Επικοινωνία

Μπορείτε να στείλετε το κείμενο σας στο info@vetonews.gr & veto910@otenet.gr. Τηλ. 6947323650 ΓΕΜΗ 165070036000 On Line Media 14499

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
Δευτέρα, 18 Απριλίου 2011 19:06

Ερώτηση στην βουλή του Φώτη Κουβέλη για την ανάπτυξη της παραλίμνιας ζώνης και τον δρόμο Κοζάνης - Λάρισας


Η ερkouvelisώτηση του Φ. Κουβέλη απευθύνεται σε τρείς κορυφαίους υπουργούς της κυβέρνησης, όπως τους  Υπουργούς Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, Πολιτισμού και Τουρισμού,Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, και Περιφερειακής Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας
με θέμα την  Οικοτουριστική ανάπτυξη της ..

παραλίμνιας ζώνης Πολυφύτου Ν. Κοζάνης. Η ερώτηση έχει ως εξής:
Η λίμνη Πολυφύτου, τεχνητή λίμνη του Αλιάκμονα στο Νομό Κοζάνης, σχηματίστηκε πριν από 40 περίπου χρόνια. Πρόκειται για λίμνη πολλαπλού σκοπού, και συγκεκριμένα με τη βοήθεια αυτής αρδεύονται ο κάμπος των Σερβίων και του Βελβεντού, έκτασης 30.000 στρεμμάτων, τα αγροκτήματα της κεντρικής Μακεδονίας, υδρεύεται η Θεσσαλονίκη, λειτουργεί το ομώνυμο υδροηλεκτρικό εργοστάσιο της ΔΕΗ και τεράστιες ποσότητες ύδατος μεταφέρονται στους ατμοηλεκτρικούς σταθμούς όπου χρησιμοποιούνται ως ψυκττικό υγρό.
Η παραλίμνια περιοχή, ιδιαιτέρου φυσικού κάλλους, έχει πληθυσμό 25.000 κατοίκων. Οι εκτάσεις της λίμνης, μέχρι και το όριο της απαλλοτρίωσης, ανήκουν στη ΔΕΗ. Η λίμνη υφίσταται σήμερα αλόγιστη και ανεξέλεγκτη μόλυνση και ρύπανση από διάφορες πηγές που βρίσκονται σε όλη τη λεκάνη απορροής του μέσου και άνω ρου του ποταμού Αλιάκμονα, γεωργία, λύματα οικισμών, κτηνοτροφία, βιοτεχνικές / βιομηχανικές εγκαταστάσεις). αλλά και αυξομειώσεις της στάθμης της λόγω των ανωτέρω αναφερόμενων αναγκών.
Στο παρελθόν έχουν προταθεί διάφορα έργα για την αξιοποίηση της παραλίμνιας ζώνης, τα οποία δυστυχώς δεν υλοποιήθηκαν, είτε διότι δεν υπήρχε το όραμα, είτε διότι έλειπε η πολιτική βούληση.
Σήμερα, η ανάπτυξη της παραλίμνιας ζώνης Πολυφύτου προϋποθέτει ένα ολοκληρωμένο σχέδιο, πλήρως εναρμονισμένο με την προστασία της λίμνης και εμπνευσμένο με τέτοιο τρόπο, ώστε να είναι δυνατό να εκπληρώνονται οι οικονομικές, κοινωνικές και αισθητικές ανάγκες, ενώ παράλληλα να διατηρείται η πολιτιστική ακεραιότητα, οι οικολογικές διαδικασίες και η βιολογική ποικιλότητα. Στον πυρήνα της προσπάθειας αυτής χρειάζεται να βρίσκεται η ανάδειξη του ήπιου τουρισμού, η προστασία και ανάδειξη του φυσικού περιβάλλοντος, η ανάπτυξη της αγροτικής οικονομίας και η προώθηση των τοπικών προϊόντων.
Με δεδομένο ότι κάθε δραστηριότητα θα πρέπει να διέπεται από τις αρχές της αειφορικής διαχείρισης, ώστε η όποια επιβάρυνση στην ποιότητα των νερών να βρίσκεται μέσα στα πλαίσια της φέρουσας ικανότητας του οικοσυστήματος,
ερωτώνται οι αρμόδιοι Υπουργοί,
Είναι στις προθέσεις τους να εκπονήσουν ένα ολοκληρωμένο σχέδιο ήπιας ανάπτυξης της παραλίμνιας ζώνης Πολυφύτου; Με ποιες προτεραιότητες, δράσεις και χρονοδιάγραμμα;
Ποια μέτρα θα ληφθούν για την αποτροπή και αποκατάσταση της ανεξέλεγκτης μόλυνσης και ρύπανσης της λίμνης, καθώς και τη διαχείριση των υδάτων του Αλιάκμονα; Πότε προβλέπεται να γίνουν οι απαραίτητες ενέργειες για την παρακολούθηση της ποιότητας των υδάτων, όπως ορίζεται με το νόμο 3199/2003 και το Π.Δ. 51/2007;
Ποια έργα υποδομών θα υλοποιηθούν στην περιοχή στο πλαίσιο της προσπάθειας οικοτουριστικής ανάπτυξης της περιοχής; Θα γίνουν εργασίες βελτίωσης του οδικού δικτύου το οποίο συνδέει την περιοχή με την υπόλοιπη Ελλάδα (π.χ. δρόμος Σερβίων – Κοζάνης, Σερβίων - Λάρισας);
Υπάρχει η βούληση για την θέσπιση ανταποδοτικού τέλους από τα μεγάλα υδροηλεκτρικά εργοστάσια, αντίστοιχο με το τέλος ΑΠΕ, το οποίο ισχύει για τα μικρά υδροηλεκτρικά, σύμφωνα με το άρθρο 25 του Ν.3468/2006; Το τέλος αυτό, εφόσον θεσπιστεί, μπορεί να αποτελέσει το χρηματοδοτικό μέσο για την υλοποίηση του σχεδίου ανάπτυξης;

Τελευταία τροποποίηση στις Δευτέρα, 18 Απριλίου 2011 19:14