Επικοινωνία

Μπορείτε να στείλετε το κείμενο σας στο info@vetonews.gr & veto910@otenet.gr. Τηλ. 6947323650

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
Παρασκευή, 20 Αυγούστου 2010 13:22

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ Δ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ: ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΑΠΑΝΩΝ ΚΑΙ ΕΚΛΟΓΙΚΩΝ ΠΑΡΑΒΑΣΕΩΝ

altΟ Γενικός Γραμματέας της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας κ. Γιώργος Κίρκος, υπόγραψε την απόφαση συγκρότησης της Επιτροπής Δαπανών και Εκλογικών Παραβάσεων του νόμου 3870/9-8-2010 (ΦΕΚ 138 ‘Α). Σημειώνεται ότι με το νόμο 3878/2010, ρυθμίζεται πλήρως το πλαίσιο βάση του οποίου θα διεξαχθεί ο προεκλογικός αγώνας για ανάδειξη Περιφερειακών και Δημοτικών Αρχών, στις εκλογές της 7ης Νοεμβρίου 2010.

Στο νόμο 3870/2010 στο άρθρο 1, ορίζονται ως έσοδα των Περιφερειακών και Δημοτικών Συνδυασμών ποσά που προέρχονται από εισφορές φυσικών προσώπων, ενώ ως δαπάνες λογίζονται τα ποσά για την προετοιμασία και διεξαγωγή του προεκλογικού αγώνα όπως προκύπτουν από τα παραστατικά, καθώς και την αξία των παροχών και διευκολύνσεων προς τους συνδυασμούς που αποτιμώνται σε χρήμα.

Στο ίδιο άρθρο ορίζεται ότι τα έσοδα και οι δαπάνες των συνδυασμών, διακινούνται υποχρεωτικά μέσω ειδικών λογαριασμών που τηρούνται σε τράπεζες, στους οποίους μπορούν να καταθέσουν τις εισφορές τους φυσικά πρόσωπα με την υποχρεωτική αναγραφή ονοματεπωνύμου, πατρωνύμου, διεύθυνσης κατοικίας, αριθμού δελτίου ταυτότητας ή διαβατηρίου, όπως και Αριθμού Φορολογικού Μητρώου.

Επίσης, στο άρθρο 3 του νόμου 3870 ορίζεται ότι απαγορεύεται η χρηματοδότηση από πρόσωπα που είναι οφειλέτες των οικείων Νομαρχιακών και Δημοτικών Αυτοδιοικήσεων για ποσά ανώτερα των €1000, ενώ στο άρθρο 4 τίθενται τα ανώτατα όρια των χρηματικών εισφορών.

Η προεκλογική περίοδος για την εφαρμογή του νόμου 3870/2010 αρχίζει με τη δημοσίευση του νόμου που έγινε την 9η Αυγούστου 2010, ενώ η Επιτροπή Δαπανών και Εκλογικών Παραβάσεων συγκροτείται ως εξής:

Πρόεδρος: Η αρχαιότερη Πρόεδρος του Διοικητικού Εφετείου Θεσσαλονίκης

Μέλη: Πάρεδρος Ν.Σ.Κ, ο Επίτροπος Ελεγκτικού Συνεδρίου στο νομό Κοζάνης, ο Αναπληρωτής Διευθυντής ΣΔΟΕ Περιφερειακής Διεύθυνσης Δυτ. Μακεδονίας, Εκπρόσωπος ΕΝΑΕ και εκπρόσωπος ΤΕΔΚ του νομού Κοζάνης.

Τελευταία τροποποίηση στις Παρασκευή, 20 Αυγούστου 2010 13:25