Επικοινωνία

Μπορείτε να στείλετε το κείμενο σας στο info@vetonews.gr & veto910@otenet.gr. Τηλ. 6947323650 ΓΕΜΗ 165070036000 On Line Media 14499

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
Πέμπτη, 01 Ιουλίου 2010 11:34

ΜΕΓΑΛΟ ΕΠΙΤΕΥΓΜΑ Η ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑΣ ΣΤΟ ΔΙΚΤΥΟ ΥΓΙΩΝ ΠΟΛΕΩΝ- Η ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑ Ο ΤΡΙΤΟΣ ΔΗΜΟΣ ΣΤΗ ΧΩΡΑ ΠΟΥ ΠΙΣΤΟΠΟΙΕΙΤΑΙ

altΣτις 15 Ιουνίου 2010 πιστοποιήθηκε ο Δήμος Πτολεμαΐδας ως Υγιής Πόλη για την Φάση V (2009-2013) του Ευρωπαϊκού Δικτύου Υγιών Πόλεων. Την πιστοποίηση έλαβε μετά από θετική αξιολόγηση της αίτησης που προετοίμασε και κατέθεσε στον Ευρωπαϊκό Δίκτυο του ΠΟΥ. Το Ευρωπαϊκό Δίκτυο Υγιών Πόλεων αποτελείται από ευρωπαϊκές πόλεις που έχουν δεσμευτεί για την υγεία και την αειφόρο ανάπτυξη: πάνω από 90 πόλεις από 30 χώρες συμμετέχουν στο Δίκτυο. Επίσης, συνδέονται μεταξύ τους μέσω εθνικών, περιφερειακών, μητροπολιτικών και θεματικών δικτύων Υγιών Πόλεων.

Μια πόλη συμμετέχει στο Ευρωπαϊκό Δίκτυο Υγιών Πόλεων με βάση κριτήρια τα οποία ανανεώνονται κάθε πέντε χρόνια. Επίσης, πιστοποίηση μπορούν να πάρουν μόνο 1 πόλη ανά 4 εκατομμύρια κατοίκων μιας χώρας, ο αριθμός για την Ελλάδα είναι 3 πόλεις και ο Δήμος Πτολεμαΐδας μαζί με τον Δήμο Αμαρουσίου και την Πόλη των Αθηνών συμπληρώνουν τις πόλεις αυτές.

Να σημειωθεί ότι ο δήμος Πτολεμαϊδας μέσω του δημάρχου Γρηγόρη Τσιούμαρη έχει την αντιπροεδρία του Ελληνικού Δικτύου Υγιών Πόλεων, όπως αποφασίστηκε πριν λίγες εβδομάδας κατά τη γενική συνέλευση του ελληνικού δικτύου.

Κάθε πενταετής φάση εστιάζει σε βασικά θεματικά πεδία προτεραιότητας και ξεκινά με μια πολιτική δήλωση και ένα σύνολο στρατηγικών στόχων. Ο γενικότερος στόχος της τρέχουσας φάσης V (2009-2013) είναι η Υγεία και η Ισότητα στην Υγεία σε όλες τις τοπικές πολιτικές.

Τα τρία βασικά θέματα είναι τα εξής:

1.πλαίσια φροντίδας και υποστήριξης

2.υγιεινή διαβίωση

3.υγιής αστικός σχεδιασμός

Φάση V υποστηρίζεται από την Διακήρυξη του Ζάγκρεμπ για τις Υγιείς Πόλεις, ενώ οι Υγιείς Πόλεις είναι ένα παγκόσμιο κίνημα, με δίκτυα που έχουν δημιουργηθεί και στις έξι περιφέρειες του ΠΟΥ.

Ποια πόλη είναι Υγιής;

Η υγιής πόλη ορίζεται από μια διαδικασία, όχι από το αποτέλεσμα.

Μια υγιής πόλη δεν είναι ένα που έχει επιτύχει ένα ιδιαίτερο καθεστώς υγείας.

Έχει συνείδηση της έννοιας υγεία και καταβάλλει προσπάθειες για τη βελτίωσή της. Κατά συνέπεια, κάθε πόλη μπορεί να είναι ένα υγιής, ανεξάρτητα από την παρούσα κατάσταση υγείας.

Οι απαιτήσεις είναι: δέσμευση για την υγεία και μια διαδικασία και δομή για την επίτευξή της.

Μια υγιής πόλη είναι αυτή που συνεχώς δημιουργεί και βελτιώνει το φυσικό και κοινωνικό περιβάλλον της και διευρύνει τα μέσα που επιτρέπουν στους ανθρώπους να αλληλοϋποστηρίζονται για την εκπλήρωση όλων των λειτουργιών της καθημερινής τους ζωής και να τις αναπτύξουν στο μέγιστο των δυνατοτήτων τους.

Ο ΠΟΥ συνιστά ένα βασικό μοντέλο για μια υγιή πόλη.

Υγιείς Πόλεις, η προσέγγιση

Η προσέγγιση αυτή επιδιώκει να θέσει την υγεία σε υψηλή θέση στην πολιτική και κοινωνική ατζέντα των πόλεων και να οικοδομήσουν ένα ισχυρό κίνημα για τη δημόσια υγεία σε τοπικό επίπεδο. Τονίζει ιδιαίτερα την ισότητα, την συμμετοχική διακυβέρνηση και αλληλεγγύη, την διατομεακή συνεργασία και δράση για την αντιμετώπιση των καθοριστικών παραγόντων της υγείας.

Για την επιτυχή εφαρμογή της προσέγγισης αυτής απαιτείται καινοτόμία στις δράσεις που θα αντιμετωπίζουν όλες τις πτυχές της υγείας και των συνθηκών διαβίωσης, και στην εκτενή δικτύωση μεταξύ των πόλεων σε όλη την Ευρώπη και πέραν αυτής. Αυτό συνεπάγεται:

ρητή πολιτική δέσμευση
ηγεσία
θεσμική αλλαγή
διατομεακές σχέσεις

Η προσέγγιση των Υγιών Πόλεων αναγνωρίζει τους καθοριστικούς παράγοντες που συμβάλλουν στην υγεία και την ανάγκη συνεργασίας μεταξύ δημόσιου, ιδιωτικού, εθελοντικού τομέα και των οργανώσεων της τοπικής κοινωνίας. Αυτός ο τρόπος εργασίας και σκέψης περιλαμβάνει τη συμμετοχή των τοπικών πληθυσμών στις διαδικασίες λήψης αποφάσεων, απαιτεί πολιτική δέσμευση και οργανωτική ανάπτυξη της τοπικής κοινωνίας και αναγνωρίζει ότι η διεργασία είναι τόσο σημαντική όσο και τα αποτελέσματα. Η έννοια "Υγιείς Πόλεις" εμπνεύστηκε και υποστηρίχθηκε από την στρατηγική του ΠΟΥ «Υγεία για όλους» και τους στόχουςς ΥΓΕΙΑ21.

Το δίκτυο έχει 6 στρατηγικούς στόχους:
 
να προωθήσει πολιτικές και δράσεις για υγιή και αειφόρο ανάπτυξη σε τοπικό επίπεδο και σε επίπεδο της Ευρωπαϊκής Περιφέρειας του ΠΟΥ, με έμφαση σε καθοριστικούς παράγοντες της υγείας, των πολιτών που ζουν στο όριο της φτώχειας και στις ανάγκες των ευπαθών ομάδων
να ενισχύσει τις Υγιείς Πόλεις σε εθνικό επίπεδο στις πολιτικές ανάπτυξης της υγείας, την δημόσια υγεία και την αστική αναγέννηση με έμφαση στην εθνική και τοπική συνεργασία.
να δημιουργήσει πολιτικές και πρακτικές, αποδείξεις, γνώσεις και μεθόδους που μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την προώθηση της υγείας
να προωθήσει την αλληλεγγύη, την συνεργασία και τους δεσμούς εργασίας ανάμεσα στις ευρωπαϊκές πόλεις και στα δίκτυα που μετέχουν
να διαδραματίσει ενεργό ρόλο στην υποστήριξη θεμάτων υγείας σε ευρωπαϊκό και παγκόσμιο επίπεδο μέσω συνεργασιών με άλλα όργανα που προάγουν αστικά θέματα και δίκτυα τοπικών αρχών
να αυξήσει την πρόσβαση του Ευρωπαϊκού Δικτύου σε όλα τα κράτη μέλη της Ένωσης

Ο ΠΟΥ/Ευρώπης και το Ευρωπαϊκό Δίκτυο Υγιών Πόλεων εργάζονται μαζί συνεχώς και στις ετήσιες συναντήσεις όπου συζητούν τις νέες πρωτοβουλίες, εξετάζουν νέα στοιχεία και πρωτοβουλίες για το πεδίο της υγείας. Οι πόλεις συναντιόνται σε ετήσια βάση και κάθε συνάντηση συνοψίζεται από μια πολιτική δήλωση που εγκρίνεται από τους παρόντες δημάρχους. Κατά τη διάρκεια του τελευταίου έτους της κάθε πενταετούς φάσης, το συνέδριο που πραγματοποιείται κάνει τον απολογισμό της φάσης και χαράζει την μελλοντική στρατηγική.
 
 
 
Τελευταία τροποποίηση στις Πέμπτη, 01 Ιουλίου 2010 11:43