Επικοινωνία

Μπορείτε να στείλετε το κείμενο σας στο info@vetonews.gr & veto910@otenet.gr. Τηλ. 6947323650 ΓΕΜΗ 165070036000 On Line Media 14499

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
Τετάρτη, 30 Ιουνίου 2010 13:31

Δ. ΑΙΑΝΗΣ Δ.Ε.Α.Τ.Π.Α. – «ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ»

Η Δημοτική Επιχείρηση Ανάπτυξης, Τουρισμού, Πολιτισμού, Αθλητισμού και Κοινωνικής Πρόνοιας του Δήμου Αιανής (Δ.Ε.Α.Τ.Π.Α.) συνεχίζει τη λειτουργία του προγράμματος «Βοήθεια στο Σπίτι», το οποίο πλέον εντάσσεται στο πλαίσιο της δράσης «Ενέργειες Ενίσχυσης της Κοινωνικής Συνοχής και Βελτίωσης της ποιότητας ζωής των ηλικιωμένων και ατόμων που χρήζουν κατ’ οίκον βοήθειας», που συγχρηματοδοτείται από την Ε.Ε. μέσω του Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς για την προγραμματική περίοδο 2007-2013.

Το πρόγραμμα απευθύνεται σε ηλικιωμένους (άνω των 65 ετών), που ζουν μόνοι τους ή αδυνατούν να αυτοεξυπηρετηθούν, καθώς και σε Α.Μ.Ε.Α., που ζουν μόνα τους ή με την οικογένεια τους αλλά κινδυνεύουν να αποκλειστούν από το κοινωνικό περιβάλλον. Οι υπηρεσίες παρέχονται κατ’ οίκον και αφορούν σε κάλυψη βασικών κοινωνικών, νοσηλευτικών και οικογενειακών οικιακών αναγκών, με σκοπό την εξασφάλιση αξιοπρεπούς διαβίωσης και τη βελτίωση της ποιότητας ζωής τους. Για την κάλυψη των ανωτέρω αναγκών, το πρόγραμμα στελεχώνεται από μία Κοινωνική Λειτουργό, μία Νοσηλεύτρια και δύο Οικογενειακές βοηθούς.

Οι ενδιαφερόμενοι, που επιθυμούν να ενταχθούν στο πρόγραμμα, θα πρέπει να υποβάλλουν τα εξής δικαιολογητικά:

·Αντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας

·Αντίγραφο εκκαθαριστικού σημειώματος

·Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης

·Υπεύθυνη δήλωση ότι δεν λαμβάνουν κατ’ οίκον υπηρεσίες από άλλη δομή

·Αίτηση, η οποία διατίθεται από τα γραφεία της Δ.Ε.Α.Τ.Π.Α.

Η συμπλήρωση των αιτήσεων και η συλλογή των δικαιολογητικών γίνεται στην έδρα της επιχείρησης στο Παλαιό Κοινοτικό Κατάστημα Αιανής. Στην περίπτωση που οι ενδιαφερόμενοι αδυνατούν να μετακινηθούν, παρακαλούνται οι συγγενείς ή οι γείτονες αυτών να ενημερώσουν τη δομή, προκειμένου να πραγματοποιηθεί επίσκεψη κατ’ οίκον, όπου και θα γίνει η συμπλήρωση της αίτησης από τον Κοινωνικό Λειτουργό.

Τελευταία τροποποίηση στις Τετάρτη, 30 Ιουνίου 2010 13:32