Επικοινωνία

Μπορείτε να στείλετε το κείμενο σας στο info@vetonews.gr & veto910@otenet.gr. Τηλ. 6947323650

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
Πέμπτη, 10 Ιουνίου 2010 16:05

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ: ΚΑΜΙΑ ΑΥΞΗΣΗ ΤΩΝ ΤΙΜΟΛΟΓΙΩΝ ΤΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΜΕΣΑ ΣΤΟ 2010

Το Υπουργείο Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής δηλώνει ότι καμιά αύξηση των τιμολογίων της ηλεκτρικής ενέργειας δεν θα γίνει μέσα στο 2010 εκτός της αναπροσαρμογής του ειδικού τέλους ΑΠΕ, αναπροσαρμογή η οποία δεν θα ισχύσει για τους οικιακούς καταναλωτές. Αντίθετα για τους οικιακούς καταναλωτές που ανήκουν στις κοινωνικά ευπαθείς ομάδες θα υπάρξει και μείωση του λογαριασμού ηλεκτρικού ρεύματος μέσα από την εφαρμογή του κοινωνικού τιμολογίου.

Το Υπουργείο Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής λαμβάνει όλα τα αναγκαία μέτρα για την προστασία των ευπαθών ομάδων καταναλωτών.

Στο πλαίσιο αυτό θέτει σε εφαρμογή το Κοινωνικό Οικιακό Τιμολόγιο (ΚΟΤ), του οποίου δικαιούχοι είναι όσοι πληρούν συγκεκριμένα κριτήρια. Το ΚΟΤ προκύπτει μετά από έκπτωση 10% επί του αντίστοιχου ισχύοντος τιμολογίου για καταναλώσεις 0-800 κιλοβατώρες (kWh), έκπτωση 20% για ειδικές ευπαθείς ομάδες (π.χ. άνεργοι, συνταξιούχοι). Κριτήρια για την ένταξη στο ΚΟΤ αποτελούν α) κατανάλωση κάτω από 1000 kWh ανά τετράμηνο (το μέρος της κατανάλωσης που ωφελείται από την έκπτωση είναι από 0-800), β) κατανάλωση για πρώτη κατοικία, και γ) εισόδημα κάτω του αφορολογήτου ορίου. Σχέδιο Υπουργικής Απόφασης που καθιερώνει τα παραπάνω θα τεθεί σε δημόσια διαβούλευση (επισυνάπτεται η σχετική απόφαση) για χρονική περίοδο δέκα ημερών και η σχετική Υπουργική Απόφαση θα εκδοθεί μέσα στον τρέχοντα μήνα.

Βασικός στόχος του ΥΠΕΚΑ είναι επίσης η διασφάλιση σταθερού οικονομικού περιβάλλοντος για την υγιή ανάπτυξη του Ενεργειακού Τομέα στη χώρα μας όσο και η κατά προτεραιότητα προώθηση των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (ΑΠΕ).

Η ευόδωση της προσπάθειας που καταβάλλει η χώρα μας για να επιτύχει τους μακροχρόνιους ενεργειακούς και περιβαλλοντικούς της στόχους προϋποθέτει την διασφάλιση των τιμολογίων εκείνων που καθιστούν ελκυστική την εγκατάσταση και λειτουργία νέων μονάδων ΑΠΕ. Όπως προβλέπεται στο υφιστάμενο θεσμικό πλαίσιο, σε περίπτωση που οι τιμές της χονδρεμπορικής αγοράς δεν είναι επαρκείς για την κάλυψη των τιμολογίων για την πληρωμή της ενέργειας που παράγεται από μονάδες ΑΠΕ, εφαρμόζεται το Ειδικό Τέλος ΑΠΕ. Οι ιδιαίτερες συνθήκες που επικράτησαν στην ηλεκτρική αγορά κατά το 2009, καθώς και αυτές που προβλέπονται για ολόκληρο το 2010, όπως για παράδειγμα η κατά πολύ αυξημένη υδροηλεκτρική παραγωγή στη χώρα μας, είχαν ως αποτέλεσμα τη διαμόρφωση χαμηλής τιμής στη χονδρεμπορική αγορά που δεν είναι επαρκής για να καλύψει τις νομοθετικά καθορισμένες τιμές για ηλεκτρική ενέργεια που παράγεται από ΑΠΕ.

Στο πλαίσιο αυτό το ΥΠΕΚΑ, μετά από σχετική γνωμοδότηση της ΡΑΕ, αποφασίζει την αναπροσαρμογή του Ειδικού τέλους ΑΠΕ σε 5,57 € ανά 1000 kWh, για όλους τους καταναλωτές, πλην των οικιακών.
Η εξαίρεση των οικιακών καταναλωτών, στην παρούσα φάση, αποφασίστηκε ώστε να προστατευθούν οικονομικά ευπαθείς και ευάλωτοι καταναλωτές οι οποίοι περιλαμβάνονται στο ισχύον οικιακό τιμολόγιο δεδομένου ότι, όπως είναι γνωστό, κατά τους θερινούς μήνες αυξάνεται σημαντικά η κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας (λόγω κυρίως της χρήσης κλιματιστικών).

Η ειδική μέριμνα αυτή όπως και η θέσπιση του ΚΟΤ λαμβάνεται στο πλαίσιο της απαραίτητης κοινωνικής ευαισθησίας που υπαγορεύει η παρούσα οικονομική συγκυρία, όπως επίσης και της Ευρωπαϊκής Οδηγίας 2009/72 σύμφωνα με την οποία τα κράτη μέλη οφείλουν να λαμβάνουν τα κατάλληλα μέτρα για την προστασία των τελικών πελατών και ειδικότερα να μεριμνούν ώστε να υπάρχουν διασφαλίσεις για την προστασία των ευάλωτων καταναλωτών.
Τελευταία τροποποίηση στις Πέμπτη, 10 Ιουνίου 2010 16:07