Επικοινωνία

Μπορείτε να στείλετε το κείμενο σας στο info@vetonews.gr & veto910@otenet.gr. Τηλ. 6947323650

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
Τετάρτη, 01 Σεπτεμβρίου 2010 13:32

Ο ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΙΑΝΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2009

Α.   ΕΣΟΔΑ
 
ΑΑ
ΕΙΔΟΣ ΕΣΟΔΩΝ
ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ
ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΑ
ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΑ ΥΠΟΛΟΙΠΟ
01

Τακτικά Έσοδα

1.561.503,42           
1.508.404,60
53.098,82
02

Έκτακτα Έσοδα

1.165.940,55
1.165.860,55
80,00
03

Εισπράξεις Παρελθόντων Οικονομικών Ετών

65.613,89
10.753,86
54.860,03
04

Εισπράξεις υπέρ Τρίτων

1.302,27
1.302,27
0,00
05

Χρηματικό Υπόλοιπο

176.709,95
176.709,95
0,00
06
ΣΥΝΟΛΟ

 

 

 

 

 

                                         Β. ΕΞΟΔΑ

αα
Ενταλθέντα
Πληρωθέντα
Απλήρωτα εντάλματα 31/12/2009
 
2.577.920,35          
2.576.775,85
1.144,50
 
 
                     Γ. ΤΑΜΕΙΑΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ 31-12-09
ΓΕΝΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ
ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΕΝΑΡΞΗΣ 01-01-09
ΣΥΝΟΛΟ ΕΙΣΠΡΑΞΕΩΝ
ΣΥΝΟΛΟ ΠΛΗΡΩΜΩΝ
ΤΑΜΕΙΑΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ
31-12-09
ΤΑΚΤΙΚΑ
246,23
1.516.589,34
1.513.834,28
3.001,29

ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΑ

176.463,72
1.169.731,94
1.062.941,57
283.254,09
ΣΥΝΟΛΟ

 

 

 

 

* Εγκρίθηκε με την απόφαση 44/27-04-2010 του Δημοτικού Συμβουλίου


 

 

ΕΣΟΔΑ –ΕΞΟΔΑ ΔΗΜΟΥ ΑΙΑΝΗΣ ΕΤΟΥΣ 2010

 
 
Α. ΕΣΟΔΑ 01-01-10/29-08-2010
ΑΑ

 

ΕΙΔΟΣ ΕΣΟΔΩΝ

ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ
ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΑ

 

ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΑ ΥΠΟΛΟΙΠΟ

01
Τακτικά Έσοδα
759.181,93
737.986,03
21.195.,90
02
Έκτακτα Έσοδα
452.107,52
452.107,52
0,00
03

Εισπράξεις Παρελθόντων Οικονομικών Ετών

128.038,85
40.627,01
87.411,84
04
Εισπράξεις υπέρ Τρίτων
73,10
73,10
0,00
05
Χρηματικό Υπόλοιπο
286.255,38
286.255,38
0,00
06
 
1.625.656,78

 

 

 
 

 

Β. ΕΞΟΔΑ 01-01-10/29-08-2010

 
αα
       Ενταλθέντα
Πληρωθέντα

Προς πληρωμή

 

Τακτικά

826.170,23
758.096,96
68.073,27
 

Έκτακτα

552.948,36
529.667,97
23.280,39
 

Σύνολα

1.379.118,59
1.287.764,93
91.353,66
 
 

 

Γ. ΤΑΜΕΙΑΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ 29-08-2010

 
ΓΕΝΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ
ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΕΝΑΡΞΗΣ 01-01-10
ΣΥΝΟΛΟ ΕΙΣΠΡΑΞΕΩΝ
ΣΥΝΟΛΟ ΠΛΗΡΩΜΩΝ
ΤΑΜΕΙΑΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ
29-08-2010
ΤΑΚΤΙΚΑ
3.001,29
758.135,58
758.096,96
3.039,91

ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΑ

283.254,09
472.658,08
529.667,97
226.244,20
ΣΥΝΟΛΟ
286.255,38

 

 

 

Τελευταία τροποποίηση στις Τετάρτη, 01 Σεπτεμβρίου 2010 13:34