Επικοινωνία

Μπορείτε να στείλετε το κείμενο σας στο info@vetonews.gr & veto910@otenet.gr. Τηλ. 6947323650

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
Παρασκευή, 02 Οκτωβρίου 2015 14:59

Κοινή δράση Οικολογικής Κίνησης και ΤΕΙ - Η Ρύπανση έχει πολλά πλοκάμια ΒΕΝΖΟΛΙΟ & ΥΔΡΑΡΓΥΡΟΣ στον αέρα που αναπνέουμε

ΗΚοζάνηεκτόςτηςΔΕΗυφίσταταιτηρύπανσηκαιαπότιςδραστηριότητεςτηςπόλης: καυσαέριααυτοκίνητων,

σκόνηαπόοικοδομικέςεργασίεςκλπ.Έναςρύποςπουελάχισταερευνήθηκεστηνπόλημαςείναιτο
ΒΕΝΖΟΛΙΟ
Το βενζόλιο είναι ιδιαίτερα τοξικόκαι ΙΣΧΥΡΑ ΚΑΡΚΙΝΟΓΟΝΟ. Υπάρχει κυρίως στις μεγαλουπόλεις. Εκλύεται από τα ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΑ, ειδικά όταν οι καταλύτες είναι φθαρμένοι.
Περιέχεται και στον καπνό του τσιγάρου.
Το Εργαστήριο Ατμοσφαιρικής Ρύπανσης του ΤΕΙ ΔΜβρήκε ότι στην Κοζάνη η μέση ετήσια τιμή βενζολίου το 2006 ήταν 40 % πάνω από τα όριο. Όμως η Πολιτεία δεν πήρε κανένα μέτρο από τότε.
Ζητούμε :
• Ενημέρωση. Σύμφωνα με τηνευρωπαϊκή Οδηγία 2000/69 τα κράτη μέλη πρέπει να ενημερώνουν το κοινό για τις συγκεντρώσεις του βενζολίου ανά τρίμηνο.
• Τακτικές μετρήσεις βενζολίου και άλλων επικίνδυνων οργανικών ρύπων
• Μέτρα: Έλεγχοι από ΚΤΕΟ, σχέδιο αντιμετώπισης κυκλοφοριακού από το δήμο, μείωση χρήσης αυτοκινήτου από τους πολίτες / ποδηλατοκίνηση / περπάτημα)

ΥΔΡΑΡΓΥΡΟΣ
ΙσχυράΤΟΞΙΚΟΣμε μεγάλη ικανότητα βιοσυσσώρευσης. Είναι μια από τις 20 πιο επικίνδυνες ουσίες Επιπτώσεις: νευρασθένειες καρδιοαγγειακά, δηλητηριάσεις, θάνατοι.
Προέλευση: ορυκτά καύσιμα (λιγνίτης), οδοντικές εργασίες, τσιγάροκαι φυσικές πηγές.
Από μετρήσεις στην Πλ. Αριστοτέλους της Κοζάνης, όπου λειτουργεί μόνιμος σταθμός μέτρησης ατμοσφαιρικής ρύπανσης του ΤΕΙ, προέκυψε ότι η μέση τιμή του Ολικού Αεριώδους Υδραργύρου στον αέρα είναι 1,9 ng/m3 (εύρος 1,3- 3,3 ng/m3), τιμή ανάλογη με αντίστοιχες βιβλιογραφικές. Σε ορισμένους εσωτερικούς χώρους –ειδικά με καπνίζοντες- βρέθηκαν μεγαλύτερες τιμές(σσ. Ένας ακόμη λόγος να απαγορευτεί δια ροπάλου το κάπνισμα σε κλειστούς χώρους).

Τελευταία τροποποίηση στις Παρασκευή, 02 Οκτωβρίου 2015 15:04