Επικοινωνία

Μπορείτε να στείλετε το κείμενο σας στο info@vetonews.gr & veto910@otenet.gr. Τηλ. 6947323650 ΓΕΜΗ 165070036000 On Line Media 14499

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
Κυριακή, 23 Ιουνίου 2024 15:48

Θετική η στάση απέναντι στα ηλεκτρικά αυτοκίνητα στην Ευρώπη σύμφωνα με σχετική έρευνα

Μια μεγάλη έρευνα του Ευρωπαϊκού Παρατηρητηρίου Εναλλακτικών Καυσίμων σε δώδεκα κράτη μέλη της ΕΕ, η οποία δημοσιεύτηκε προχθές, αναδεικνύει τις ευνοϊκές προοπτικές για τα ηλεκτρικά αυτοκίνητα με συσσωρευτή

(BEV). Παρά τις ανησυχίες σχετικά με τις τιμές, το 57% των οδηγών μη ηλεκτρικών αυτοκινήτων εξετάζουν το ενδεχόμενο μετάβασης σε ηλεκτρικά οχήματα. 

Η δέσμευση της ΕΕ για μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου στον τομέα των μεταφορών κατά 90% έως το 2050 —όπως ορίζεται στην Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία και στη στρατηγική για βιώσιμη και έξυπνη κινητικότητα— ευθυγραμμίζεται με την τάση αυτή και δίνει έμφαση στον ρόλο των οχημάτων μηδενικών εκπομπών. Ο νέος κανονισμός για τις υποδομές εναλλακτικών καυσίμων δίνει ώθηση στην ανάπτυξη φιλικών προς τους χρήστες δημόσιων υποδομών επαναφόρτισης σε ολόκληρη την ΕΕ.   

Η έρευνα του Ευρωπαϊκού Παρατηρητηρίου Εναλλακτικών Καυσίμων είναι μία από τις μεγαλύτερες έρευνες ως προς τη στάση των καταναλωτών έναντι της ηλεκτροκίνησης, καθώς συμμετείχαν σ’ αυτή πάνω από 19.000 άτομα. Κάνει διάκριση μεταξύ των οδηγών BEV) και των οδηγών που δεν οδηγούν BEV. Τ άτομα που συμμετείχαν στην έρευνα επισήμαναν τα κλιματικά οφέλη και την οικονομική αποδοτικότητα των BEV ως τα κύρια πλεονεκτήματα των ηλεκτρικών οχημάτων.  

Η τιμή των BEV παραμένει μείζον εμπόδιο, καθώς σχεδόν τα δύο τρίτα όσων συμμετείχαν στην έρευνα αναφέρουν τον παράγοντα της τιμής ως ανυπέρβλητο εμπόδιο. Από την άλλη, το ένα τρίτο των ατόμων που συμμετείχαν στην έρευνα σχεδιάζουν να αγοράσουν ηλεκτρικό αυτοκίνητο την επόμενη πενταετία. 

Στην έρευνα συμμετείχαν άτομα από το Βέλγιο, τη Γαλλία, τη Γερμανία, τη Δανία, την Ισπανία, την Ιταλία, τις Κάτω Χώρες, τη Λιθουανία, το Λουξεμβούργο, την Ουγγαρία, τη Σλοβενία και τη Σουηδία. 

Το Ευρωπαϊκό Παρατηρητήριο Εναλλακτικών Καυσίμων είναι η κεντρική πύλη αναφοράς της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τα εναλλακτικά καύσιμα, τις υποδομές και τα οχήματα στην Ευρώπη, η οποία παρέχει δεδομένα και πληροφορίες σχετικά με διάφορα εναλλακτικά καύσιμα κίνησης και υποστηρίζει την εφαρμογή της οδηγίας της ΕΕ για τους σταθμούς επαναφόρτισης και ανεφοδιασμού. 

Περισσότερες πληροφορίες και λεπτομερείς εκθέσεις ανά χώρα είναι διαθέσιμες στην ιστοσελίδα του Ευρωπαϊκού Παρατηρητηρίου Εναλλακτικών Καυσίμων.  

Τελευταία τροποποίηση στις Κυριακή, 23 Ιουνίου 2024 15:51