Επικοινωνία

Μπορείτε να στείλετε το κείμενο σας στο info@vetonews.gr & veto910@otenet.gr. Τηλ. 6947323650 ΓΕΜΗ 165070036000 On Line Media 14499

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
Τετάρτη, 18 Ιουλίου 2012 12:05

Αιτήσεις για Αναπληρωτές Α/θμιας Εκπαίδευσης Κοζάνης

Η Δ/νση Α/θμιας Εκπ/σης Κοζάνης καλεί τους εκπ/κούς , οι οποίοι
α) έχουν πρϋπηρεσία προσωρινού αναπληρωτή ή ωρομίσθιου εκπ/κού μέχρι 30-06-2010
β) έχουν μόρια πάνω από τη βαθμολογική βάση από τον τελευταίο ή/και τον προτελευταίο διαγωνισμό του ΑΣΕΠ εκάστου κλάδου,
γ) επιθυμούν να εγγραφούν στον συμπληρωματικό πίνακα με μηδενικά μόρια βάσει της ημεροχρονολογίας κτήσης και του βαθμού του πτυχίου τους ,
να υποβάλλουν αίτηση με τα απαραίτητα δικαιολογητικά για ένταξη στους πίνακες αναπληρωτών και ωρομίσθιων εκπ/κών καθώς στους πίνακες διορισμών (ενιαίος πίνακας αναπληρωτών με πραγματική προϋπηρεσία , πίνακας 24/μηνου και πίνακας 30/μηνου) πρωτοβάθμιας εκπ/σης σχολ. έτους 2012-2013 από 16-07-2012 μέχρι 27-07-2012 , στον 4ο ορόφου της Π.Ε. Κοζάνης (πρώην Νομαρχία), κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.

Επισήμανση : Οι υποψήφιοι για μόνιμο διορισμό από τους πίνακες με προϋπηρεσία (πίνακες διορισμών 40% : ήτοι πίνακες αναπληρωτών με πραγματική υπηρεσία έως 30-06-2010 , πίνακες 24/μηνου: ήτοι πίνακες με προϋπηρεσία 24 μηνών αποκτηθείσα έως την 30-06-2010 και επιτυχία σε διαγωνισμό του Α.Σ.Ε.Π. και πίνακες 30/μηνου: ήτοι πίνακες με προϋπηρεσία 30 μηνών αποκτηθείσα έως την 30-06-2008) υποχρεούνται να υποβάλλουν αίτηση με την παρούσα διαδικασία.

Ο Δντής Α/θμιας Εκπ/σης

Ιωάννης Γκαμπούρας

Τελευταία τροποποίηση στις Τετάρτη, 18 Ιουλίου 2012 12:17