Επικοινωνία

Μπορείτε να στείλετε το κείμενο σας στο info@vetonews.gr & veto910@otenet.gr. Τηλ. 6947323650 ΓΕΜΗ 165070036000 On Line Media 14499

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
Τρίτη, 21 Σεπτεμβρίου 2010 14:11

«Η ΕΝΩΣΗ»: ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΝΕΑ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 2010

 Μετά από διαβούλευση με τους εργαζόμενους που εκπροσωπούμε και ασκώντας κάθε νόμιμο δικαίωμα μας στα πλαίσια της διαπραγμάτευσης της νέας Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας (Σ.Σ.Ε.), διεκδικούμε καλύτερες ρυθμίσεις, με στόχο να επιλυθούν θεσμικά οικονομικά, ασφαλιστικά, και εργασιακά προβλήματα που υπάρχουν.

Α’ ΘΕΣΜΙΚΑ:

1) Σταθερή και αδιαπραγμάτευτη είναι η θέσης μας για μία Δ.Ε.Η. ΔΗΜΟΣΙΑ και ΚΑΘΕΤΟΠΟΙΗΜΕΝΗ,  με το 51% των μετοχών στην κυριότητα του Κράτους, που συνεχώς, θα γίνεται ΙΣΧΥΡΗ και θα μεγεθύνει στα πλαίσια της νέας παγκόσμιας πραγματικότητας   για το ενεργειακό περιβάλλον με ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΥΣΙΜΟ ΤΟΝ ΛΙΓΝΙΤΗ και ΟΧΙ, πολιτικές και πρακτικές που οδηγούν την ΔΕΗ στον Διαμελισμό και την Συρρίκνωση.

2)Την   διάθεση κονδυλίων για τη συντήρηση και αναβάθμιση των ήδη υπαρχόντων μονάδων στο ΛΕΚΑΝΟΠΕΔΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ.

3) Να ξεκινήσει εδώ και τώρα, η κατασκευή της μονάδας  ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑΣ V με καύσιμο λιγνίτη αντιρρυπαντικής τεχνολογίας σε αντικατάσταση του ΑΗΣ ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑΣ, καθώς και την ολοκλήρωση των διαδικασιών για την προκήρυξη νέας λιγνιτικής Μονάδας   ΜΕΛΙΤΗ II.

4)Στον  Ενεργειακό Σχεδιασμό να ενταχθούν για κατασκευή σε αντιστάθμισμα της οδηγίας 2008 για τους βιομηχανικούς ρύπους  δύο νέες Λιγνιτικές Μονάδες από την ΔΕΗ ΑΗΣ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ ΙΙΙ και ΑΗΣ ΑΓ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ VI.

5) Την άμεση μετεγκατάσταση των Δ.Δ. ΠΟΝΤΟΚΩΜΗΣ και ΜΑΥΡΟΠΗΓΗΣ και την διάνοιξη από την ΔΕΗ των νέων ορυχείων (Νοτιοδυτικό Πεδίο, Ορυχείο Καρδιάς) καθώς και το ορυχείο Μαυροπηγής.

6) Την συμμετοχή της ΔΕΗ. Α.Ε. σε προκηρύξεις για την διάνοιξη ορυχείων σε όλη την Ελλάδα αλλά και στα Βαλκάνια με την προοπτική κατασκευής νέων λιγνιτικών μονάδων αντιρρυπαντικής τεχνολογίας.

7)Την άμεση ανανέωση του ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΥ εξοπλισμού των ΟΡΥΧΕΙΩΝ και των ΣΤΑΘΜΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ καθώς και των υποστηρικτικών μονάδων.

8) Νέες προκηρύξεις πρόσληψης ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ με κριτήρια εντοπιότητας που θα καλύψουν το Ενεργειακό Κέντρο Δυτικής Μακεδονίας για την εύρυθμη λειτουργία της παραγωγικής διαδικασίας και την συνέχιση   ΤΗΣ ΤΕΧΝΟΓΝΩΣΙΑΣ.

Επιδιώκουμε επίσης,

9) Την Αυστηρή τήρηση των όρων ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ στην εργασία.

10)   Θέσπιση «καθαρού» 35ωρου με 7ωρη απασχόληση χωρίς μείωση αποδοχών.

11) Αξιοποίηση των Σχολών της Δ.Ε.Η., με διάθεση ανάλογων κονδυλίων αλλά και προγράμματα σταδιακής εκπαίδευσης όλου του προσωπικού στις νέες τεχνολογίες.

12) Διάθεση περισσοτέρων κονδυλίων για το περιβάλλον, με αυστηρή τήρηση των περιβαλλοντικών όρων επάνδρωση κλιμακίου– διαμόρφωση περιβαλλόντων χώρων ορυχείων με την απονομή ISO 14001 και βελτίωση των συστημάτων τέφρας και λιγνίτη στους σταθμούς. παραγωγής

13) Κατοχύρωση της επαγγελματικής ασθένειας που προέρχεται από την φύση εργασίας και να εξισωθεί με εργατικό ατύχημα.

 Β’ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ:
 
1)   Η νέα Σ.Σ.Ε θα πρέπει να είναι συνέχεια της προηγούμενης Σύμβασης Εργασίας                  
2008 – 2009.

2) Να καταργηθούν οι αντεργατικοί Νόμοι 3833/2010 και 3845/2010 που περικόπτουν μισθούς , δώρα Χριστουγέννων και Πάσχα, Επίδομα Αδείας και επιβάλλουν το όριο του Πλαφόν.

3) Την καταβολή των 25.000.000 (εκ. ευρώ) βάσει των Σ.Σ.Ε και σύμφωνα με τις δεσμεύσεις της ΓΕΝΟΠ για ορθολογική κατανομή στις ειδικότητες σύμφωνα με τις συνθήκες εργασίας ( βαρύτητα στο Λεκανοπέδιο στην πρώτη γραμμή)

4)   Χορήγηση του επιδόματος απομόνωσης 15% στις κατηγορίες ΓΥ3, ΓΥ4 και ΓΥ5      

(ΦΥΛΑΚΕΣ, ΚΑΘΑΡΙΣΤΡΙΕΣ, ΕΡΓΑΤΕΣ κ.λ.π).

2) Απόδοση του επιδόματος επικινδύνου εργασίας στους Γομοδότες και Πυροδότες.

3) Επέκταση του Επιδόματος Ευθύνης μέχρι την στάθμη του Αρχιτεχνίτη.

4) Να δοθεί το Επίδομα Χειριστού Ηλεκτρονικού Υπολογιστή στους χειριστές  ΠΕΤ στους ΔΟ2 και σε όσους τους χειρίζονται ανεξαρτήτου ειδικότητας .

5) Αύξηση του Επιδόματος ΚΣΠ-ΑΣΠ-ΛΙ, που χορηγείται στους εργαζόμενους, από

 40% σε 45%.

6) Αύξηση του επιδόματος ΣΣΕ/95 ΓΥ σε 35% για τις κατηγορίες ΓΥ3, ΓΥ4.και ΓΥ5.

7) Ενσωμάτωση του υπόλοιπου της ΑΤΑ.

8) Επέκταση του επιδόματος επικινδύνου εργασίας στους υπόλοιπους Ηλεκτρολόγους και Μηχανολόγους των Ορυχείων και Σταθμών Παραγωγής .

9) Στις οικονομικές και μισθολογικές ρυθμίσεις της ΕΣΣΕ 1985 παράγραφος 5, που αναφέρει για τους μισθωτούς που διέπονται υπό του ΚΚΠ/ΔΕΗ και υπηρετούν στα κλιμάκια που εδρεύουν, στους Νομούς ΞΑΝΘΗΣ, ΡΟΔΟΠΗΣ, ΕΒΡΟΥ, ΛΕΣΒΟΥ, ΧΙΟΥ, ΣΑΜΟΥ και ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ και χορηγείται από την 01/07/1985 επίδομα τριών χιλιάδων δραχμών μηνιαίως, αυτό το επίδομα θα πρέπει να αναπροσαρμοστεί και να επεκταθεί και για τους εργαζόμενους στις Παραμεθόριες περιοχές των Νομών ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ και ΦΛΩΡΙΝΑΣ.

10) Το Επίδομα Χειριστού 20% να χορηγηθεί και στους χειριστές Γερανών,   γεωτρυπάνων (Τ4/Ι) και στους χειριστές κοντρόλ λιγνίτη (Τ4/Δ).

11) Χορήγηση επιδόματος 20% σε όσους εκτελούν εργασίες σε υπαίθριους χώρους των Ορυχείων.

Χρονοεπίδομα

Σε περίπτωση λύσης της εργασιακής σύμβασης του μισθωτού, να συντελείτε αναπροσαρμογή του χρονοεπιδόματος κατά το κλάσμα του δεδουλευμένου χρόνου μεταξύ του κατεχόμενου χρονοεπιδόματος και του αμέσως επομένου.
 
Γ’ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ:
 

1)    Κατάργηση του  αντιασφαλιστικού  Νόμου 3863/2010.

2)    Ένταξη στα ΥΒΑΕ όλων των ΔΟ2 του προσωπικού που εργάζονται στα  Ορυχεία -τους Σταθμούς Παραγωγής, Φύλακες , Καθαρίστριες  Τεχνίτες  Οχημάτων στους ΑΗΣ, στα Δίκτυα Μεταφοράς κ.α .

3)    Να υλοποιηθεί η απόφαση του Συμβουλίου της Ευρώπης μετά από την προσφυγή του Ιδρύματος ΜΑΡΑΓΚΟΠΟΥΛΟΥ  για χορήγηση 15 ημερών ειδικής άδειας σε όλο το προσωπικό που εργάζεται στο Λεκανοπέδιο Δυτικής Μακεδονίας λόγω των βεβαρυμμένων περιβαλλοντικών συνθηκών.     

4)    Υλοποίηση του Νόμου 2112 για την αποζημίωση των 11μισθών.

5)    Χορήγηση του Ανθυγιεινού Επιδόματος σε όλους τους ΔΟ2 που εργάζονται στα ΠΕΚΑ Κοζάνης – Πτολεμαΐδας – Φλώρινας.

6)    Αύξηση του ποσού των δανείων (ΔΕΗ – ΤΑΠ ΔΕΗ) και δυνατότητα παροχής άτοκου δανείου για την αγορά πρώτης κατοικίας (30.000) ευρώ.

7)    Απόδοση των 2/3 του δικαιούμενου ΕΦΑΠΑΞ κατά την θεμελίωση του συνταξιοδοτι- κού δικαιώματος.

8)    Άμεση κάλυψη όλων των αναγκών και ελλείψεων σε ΙΑΤΡΙΚΟ, ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΟ και Διοικητικό προσωπικό των πολυϊατρείων ΚΟΖΑΝΗΣ – ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑΣ αλλά και των χώρων εργασίας, σε ΟΡΥΧΕΙΑ και ΣΤΑΘΜΟΥΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ.

9)    Λειτουργία Παιδικών Σταθμών σε ΚΟΖΑΝΗ και ΦΛΩΡΙΝΑ.

10)Αναπροσαρμογή των ΙΑΤΡΙΚΩΝ τιμολογίων και των ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΩΝ και ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΚΩΝ πράξεων.

 ΑΡΣΗ ΑΔΙΚΙΩΝ ΣΕ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ
 

1)    Να εφαρμοστεί η ΕΣΣΕ 1998 και να δοθεί με αναδρομική ισχύ ένα (1) Μ.Κ στην Κατηγορία Τ5 .

2)    Αναθεώρηση της ΕΣΣΕ 1990 που δημιουργεί ανισότητες μεταξύ των εργαζομένων:

Ζητούμε όλοι οι Χειριστές Κατηγοριών Τ4/Ι –Τ4/Θ και Τ5 να έχουν ως τερματικό το Μ.Κ 1α’ ανεξάρτητα από τα τυπικά προσόντα που διαθέτουν, αφού με αυτά τους       προσλαμβάνει στο ανάλογο Μ.Κ.

3)    Οι συνάδελφοι που προσελήφθηκαν από 1/1/1980 έως 30/9/1983 με το Μ.Κ 13, οι οποίοι είχαν τυπικά προσόντα και ήταν σε απασχόληση διάφορη από αυτή του Εργάτη (ΓΥ5), να τους δοθεί ένα (1) Μ.Κ.

4)    Χορήγηση ενός (1) μισθολογικού κλιμακίου στους μισθωτούς που είναι κάτοχοι Πτυχίου Σχολής Εργοδηγών.

5)    Χορήγηση ενός (1) μισθολογικού κλιμακίου στους μισθωτούς που είναι κάτοχοι Πτυχίου Σχολής Εργοδηγών και ταυτόχρονα και κάτοχοι απολυτηρίου εξαταξίου Γυμνασίου η Λυκείου κατ’ αντίστοιχη εφαρμογή με την ανακλιμάκωση των ομοίως εργοδηγών του Δημοσίου Τομέα (ΦΕΚ. 1756/20-9-1999).

Το «Σωματείο Ενέργειας Δ.Ε.Σ.Μ.Η.Ε  Δ.Ε.Η. Η «ΕΝΩΣΗ »επεξεργάσθηκε και υποβάλει, αρμοδίως το επί του παρόντος σύνολο των εργασιακών αιτημάτων των εργαζομένων – μελών του Σωματείου, την επίλυση των οποίων θα διεκδικήσει και θα προασπίσει ενώπιον και στα πλαίσια κάθε δημοσίου και αρμοδίως θεσμικού πλαισίου.

Εκτιμάμε ότι, υπάρχει σαφής δυνατότητα επίλυσης των ανωτέρω περιγραφομένων.

Τελευταία τροποποίηση στις Τρίτη, 21 Σεπτεμβρίου 2010 14:14