Επικοινωνία

Μπορείτε να στείλετε το κείμενο σας στο info@vetonews.gr & veto910@otenet.gr. Τηλ. 6947323650 ΓΕΜΗ 165070036000 On Line Media 14499

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
Δευτέρα, 15 Οκτωβρίου 2012 14:48

Εκτακτη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Βοϊου

 

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/10 σας καλούμε σε δημόσια έκτακτη συνεδρίαση την 15η του μηνός Οκτωβρίου του έτους 2012 ημέρα Δευτέρα και ώρα 18.00 στο Δημαρχείο του Δήμου Βοΐου στη Σιάτιστα για τη συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

1 Τροποποίηση της υπ΄ αριθμ. 196/2011 απόφασης του Δ. Συμβουλίου περί: Παραχώρηση οικοπέδου στο ΟΤ 224, περιοχή ΛΥΒ Σιάτιστας για την ανέγερση του Κέντρου Υγείας Σιάτιστας. -Εισηγητής ο Πρόεδρος Δ.Σ. κ. Μακρής Χ.
2 Λήψη απόφασης για την επιβολή ή μη τέλους σύνδεσης στο νέο αποχετευτικό δίκτυο της Σιάτιστας.- Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος κ. Γαρούφος Π.

Σημειώνεται ότι η συνεδρίαση αυτή κρίνεται ως κατεπείγουσα σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010, για το λόγο ότι πρέπει να ληφθεί απόφαση στα θέματα της ημερήσιας διάταξης αμέσως, προς αποφυγή ζημίας των συμφερόντων του Δήμου Βοΐου.

ΚΟΙΝ/ΣΗ :
1. Δήμαρχο Βοΐου
2. Προέδρους & Εκπροσώπους των Δημοτικών και Τοπικών Κοινοτήτων
3. Πρόεδρο ΓΕΩΤΕΕ/Π.Δ.Μ.
4. Τοπικούς Ραδιοφωνικούς Σταθμούς
5.. Εφημερίδες Κοζάνης

Ο Πρόεδρος
του Δημοτικού Συμβουλίου

Χρήστος Μακρής

 

Τελευταία τροποποίηση στις Δευτέρα, 15 Οκτωβρίου 2012 14:51