Επικοινωνία

Μπορείτε να στείλετε το κείμενο σας στο info@vetonews.gr & veto910@otenet.gr. Τηλ. 6947323650 ΓΕΜΗ 165070036000 On Line Media 14499

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
Παρασκευή, 28 Σεπτεμβρίου 2012 15:59

Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην Κοζάνη λόγω νιάμερου

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ
Α) Την απαγόρευση της στάθμευσης όλων των οχημάτων πλην των ΤAXI (7 θέσεις ΤΑΧΙ), στην οδό Μοναστηρίου από τη διασταύρωσή της με τον Κυκλικό κόμβο Ξενία έως τη διασταύρωσή της με την οδό Επισκόπου Ευγενίου.

Β) Την απαγόρευση της στάθμευσης και κυκλοφορίας των οχημάτων στην οδό Αηλιόστρατας, από τη διασταύρωσή της με την οδό Σακαλή έως το χώρο διεξαγωγής της εμποροπανήγυρης. Η κυκλοφορία θα διεξάγεται δια μέσου της οδού Σακαλή προς την οδό Ξενία.

Γ) Την μονοδρόμηση του δρόμου του «Ξενία» με φορά κατεύθυνσης προς Μοναστηρίου.

Δ) Την απαγόρευση της στάθμευσης και κυκλοφορίας των οχημάτων στον δρόμο προς ΔΙΑΔΥΜΑ πλην των οχημάτων του Δήμου, οχημάτων εκτάκτου ανάγκης και απορριμματοφόρων ΔΙΑΔΥΜΑ και οχημάτων εκθετών της εμποροπανήγυρης.

Ε)Οι κυκλοφοριακές ρυθμίσεις ισχύουν από την Κυριακή 30/09/2012 ώρα 14:00 έως την Τρίτη 02/10/2012 ώρα 24:00.

Στ) Οι παραβάτες της παρούσης τιμωρούνται σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 103 και 104 του Ν. 2696/99 «περί ΚΟΚ», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

Κοινοποίηση

Η Διευθύντρια Δημοτικής Αστυνομίας

Θεοδωρίδου Μαρία

Ζ) Η ισχύς της παρούσας αρχίζει από της δημοσιεύσεως και της τοποθέτησης των σχετικών πινακίδων ή μέσων σήμανσης ή με την παρουσία τροχονόμων.

 

Τελευταία τροποποίηση στις Παρασκευή, 28 Σεπτεμβρίου 2012 16:02