Επικοινωνία

Μπορείτε να στείλετε το κείμενο σας στο info@vetonews.gr & veto910@otenet.gr. Τηλ. 6947323650 ΓΕΜΗ 165070036000 On Line Media 14499

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
Τρίτη, 07 Μαρτίου 2023 10:46

Ινστιτούτο ΕΝΑ: Στα 6,76 δισ. ευρώ οι λιμνάζοντες πόροι του Ταμείου Ανάκαμψης για την Ελλάδα

 

To Ινστιτούτο Εναλλακτικών Πολιτικών ENA δημοσιεύει το τρίτο Focus Report του Παρατηρητηρίου Ταμείου Ανάκαμψης & Ανθεκτικότητας «Ελλάδα 2.0» και ΕΣΠΑ 2021-2027.

ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΑΚΑΜΨΗΣ

Η ΜΕΓΑΛΗ ΕΙΚΟΝΑ – ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΑΝΕΙΑ

ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΗ ΚΑΙ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ ΜΕΧΡΙ 31.12.2022


Ποσοστό Πραγματικής Απορρόφησης Συνολικών Πόρων ΕΛΛΑΔΑ 2.0

 

Ποσοστό Λογιστικής Απορρόφησης Συνολικών Πόρων

ΕΛΛΑΔΑ 2.0

 

 

ΛΙΜΝΑΖΟΝΤΕΣ ΠΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΜΕΧΡΙ 31.12.2022

  • Οι πληρωμές του Ταμείου μέχρι και 31.12.2022 υπολογίζονται σε 4,35 δισ. ευρώ και περιλαμβάνουν Λογιστικές Πληρωμές 3,2 δισ. ευρώ και Πραγματικές Πληρωμές 1,25 δισ. ευρώ. Με βάση τα παραπάνω, η πραγματική απορρόφηση των συνολικών πόρων του «Ελλάδα 2.0» υπολογίζεται σε 4% ενώ η λογιστική απορρόφηση σε 14%.
  • Με τον όρο λογιστικές πληρωμές νοούνται οι (ενδιάμεσες) μεταφορές μεταξύ λογαριασμών φορέων της Γενικής Κυβέρνησης στην Τράπεζα της Ελλάδας και όχι πληρωμές προς τους δικαιούχους των δράσεων και έργων. Οι λογιστικές πληρωμές (περισσότερο γνωστές ως «παρκάρισμα πόρων») δεν συμμετέχουν στον υπολογισμό του ΑΕΠ και δεν έχουν επίπτωση στην πραγματική οικονομία. 
  • Με βάση την επεξεργασία του ΕΝΑ που βασίζεται σε αναλυτικό πίνακα πληρωμών ανά έργο, οι λογιστικές πληρωμές εκτιμώνται περίπου σε 2 δισ. ευρώ για το σκέλος των επιχορηγήσεων και 1,2 δισ. ευρώ για το σκέλος των δανείων.
  • Το ύψος των πόρων που λιμνάζουν -πόροι που έχει στη διάθεσή της η χώρα και δεν έχουν ενεργοποιηθεί μέσω δράσεων και προγραμμάτων- παραμένει ιδιαίτερα υψηλό στα 6,76 δισ. ευρώ.

 

ΕΣΠΑ 2014 – 2020 

Η ΜΕΓΑΛΗ ΕΙΚΟΝΑ – ΕΝΑ ΧΡΟΝΟ ΠΡΙΝ ΤΗ ΛΗΞΗ ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΤΗΤΑΣ

ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΗ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ ΜΕΧΡΙ 31-12-2022


Ποσοστό Πραγματικής Απορρόφησης Συνολικών Κοινοτικών Πόρων ΕΣΠΑ 2014 - 2020 

 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΜΕ ΑΥΞΗΜΕΝΟ ΚΙΝΔΥΝΟ ΑΠΩΛΕΙΑΣ ΠΟΡΩΝ 


Ποσοστό Πραγματικής Απορρόφησης Προγράμματος Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον Και Αειφόρος Ανάπτυξη 

 

Ποσοστό Λογιστικής Απορρόφησης Προγράμματος Μεταρρύθμισης Δημοσίου Τομέα

 

Ποσοστό Πραγματικής Απορρόφησης Περιφερειακού Προγράμματος Δυτικής Μακεδονίας

 

Ποσοστό Λογιστικής Απορρόφησης Προγράμματος Θάλασσα και Αλιεία

 

Ποσοστό Πραγματικής Απορρόφησης Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης

 
 
  • Η συνολική πραγματική απορρόφηση όλων των προγραμμάτων του ΕΣΠΑ 2014 – 2020, πλην του ΠΑΑ, μέχρι τέλος του 2022 ήταν 83%. Επομένως απαιτείται εντός του 2023, τελευταία επιλέξιμη χρονιά, απορρόφηση ενός σημαντικού ποσοστού της τάξης του 17% των πόρων, που αντιστοιχούν σε περίπου 3,2 δισ. ευρώ κοινοτικής συνδρομής.

Προγράμματα υψηλής επικινδυνότητας απώλειας πόρων:

  • Πρόγραμμα Υποδομών Μεταφορών και Περιβάλλον απορρόφηση 65%. 
  • Πρόγραμμα Μεταρρύθμισης Δημοσίου Τομέα απορρόφηση 66%.
  • Πρόγραμμα Θάλασσας και Αλιείας μόλις 53%.
  • Περιφερειακό Πρόγραμμα Δυτικής Μακεδονίας απορρόφηση 69%.
  • Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης απορρόφηση 67%.

Όλο το Focus Report: https://bit.ly/3yf7G85

Τελευταία τροποποίηση στις Τρίτη, 07 Μαρτίου 2023 10:49