Επικοινωνία

Μπορείτε να στείλετε το κείμενο σας στο info@vetonews.gr & veto910@otenet.gr. Τηλ. 6947323650

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
Σάββατο, 29 Ιουνίου 2019 09:24

Η έξυπνη Γεωργία στο μικροσκόπιο επιστημονικής ημερίδας στο Πολυτεχνείο Κοζάνης

Την Τρίτη  2 Ιουλίου 2019, 10:00-13:00, στο Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών (πρώην Μηχανικών Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών) του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας,

θα πραγματοποιηθεί ενημερωτική ημερίδα των συνεργαζόμενων φορέων στο πλαίσιο του ερευνητικού προγράμματος «Smart Farming with drones» (MARS: sMart fArming with dRoneS) με σκοπό την ενημέρωση του κοινού αλλά και των αναπτυξιακών φορέων της Δυτικής Μακεδονίας για το αντικείμενο του έργου, τους στόχους, τα αναμενόμενα αποτελέσματα αλλά και την συμβολή του στην αγροτική οικονομία στην περιοχή της Δυτικής Μακεδονίας.

Η Έξυπνη Γεωργία (Smart Farming) ή Γεωργία Ακριβείας (Precision Farming) αποτελεί μία πολύ ενδιαφέρουσα εφαρμογή των σύγχρονων Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνιών (ΤΠΕ) στη γεωργία μέσω της καταγραφής και επεξεργασίας πληροφοριών σε εκτάσεις γεωργικής παραγωγής με στόχο την αποδοτική και βιώσιμη αγροτική παραγωγή. Το αντικείμενο της είναι ο εντοπισμός ανωμαλιών, η διαχείριση των εισροών στον αγρό και η μεγιστοποίηση της αποδοτικότητας της παραγωγής με την χρήση τηλεματικής παρακολούθησης. Ο στόχος είναι η μείωση των πόρων που απαιτούνται για την αγροτική παραγωγή και η ελαχιστοποίηση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων.

Το ερευνητικό έργο MARS είναι ένα φιλόδοξο έργο στο πλαίσιο της δράσης ‘Ερευνών-Δημιουργώ-Καινοτομώ’ που στοχεύει στην ανάπτυξη ενός ολοκληρωμένου συστήματος τηλεματικής παρακολούθησης αγροτικών καλλιεργειών με τη χρήση Μη Επανδρωμένων Αεροχημάτων (ΜΕΑ - drones). Η έρευνα εστιάζεται σε δύο περιοχές της Δυτικής Μακεδονίας με ιδιαίτερο ενδιαφέρον: στην περιοχή των Γρεβενών και στην περιοχή του Βελβεντού, δίνοντας έμφαση σε τοπικά προϊόντα με εξαγωγικό χαρακτήρα.

Οι στόχοι του ερευνητικού έργου συνοψίζονται ως εξής:

 • Η ανάπτυξη ενός ολοκληρωμένου συστήματος έγκαιρης ανίχνευσης και διάγνωσης των πρώιμων σταδίων ασθενειών σε δένδρα και φυτά της περιοχής των Γρεβενών και του Βελβεντού για τη στοχευμένη θεραπεία και ταχύτερη επαναφορά των προσβεβλημένων ειδών.
 • Η μείωση του κόστους παραγωγής και εποπτείας γεωργικών εκμεταλλεύσεων με την εφαρμογή και λειτουργία του προτεινόμενου ολοκληρωμένου συστήματος διαχείρισης MARS.
 • Η μείωση του όγκου εφαρμογής φυτοπροστατευτικών προϊόντων και η προστασία του περιβάλλοντος.
 • Η ενίσχυση της καινοτομίας στην Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας, στην οποία εντάσσονται οι καλλιέργειες του Αγροτικού Συνεταιρισμού ΕΠεξεργασίας ΟΠωροκηπευτικών (ΑΣΕΠΟΠ) και του Αγροτικού Συνεταιρισμού Γρεβενών (ΑΣΓ), ως πρότυπο εφαρμογής της Έξυπνης Γεωργίας.
 • Η αύξηση της ανταγωνιστικότητας των ελληνικών γεωργιών προϊόντων.

Στο πλαίσιο του MARS, έχουν πραγματοποιηθεί αναγνωριστικές πιλοτικές επιδείξεις του ολοκληρωμένου συστήματος γεωργικής προστασίας σε πραγματικές συνθήκες σε καλλιέργειες οπωροφόρων και σε καλλιέργειες σιτηρών. Η εφαρμογή του ολοκληρωμένου συστήματος αναμένεται να οδηγήσει σε αύξηση της αγροτικής παραγωγής, μείωση του κόστους παραγωγής με μειωμένες και στοχευμένες επεμβάσεις για φυτοπροστασία και λίπανση, ταχύτερη αντιμετώπιση πιθανών κινδύνων από ιούς, μύκητες και ασθένειες που απειλούν τα δένδρα και τα φυτά και βελτίωση της ποιότητας των γεωργικών προϊόντων με την αποφυγή υπολειμμάτων γεωργικών φαρμάκων στα προϊόντα και προστασία του περιβάλλοντος.

Στο έργο MARS, το οποίο συντονίζει ο Επίκουρος Καθηγητής του Τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών, Παναγιώτης Σαρηγιαννίδης, συμμετέχουν ο ΑΣΕΠΟΠ Βελβεντού, ο Αγροτικός Συνεταιρισμός Γρεβενών, η GeoSense, η Agrosense και το Πολυτεχνείο Κρήτης.

Το πρόγραμμα MARS, συνολικού προϋπολογισμού 999.000€ και διάρκειας 36 μηνών, υλοποιείται στο πλαίσιο της Δράσης ‘ΕΡΕΥΝΩ – ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ – ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ’ και συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση και εθνικούς πόρους μέσω του Ε.Π. Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα & Καινοτομία (ΕΠΑνΕΚ) (κωδικός έργου: T1ΕΔΚ-04759).

Πρόγραμμα Ημερίδας

 

 

Τρίτη, 2 Ιουλίου 2019

 

Ώρα

Θέμα

Φορέας

10:00 – 10:10

Καλωσόρισμα

Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας

10:10 – 10:30

Συνοπτική Παρουσίαση του MARS

 

 • Σύντομη παρουσίαση των φορέων του MARS
 • Στόχοι του MARS
 • Όραμα του MARS
 • Συμβολή στην αγροτική οικονομία της Δυτικής Μακεδονίας

Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας

(Παναγιώτης

Σαρηγιαννίδης)

10:30 – 11:00

Αρχιτεκτονική και Τεχνικοί Στόχοι

 

 • Αρχιτεκτονική του MARS
 • Δραστηριότητες και επιτεύγματα
 • Αναμενόμενα αποτελέσματα

Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας

(Γιώργος

Κακαμούκας)

11:00-11:30

Υποστήριξη, Απεικόνιση και Αποτίμηση Μεθόδων Ανίχνευσης Προσβολών

 

·       Μέθοδοι οπτικοποίησης καλλιεργειών

·       Μέθοδοι διασύνδεσης και απεικόνισης

·       Οδηγός τηλεματικών εφαρμογών και αισθητήρων

·       Οδηγός αποτίμησης φυτοπαθολογικών προσβολών

Πολυτεχνείο Κρήτης

(Γιώργος Λιβανός)

11:30 – 12:30

Τηλεπισκόπηση Καλλιεργειών – Παρουσίαση λογισμικού προγράμματος Pix4D

 

 • Μέθοδοι συλλογής φωτογραμμετρικών δεδομένων με Μη Επανδρωμένα Αεροσκάφη (drones)
 • Μέθοδοι ψηφιακής επεξεργασίας και ανάλυσης εικόνων

Geosense

(Βασίλης Πολύχρονος)

12:30 – 12:50

Πιλοτική Επίδειξη Συστήματος Γεωργικής Προστασίας

 

 • Πιλοτική επίδειξη στο χώρο του Τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών

Geosense

(Βασίλης Πολύχρονος)

12:50 – 13:00

Κλείσιμο Ημερίδας

 

 • Συμπεράσματα και χαιρετισμοί

Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας

(Παναγιώτης

Σαρηγιαννίδης)

Τελευταία τροποποίηση στις Σάββατο, 29 Ιουνίου 2019 09:29