Επικοινωνία

Μπορείτε να στείλετε το κείμενο σας στο info@vetonews.gr & veto910@otenet.gr. Τηλ. 6947323650 ΓΕΜΗ 165070036000 On Line Media 14499

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
Τετάρτη, 16 Ιανουαρίου 2013 11:17

Ανοικτό το ΕΒΕ εξυπηρέτηση των μελών για ΓΕΜΗ

evekozΤο Εμπορικό & Βιομηχανικό Επιμελητήριο Π.Ε. Κοζάνης ανακοινώνει για να λάβουν γνώση οι επιχειρήσεις - μέλη ότι σύμφωνα με τον Επιμελητηριακό αι Κ1-1798/12 (ΦΕΚ 2668Β) στις 31νόμο 3419/05 όπως ισχύει και τις σχετικές Υπουργικές αποφάσει έληξαν οι προθεσμίες απογραφής των υπόχρεων επιχειρήσεων στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο Επιχειρήσεων (ΓΕΜΗ).


Συνεπώς εφεξής, από 1/1/2013, η εμπορική δημοσιότητα των νομικών προσώπων (εταιριών) πραγματοποιείται με την καταχώρηση, αρχική ή μεταγενέστερη, στις υπηρεσίες του ΓΕΜΗ στα κατά τόπους Εμπορικά και Βιομηχανικά Επιμελητήρια της χώρας.
Επίσης, όλα τα νομικά γεγονότα που αφορούν τις εταιρίες, δηλώσεις και πράξεις όλων των υπόχρεων (όπως τροποποιήσεις- μεταβολές καταστατικών και διαλυτικά), θα καταχωρούνται εφεξής στην υπηρεσία ΓΕΜΗ και του Επιμελητηρίου μας από το οποίο και εκδίδονται πλέον και βεβαιώσεις περί μη τροποποιήσεων (που πριν τις 1/1/2013 εξέδιδε το πρωτοδικείο).

Ενημερώνουμε τα μέλη μας ότι με απόφαση της Διοίκησης και σύμφωνη γνώμη των υπαλλήλων, προκειμένου να προωθηθούν το ταχύτερο δυνατόν τα αιτήματα των μελών που υποβάλλονται στην Υπηρεσία ΓΕΜΗ, οι υπάλληλοι θα εργαστούν και τα απογεύματα των ημερών της εβδομάδας Δευτέρα, Τρίτη και Τετάρτη και από ώρες 5:30 έως 8:30.

Στόχος μας είναι η κατά το δυνατόν ταχύτερη εξυπηρέτηση των μελών. Για την επίτευξη του, παρακαλούμε τα μέλη έγκαιρα να υποβάλλουν στην υπηρεσία τα αιτήματα τους, δεδομένου ότι επειδή δεν έχει ολοκληρωθεί ο έλεγχος της αυτοαπογραφής των επιχειρήσεων, η διαδικασία χορήγησης βεβαιώσεων τροποποιήσεων είναι «κατά τι» χρονοβόρα, καθώς προϋποθέτει λεπτομερή έλεγχο των στοιχείων που έχουν καταχωρηθεί στο ΓΕΜΗ κατά τη διαδικασία της αυτοαπογραφής, και σε περιπτώσεις που διαπιστώνεται ότι δεν έχουν καταχωρηθεί καταστατικά «ανέβασμα» αυτών στην ηλεκτρονική πλατφόρμα του ΓΕΜΗ.

ΑΠΟ ΤΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ Π.Ε. ΚΟΖΑΝΗΣ

 

Τελευταία τροποποίηση στις Τετάρτη, 16 Ιανουαρίου 2013 11:22