στήριξη της καθαρής ενεργειακής μετάβασης των ανθρακοφόρων περιοχών Supporting the clean energy transition of coal-intensive EU regions

10:30 - 10:45 Προσέλευση

- Εγγραφή 10:45 - 11:00 Εισαγωγικές Σκέψεις από τον Πρόεδρο της ΠΕΔ Δυτικής Μακεδονίας Γεώργιος Δασταμάνης, Δήμαρχος Γρεβενών

11:00 - 11:20 Συνοπτική ανασκόπηση δράσεων, πρωτοβουλιών & ενεργειών στην κατεύθυνση της μετάβασης της Δυτική Μακεδονίας σ΄ ένα εναλλακτικό μοντέλο ανάπτυξης Αναστάσιος Σιδηρόπουλος, Διευθυντής Προγραμμάτων ΑΝΚΟ Α.Ε. 11:20- 11:30 Τα κρίσιμα ερωτήματα προς συζήτηση Δρ Ελευθέριος Τοπάλογλου, Διευθυντής ΠΕΔ Δυτικής Μακεδονίας

11:30– 14:20 Τοποθετήσεις και συζήτηση με παρευρισκομένους

14:20 - 14:30 Συμπεράσματα – Τέλος συνάντησης

Τελευταία τροποποίηση στις Τετάρτη, 23 Οκτωβρίου 2019 09:19