Επικοινωνία

Μπορείτε να στείλετε το κείμενο σας στο info@vetonews.gr & veto910@otenet.gr. Τηλ. 6947323650

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
Πέμπτη, 12 Αυγούστου 2010 15:50

ΣΠΑΡΤΑΚΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΟΡΥΧΕΙΟ ΜΑΥΡΟΠΗΓΗΣ

ΕΠΙΣΤΟΛΗ
 

Προς: Τον Πρόεδρο και Δ/ντα Σύμβουλο ΔΕΗ Α.Ε.                  Ημερ.: 12-08-2010           

           κ. Αρθούρο Ζερβό                                                            Αριθ. Πρωτ.:4266

                                                                                                                                  
 
 

Θέμα:          Ασφαλής λειτουργία του Ορυχείου Μαυροπηγής                                                             

Κύριε Πρόεδρε

     Επανερχόμαστε στο θέμα που προέκυψε μετά την ακύρωση ενός τμήματος από την αναγκαστική απαλλοτρίωση κτηματικής έκτασης στο Δ. Διαμέρισμα Μαυροπηγής, εκφράζοντας για άλλη μια φορά την έντονη ανησυχία μας για την σοβαρότητα της κατάστασης, έτσι όπως διαμορφώθηκε τους τελευταίους μήνες.

     Θυμίζουμε ότι τα αίτια που οδήγησαν στην ακύρωση της συγκεκριμένης απαλλοτρίωσης οφείλονται στην καταρχήν άρνηση της ΔΕΗ Α.Ε. να καταθέσει υπέρ συγκεκριμένου δικαιούχου το αντίστοιχο χρηματικό ποσό, που είχε επιδικαστεί για την αποζημίωση του αγροτεμαχίου του κι αυτό γιατί το εν λόγω αγροτεμάχιο εμφανιζόταν στους πίνακες της κτηματικής υπηρεσίας, διεκδικούμενο και από το ελληνικό δημόσιο, για το οποίο η Επιχείρηση δεν καταθέτει αποζημιώσεις μετά τη γνωμοδότηση  της νομικής της υπηρεσίας.

   Συνεπεία των παραπάνω, μετά το πέρας των προθεσμιών ο δικαιούχος προσέβαλε την απαλλοτρίωση, με αποτέλεσμα να καταστεί αδύνατη η ομαλή εξορυκτική δραστηριότητα.

Η προσπάθεια διαπραγμάτευσης για αγοροπωλησία του συγκεκριμένου αγροτεμαχίου από τη ΔΕΗ  ήταν απαγορευτική, αφού ο δικαιούχος αξίωνε υπέρογκα ποσά, δυσανάλογα από τα αντίστοιχα με τα οποία αποζημιώθηκαν όλοι οι άλλοι δικαιούχοι κάτοικοι του Δ. Διαμερίσματος Μαυροπηγής.

Το γεγονός αυτό οδήγησε την Επιχείρηση από τα μέσα Απριλίου του 2010 σε ανορθόδοξους τρόπους εκμετάλλευσης του Ορυχείου, αφενός για να ¨κερδίσει¨ χρόνο έως ότου συντελεστεί η νέα απαλλοτρίωση και αφετέρου για να αποφύγει κοινωνικές εκρήξεις από την πρόωρη - αναγκαστική παύση των εργασιών και την απόλυση των εργαζομένων σε εργολάβους, στα οκτάμηνα και στα δίμηνα.

     Παρά την παρέλευση 5 μηνών, με δεδομένες τις απίστευτες και απαράδεκτες γραφειοκρατικές διαδικασίες που επικρατούν στη χώρα, με τους εμπλεκόμενους φορείς να εμφανίζονται ωσάν να ¨συνωμοτούν¨ κατά της ΔΕΗ, η οποία όπως προαναφέρθηκε έχει τεράστιες ευθύνες για το θέμα, δεν έχει συντελεστεί ακόμα η νέα απαλλοτρίωση.

Κύριε Πρόεδρε

     Δοθέντων των παραπάνω, σας ενημερώνουμε ότι η εκμετάλλευση του Ορυχείου Μαυροπηγής οδηγείται σε αδιέξοδο, αφού γίνεται στα όρια του Μεταλλευτικού Κανονισμού και σε πολλές περιπτώσεις εκτός των ορίων.

     Για το λόγο αυτό, η Επιθεώρηση Μεταλλείων Βορείου Ελλάδος υποχρεούται, μετά και της παρούσης επιστολής, να παρέμβει άμεσα, με δεδομένο ότι δεν υπάρχουν πλέον όρια ασφάλειας μεταξύ των τομών – βαθμίδων εκμετάλλευσης.

      Η κρισιμότητα της κατάστασης επιβάλλει άμεσα την παρέμβαση της ΓΔΟΡ, ούτως ώστε να διασφαλίσει την ασφάλεια των εργαζομένων και των εγκαταστάσεων.

     Σε διαφορετική περίπτωση, το Συνδικάτο ΣΠΑΡΤΑΚΟΣ έχοντας συναίσθηση και ευθύνη έναντι των εργαζομένων, θα προχωρήσει στην παύση όλων των εργασιών του Ορυχείου Μαυροπηγής, προστατεύοντας τη ζωή και την ασφάλεια του προσωπικού.

     Τέλος, το αρμόδιο Υπουργείο πρέπει να αναλάβει τις ευθύνες του και να επιταχύνει τις διαδικασίες συντέλεσης της νέας απαλλοτρίωσης, διότι τα προβλήματα που θα δημιουργηθούν θα είναι μη αναστρέψιμα.

 
 
          
Για το Δ.Σ. του ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ

ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Δ.Ε.Η. ΣΠΑΡΤΑΚΟΣ

                Ο Πρόεδρος                                                    Ο Γεν. Γραμματέας
 
 
          Γιώργος Αδαμίδης                                                Κων/νος Βασιλειάδης
 
 
 
 

Κοινοποίηση: Υπουργό ΠΕΚΑ, κ. Τίνα Μπιρμπίλη

                    Υφυπουργό ΠΕΚΑ, κ. Γ. Μανιάτη

                    Γεν. Γραμματέα ΠΕΚΑ κ. Κ. Μαθιουδάκη

                    Γ. Γραμματέα Περιφέρειας Δ. Μακεδονίας, κ. Γ. Κύρκο

Νομάρχη Κοζάνης, κ. Γ. Δακή

Αναπλ. Δ/ντα Σύμβουλο ΔΕΗ Α.Ε. κ. Α. Μπαράτση

Επιθεώρηση Μεταλλείων Βορείου Ελλάδος κ. Ι. Αποστόλου

Γεν. Διευθ. Ορυχείων κ. Π. Νικολακάκο

Γεν. Διευθ. Παραγωγής κ. Γ. Κοπανάκη

Αναπλ. Δ/ντη ΛΚΔΜ κ. Σ. Παλαβό

Δ/ντη Ορ. Κυρίου Πεδίου κ. Α. Τσαλίδη 

                    ΓΕΝΟΠ/ΔΕΗ
                    Εκπροσώπους εργαζομένων Δ.Σ. της ΔΕΗ Α.Ε.
                    Εργατικό Κέντρο Πτολεμαΐδας
 
Τελευταία τροποποίηση στις Πέμπτη, 12 Αυγούστου 2010 15:52