Επικοινωνία

Μπορείτε να στείλετε το κείμενο σας στο info@vetonews.gr & veto910@otenet.gr. Τηλ. 6947323650 ΓΕΜΗ 165070036000 On Line Media 14499

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
Τετάρτη, 01 Ιουνίου 2011 11:17

1,2 δις € εξοικονόμησε ο ''Καλλικράτης''

euro2Ενας χρόνος «Καλλικράτη» κλείνει για την Τοπική Αυτοδιοίκηση και επειδή κάθε μεταρρύθμιση κρίνεται εκ του αποτελέσματος, ο Γ. Ραγκούσης απέστειλε χθες επιστολή σε όλους τους πολιτικούς αρχηγούς με τα επίσημα στοιχεία που αφορούν τα οικονομικά της Αυτοδιοίκησης,..

πως αυτά αποτυπώνονται σήμερα.

Σε καιρούς δύσκολων δημοσιονομικών η εφαρμογή της διοικητικής μεταρρύθμισης, όπως προκύπτει από τα στοιχεία, έφερε σημαντικές εξοικονομήσεις για τον κρατικό προϋπολογισμό, της τάξης του 1,2 δισ. ευρώ, καθώς το κόστος Αυτοδιοίκησης το 2009 ήταν 4,8 δισ. ευρώ, ενώ μετά τον «Καλλικράτη», περιορίσθηκε στα 3,6 δισ., (εξοικονόμηση 25%).

Εσοδα
Παράλληλα αποδεικνύεται ότι σε καμία περίπτωση δεν υφίσταται θέμα υποχρηματοδότησης των δήμων και των περιφερειών, αφού τα σταθερά έσοδα των ΟΤΑ ανέρχονται σε 4 δισ. ευρώ για τους δήμους και 670 εκατ. ευρώ για τις περιφέρειες, υπερκαλύπτοντας τις δαπάνες για τη λειτουργία και άσκηση των αρμοδιοτήτων τους, που υπολογίζονται σε 3,8 δισ. ευρώ για τους δήμους και 582 εκατ. ευρώ για τις περιφέρειες.
Όπως σημειώνει το ΥΠΕΣ «η έγκαιρη θέσπιση της μεταρρύθμισης του «Καλλικράτη» αφενός εξασφάλισε οικονομικά την αυτοδιοίκηση σε συνθήκες κρίσης, αφετέρου της έδωσε τη δυνατότητα να συμβάλει αποφασιστικά στη δημοσιονομική προσπάθεια της χώρας».

Εξορθολογισμός

Στον εξορθολογισμό της λειτουργίας της Τοπικής Αυτοδιοίκησης συγκαταλέγεται η μείωση των δήμων και κοινοτήτων, η αντικατάσταση των 57 νομαρχιών από 13 περιφέρειες, η κατάργηση περίπου 6.000 νομικών προσώπων και επιχειρήσεων της αυτοδιοίκησης σε λιγότερα από 1.500 (μείωση 75%), καθώς και των περίπου 8.500 σχολικών επιτροπών σε κάτω από 1.000 (μείωση 90%).

Καινοτομίες

Στις σημαντικές καινοτομίες του «Καλλικράτη» καταγράφεται και η υπαγωγή κάθε δαπάνης των ΟΤΑ στον προληπτικό έλεγχο του Ελεγκτικού Συνεδρίου, ο έλεγχος της πορείας είσπραξης των εσόδων των ΟΤΑ από το Ελεγκτικό Συνέδριο, η ενίσχυση των εσόδων των ΟΤΑ με μέτρα όπως η δημοτική ενημερότητα, η διασφάλιση ισοσκελισμένων πλέον προϋπολογισμών χωρίς ελλείμματα, ο περιορισμός του δανεισμού των ΟΤΑ και την απαγόρευση δανεισμού για λειτουργικές δαπάνες, η ενεργοποίηση του προβλεπόμενου από το νόμο προγράμματος εξυγίανσης, με τη συνεργασία του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων και η ανάρτηση κάθε απόφασης των οργάνων της αυτοδιοίκησης στο διαδίκτυο.

Στον εξορθολογισμό της λειτουργίας των ΟΤΑ συνέβαλαν επίσης η απαγόρευση κάθε δυνατότητας πρόσληψης ή σύμβασης εκτός ΑΣΕΠ, η κατάργηση ψευδεπίγραφων συμβάσεων και καταχρηστικών μονιμοποιήσεων, αλλά και ο περιορισμός του προσωπικού με παράλληλη καλύτερη αξιοποίησή του μέσω μετατάξεων.
Πέρα όμως από όσα έχουν ήδη υλοποιηθεί, στο πλαίσιο του «Καλλικράτη» έρχονται και νέες αλλαγές το προσεχές διάστημα, όπως η μεταβίβαση από 1ης Ιουλίου στην Περιφερειακή Αυτοδιοίκηση κρίσιμων αναπτυξιακών αρμοδιοτήτων, όπως η διαχείριση του περιφερειακού σκέλους του ΕΣΠΑ

Τελευταία τροποποίηση στις Τετάρτη, 01 Ιουνίου 2011 11:22