Επικοινωνία

Μπορείτε να στείλετε το κείμενο σας στο info@vetonews.gr & veto910@otenet.gr. Τηλ. 6947323650 ΓΕΜΗ 165070036000 On Line Media 14499

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
Πέμπτη, 28 Σεπτεμβρίου 2017 07:51

Συζήτηση για την Βιομηχανική Συμβίωση και την Κυκλική Οικονομία

Συνδιοργάνωση των Ευρωπαϊκών Έργων SYMBI (Interreg Europe)και LIFE M3P (Life)

Ο Δήμος Κοζάνης και η ΔΙΑΔΥΜΑ Α.Ε. διοργανώνουν ημερίδα με θέμα «Βιομηχανική Συμβίωση και Κυκλική Οικονομία, Παραδείγματα στη Δυτική Μακεδονία» την Τετάρτη 27 Σεπτεμβρίου στο Κοβεντάρειο.

Η ημερίδα γίνεται στα πλαίσια υλοποίησης των ευρωπαϊκών έργων SYMBI (Industrial Symbiosis for Regional Sustainable Growth and a Resource Efficient Circular Economy) με χρηματοδότηση από το Πρόγραμμα Interreg Europe και Μ3P (Material Match Making Platform) με χρηματοδότηση από το πρόγραμμα LIFE που υλοποιούν ο Δήμος Κοζάνης και η ΔΙΑΔΥΜΑ Α.Ε. αντίστοιχα.

Πριν την έν αρξη της ημερίδας θα λάβει χώρα η 3η συνάντηση του Δικτύου εμπλεκομένων μερών (stakeholders group meeting) του έργου SΥΜΒΙ με βασικό θέμα τις Συμπράξεις Δημόσιου-Ιδιωτικού Τομέα (ΣΔΙΤ) στους τομείς της βιομηχανικής συμβίωσης και της κυκλικής οικονομίας.

Κοβεντάρειο, Τετάρτη 27 Σεπτεμβρίου 2017

18.30 – 18.45     Εγγραφές

18.45 – 19.00     Χαιρετισμοί

19.00 – 19.15     Παρουσίαση του έργου SYMBI

                              Δημήτριος Κακουλίδης, Δήμος Κοζάνης, Γρ. Προγραμματισμού

19.15 – 19.30     Παρουσίαση του έργου LIFE M3P

                              Νικόλαος Ντάβος, ΔΙΑΔΥΜΑ ΑΕ

19.30 – 19.45     Κυκλική Οικονομία και Βιομηχανική Συμβίωση: Το πρόγραμμα BIOREGIO

Δρ. Χρίστος Βλαχοκώστας, Εργαστήριο Μετάδοσης Θερμότητας και Περιβαλλοντικής Μηχανικής, Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών, ΑΠΘ

19.45 – 20.00     Το επιτυχημένο παράδειγμα συνύπαρξης Δημόσιου και Ιδιωτικού τομέα στη ΣΔΙΤ Διαχείρισης Απορριμμάτων Δυτικής Μακεδονίας

                              Δρ. Νικόλαος Περδικάρης, Γενικός Διευθυντής ΕΠΑΔΥΜ ΑΕ

20.00 – 20.10     Μεθοδολογία ενσωμάτωσης της χρήσης ιπτάμενης τέφρας σε έργα Οδοποιίας

Δρ. Παρασκευή Χριστοπούλου, Πολιτικός Μηχανικός, Πρόεδρος Αντιπροσωπείας ΤΕΕ/ΤΔΜ

20.10 – 20.20     Προοπτικές αξιοποίησης της ιπτάμενης τέφρας σε έργα Οδοποιίας

Νικόλαος Κοϊμτσίδης, Διπλ. Πολιτικός Μηχανικός, π. Πρόεδρος ΤΕΕ/ΤΔΜ

20.20 – 20.30     Το πρότυπο της «βιομηχανικής συμβίωσης» στην διαδικασία παραγωγής καύσιμης βιομάζας σε μορφή Πέλλετ

Βασίλης Καλύβας, Μονάδα Παραγωγής Πέλλετ  «ΕΛΠΙΣ Μ.ΕΠΕ»

20.30 – 20.45     Ερωτήσεις – Συζήτηση