Επικοινωνία

Μπορείτε να στείλετε το κείμενο σας στο info@vetonews.gr & veto910@otenet.gr. Τηλ. 6947323650 ΓΕΜΗ 165070036000 On Line Media 14499

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
Παρασκευή, 14 Ιουνίου 2024 10:05

Η ΕΕ προετοιμαζεται για την ενίσχυση του δικτύου ηλεκτρικής ενέργειας για τα ηλεκτρικά οχήματα

O Επίτροπος κ. Τιερί Μπρετόν διοργανώνει μια συζήτηση στρογγυλής τραπέζης με τίτλο «Route35» σχετικά με την προετοιμασία των δικτύων ηλεκτρικής ενέργειας ώστε να ανταποκριθούν στις ανάγκες της ηλεκτρικής κινητικότητας. Ο Επίτροπος θα συναντηθεί με υψηλού επιπέδου εκπροσώπους της αλυσίδας εφοδιασμού της αυτοκινητοβιομηχανίας, καθώς και με φορείς εκμετάλλευσης δικτύων, φορείς εκμετάλλευσης υποδομών φόρτισης και εκπροσώπους των κρατών μελών. Η συζήτηση θα επικεντρωθεί στην προετοιμασία των δικτύων ηλεκτρικής ενέργειας προκειμένου να ανταποκριθούν στις ανάγκες της ηλεκτροκίνησης και στη διαμόρφωση των αναγκαίων συνθηκών προκειμένου τα ηλεκτρικά οχήματα να συμβάλουν στη σταθερότητα και την ετοιμότητα του δικτύου στο πλαίσιο των αυξημένων αναγκών εξηλεκτρισμού και απανθρακοποίησης του συστήματος του δικτύου.

Ο Επίτροπος Μπρετόν δήλωσε σχετικά: «Είναι σημαντικό να θεσπίζονται στρατηγικές, αλλά ακόμα σημαντικότερο είναι αυτές να εφαρμόζονται. Πρέπει να παρακολουθούμε και να υποστηρίζουμε ενεργά την εφαρμογή της Πράσινης Συμφωνίας στην πράξη, ώστε να επιτύχουμε τους στόχους μας για απανθρακοποίηση, παραμένοντας ανταγωνιστικοί. Στον τομέα της αυτοκινητοβιομηχανίας, χάρη στη Route35, παρακολουθούμε την πρόοδο της διαμόρφωσης ευνοϊκών συνθηκών μέσω βασικών δεικτών επιδόσεων για τους ειδικευμένους εργαζομένους, τις πρώτες ύλες και τους συσσωρευτές, τους σταθμούς φόρτισης, τις υποδομές ή την ενέργεια. Τα δίκτυα αποτελούν βασικό καταλύτη για την πράσινη μετάβαση της αυτοκινητοβιομηχανίας. Τα ηλεκτρικά αυτοκίνητα στους ευρωπαϊκούς δρόμους θα καταναλώνουν το 10% της ζήτησης ηλεκτρικής ενέργειας έως το 2050. Ήδη από το 2030, το δίκτυο θα πρέπει να μπορεί να καλύπτει τις ανάγκες φόρτισης των ηλεκτρικών οχημάτων, ιδίως των βαρέων επαγγελματικών οχημάτων. Η συνεργασία μεταξύ των οικοσυστημάτων ενέργειας και κινητικότητας είναι καίριας σημασίας.»

 

Η ΕΕ έχει θέσει φιλόδοξους στόχους για την απανθρακοποίηση των οδικών μεταφορών: όλα τα νέα αστικά αυτοκίνητα, ημιφορτηγά και λεωφορεία που πωλούνται από το 2035 και μετά θα πρέπει να είναι μηδενικών εκπομπών κατά 100%, ενώ απαιτείται μείωση των εκπομπών CO2 κατά 90% για τα βαρέα επαγγελματικά οχήματα έως το 2040. Η επίτευξη αυτών των στόχων απαιτεί ένα ολοκληρωμένο πλαίσιο για την παρακολούθηση της προόδου και τη διασφάλιση της ύπαρξης όλων των ευνοϊκών παραγόντων (βλ. ενημερωτικό δελτίο «Route35» σχετικά με την πρόοδο της επίτευξης των στόχων μηδενικών εκπομπών έως το 2035). Η δυναμικότητα και οι επιδόσεις του δικτύου ηλεκτρικής ενέργειας είναι ουσιαστικής σημασίας για την επιτάχυνση της μετάβασης σε οχήματα μηδενικών εκπομπών και τον μετασχηματισμό της ευρωπαϊκής αυτοκινητοβιομηχανίας.

Υπό το πρίσμα των αναγκών εξηλεκτρισμού της αυτοκινητοβιομηχανίας και του σχεδίου δράσης της ΕΕ για τα δίκτυα, η συζήτηση στρογγυλής τραπέζης θα δώσει την ευκαιρία στα ενδιαφερόμενα μέρη να ανταλλάξουν απόψεις σχετικά με την προετοιμασία του δικτύου για την αυξανόμενη ζήτηση φόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων, συμπεριλαμβανομένων των βαρέων επαγγελματικών οχημάτων, καθώς και σχετικά με τις πιθανές προσαρμογές που είναι αναγκαίες για τα ηλεκτρικά οχήματα.

Τελευταία τροποποίηση στις Παρασκευή, 14 Ιουνίου 2024 10:08